Filmdragerande piller.
Cytostatika i samband med läkemedlet venetoklax ökade medianöverlevnaden med fem månader. Foto: Pixabay

Mildare behandling för äldre med akut leukemi gav goda resultat

Äldre patienter med akut myeloisk leukemi och som inte tål cytostatika kan få en mildare behandling. Medianöverlevnaden ökade med fem månader vid tillägg av ett annat läkemedel som är en skonsammare variant av cytostatika.

Akut myeloisk leukemi, AML, är en cancersjukdom i benmärgen. Det är uppskattat att ungefär 350 personer får sjukdomen varje år i Sverige och de flesta är över 60 år.

Personer som insjuknar i AML får intensiv behandling med cytostatika och ibland stamcellstransplantation. Äldre patienter tål inte den intensiva behandlingen i lika stor utsträckning på grund av åldern och andra sjukdomar. För dem används i stället så kallade hypometylerande läkemedel som är en mildare form av cytostatika.

I en ny studie visade forskare att en kombination av traditionella cytostatika i samband med ett skonsammare läkemedel, venetoklax, ökade medianöverlevnaden hos patienterna med fem månader, 14,7 månader jämfört med kontrollgruppens 9,6 månader, rapporterar Dagens medicin.

– Resultatet är glädjande och talar för att den studerade läkemedelskombinationen kan bli klinisk rutin för många äldre patienter med AML, säger Martin Höglund, hematolog och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Dagens medicin.

Däremot behöver läkemedlet regleras och få ett klartecken från myndigheter innan det kan bli en rutinbehandling, poängterar han.

Totalt ingick 431 patienter i studien som delvis genomfördes i Sverige.

Ladda ner artikeln

Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. Publicerad i The New England journal of medicine.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Fler nyheter

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…