Filmdragerande piller.
Cytostatika i samband med läkemedlet venetoklax ökade medianöverlevnaden med fem månader. Foto: Pixabay

Mildare behandling för äldre med akut leukemi gav goda resultat

Äldre patienter med akut myeloisk leukemi och som inte tål cytostatika kan få en mildare behandling. Medianöverlevnaden ökade med fem månader vid tillägg av ett annat läkemedel som är en skonsammare variant av cytostatika.

Akut myeloisk leukemi, AML, är en cancersjukdom i benmärgen. Det är uppskattat att ungefär 350 personer får sjukdomen varje år i Sverige och de flesta är över 60 år.

Personer som insjuknar i AML får intensiv behandling med cytostatika och ibland stamcellstransplantation. Äldre patienter tål inte den intensiva behandlingen i lika stor utsträckning på grund av åldern och andra sjukdomar. För dem används i stället så kallade hypometylerande läkemedel som är en mildare form av cytostatika.

I en ny studie visade forskare att en kombination av traditionella cytostatika i samband med ett skonsammare läkemedel, venetoklax, ökade medianöverlevnaden hos patienterna med fem månader, 14,7 månader jämfört med kontrollgruppens 9,6 månader, rapporterar Dagens medicin.

– Resultatet är glädjande och talar för att den studerade läkemedelskombinationen kan bli klinisk rutin för många äldre patienter med AML, säger Martin Höglund, hematolog och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Dagens medicin.

Däremot behöver läkemedlet regleras och få ett klartecken från myndigheter innan det kan bli en rutinbehandling, poängterar han.

Totalt ingick 431 patienter i studien som delvis genomfördes i Sverige.

Ladda ner artikeln

Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. Publicerad i The New England journal of medicine.

Relaterat

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…