Filmdragerande piller.
Cytostatika i samband med läkemedlet venetoklax ökade medianöverlevnaden med fem månader. Foto: Pixabay

Mildare behandling för äldre med akut leukemi gav goda resultat

Äldre patienter med akut myeloisk leukemi och som inte tål cytostatika kan få en mildare behandling. Medianöverlevnaden ökade med fem månader vid tillägg av ett annat läkemedel som är en skonsammare variant av cytostatika.

Akut myeloisk leukemi, AML, är en cancersjukdom i benmärgen. Det är uppskattat att ungefär 350 personer får sjukdomen varje år i Sverige och de flesta är över 60 år.

Personer som insjuknar i AML får intensiv behandling med cytostatika och ibland stamcellstransplantation. Äldre patienter tål inte den intensiva behandlingen i lika stor utsträckning på grund av åldern och andra sjukdomar. För dem används i stället så kallade hypometylerande läkemedel som är en mildare form av cytostatika.

I en ny studie visade forskare att en kombination av traditionella cytostatika i samband med ett skonsammare läkemedel, venetoklax, ökade medianöverlevnaden hos patienterna med fem månader, 14,7 månader jämfört med kontrollgruppens 9,6 månader, rapporterar Dagens medicin.

– Resultatet är glädjande och talar för att den studerade läkemedelskombinationen kan bli klinisk rutin för många äldre patienter med AML, säger Martin Höglund, hematolog och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Dagens medicin.

Däremot behöver läkemedlet regleras och få ett klartecken från myndigheter innan det kan bli en rutinbehandling, poängterar han.

Totalt ingick 431 patienter i studien som delvis genomfördes i Sverige.

Ladda ner artikeln

Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. Publicerad i The New England journal of medicine.

Relaterat

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Släkting med framtidsplaner

Åsa Hedberg Rundgren resonerar kring att dela upp åldrandet i flera olika faser med beteckningar som yngre-äldre och äldre-äldre. Men hon har en…

Spretig antologi om AgeCaps forskning

Ett 60-tal AgeCap-forskare beskriver i 16 kapitel sin ingång till begreppet capability. Susanne Iwarsson uppfattar boken som ett barn av sin tid, den…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…