Filmdragerande piller.
Cytostatika i samband med läkemedlet venetoklax ökade medianöverlevnaden med fem månader. Foto: Pixabay

Mildare behandling för äldre med akut leukemi gav goda resultat

Äldre patienter med akut myeloisk leukemi och som inte tål cytostatika kan få en mildare behandling. Medianöverlevnaden ökade med fem månader vid tillägg av ett annat läkemedel som är en skonsammare variant av cytostatika.

Akut myeloisk leukemi, AML, är en cancersjukdom i benmärgen. Det är uppskattat att ungefär 350 personer får sjukdomen varje år i Sverige och de flesta är över 60 år.

Personer som insjuknar i AML får intensiv behandling med cytostatika och ibland stamcellstransplantation. Äldre patienter tål inte den intensiva behandlingen i lika stor utsträckning på grund av åldern och andra sjukdomar. För dem används i stället så kallade hypometylerande läkemedel som är en mildare form av cytostatika.

I en ny studie visade forskare att en kombination av traditionella cytostatika i samband med ett skonsammare läkemedel, venetoklax, ökade medianöverlevnaden hos patienterna med fem månader, 14,7 månader jämfört med kontrollgruppens 9,6 månader, rapporterar Dagens medicin.

– Resultatet är glädjande och talar för att den studerade läkemedelskombinationen kan bli klinisk rutin för många äldre patienter med AML, säger Martin Höglund, hematolog och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Dagens medicin.

Däremot behöver läkemedlet regleras och få ett klartecken från myndigheter innan det kan bli en rutinbehandling, poängterar han.

Totalt ingick 431 patienter i studien som delvis genomfördes i Sverige.

Ladda ner artikeln

Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. Publicerad i The New England journal of medicine.

Relaterat

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Nordisk konferens: Att åldras i en värld i förändring

Katastrofer drabbar äldre sköra personer extra hårt. Forskare från 44 länder möts på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world i…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…