Filmdragerande piller.
Cytostatika i samband med läkemedlet venetoklax ökade medianöverlevnaden med fem månader. Foto: Pixabay

Mildare behandling för äldre med akut leukemi gav goda resultat

Äldre patienter med akut myeloisk leukemi och som inte tål cytostatika kan få en mildare behandling. Medianöverlevnaden ökade med fem månader vid tillägg av ett annat läkemedel som är en skonsammare variant av cytostatika.

Akut myeloisk leukemi, AML, är en cancersjukdom i benmärgen. Det är uppskattat att ungefär 350 personer får sjukdomen varje år i Sverige och de flesta är över 60 år.

Personer som insjuknar i AML får intensiv behandling med cytostatika och ibland stamcellstransplantation. Äldre patienter tål inte den intensiva behandlingen i lika stor utsträckning på grund av åldern och andra sjukdomar. För dem används i stället så kallade hypometylerande läkemedel som är en mildare form av cytostatika.

I en ny studie visade forskare att en kombination av traditionella cytostatika i samband med ett skonsammare läkemedel, venetoklax, ökade medianöverlevnaden hos patienterna med fem månader, 14,7 månader jämfört med kontrollgruppens 9,6 månader, rapporterar Dagens medicin.

– Resultatet är glädjande och talar för att den studerade läkemedelskombinationen kan bli klinisk rutin för många äldre patienter med AML, säger Martin Höglund, hematolog och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Dagens medicin.

Däremot behöver läkemedlet regleras och få ett klartecken från myndigheter innan det kan bli en rutinbehandling, poängterar han.

Totalt ingick 431 patienter i studien som delvis genomfördes i Sverige.

Ladda ner artikeln

Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. Publicerad i The New England journal of medicine.

Relaterat

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stressig miljö påverkar hälsan senare i livet

Arbetsmiljön kan påverka hur vi mår och när vi går i pension. Nu visar en omfattande studie från Jönköping university att stressiga förhållanden…

Sociala miljön viktig för äldres munhälsa

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor om vad som främjar en god munhälsa hos äldre personer. Nu visar en avhandling från Malmö universitet att…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…