Begravningssång. Foto Jonas Nilsson.
Begravningssång. Foto Jonas Nilsson.

Musiken viktig i avskedets stund

Valet av begravningsmusik kan underlätta kommunikationen mellan familjen och den döende, och samtidigt ge en tröstande närvaro, enligt svenska musikforskare.

Forskare vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm, KMH, har undersökt hur musiken påverkar människor i sorg och hur valet av musik till begravning kan hjälpa till i sorgebearbetningen och få oss att släppa fram känslorna när vi mister en närstående.

Det finns relativt lite forskning kring vikten av begravningsmusik och sambandet med de närståendes sorgebearbetning. KMH-forskarna Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa, David Thyrén, fil dr, och Marianne Viper, musikterapeut, har tagit del av befintlig forskning och analyserat material från tolv intervjuer med personer som själva framfört begravningsmusik i samband med en släktings bortgång.

Forskarna undersökte hur släktingar relaterar till musik vid begravningen av en närstående, musikens terapeutiska roll för närstående samt musikens roll under sorgebearbetningen när den avlidna själv valt begravningsmusiken.

För de allra flesta blir musiken en viktig del i avskedet. Musiken kan bland annat hjälpa till att minnas en persons livshistoria, eller ge de efterlevande styrka och ta hand om känslor. Några av respondenternas upplevelser:

”Jag har sparat musiken vi hade på begravningen som ringsignal på min mobil. Jag känner att den ger mig styrka.”
”Musiken kanaliserar så många känslor som du inte kan eller behöver sätta ord på.”

Forskarna anser att musiken i begravningsritualen påverkar sorgebearbetningen på många sätt: terapeutiskt, emotionellt och symboliskt. De pekar också på värdet av mätningar av bland annat stresshormoner och ytterligare forskning kring kulturella skillnader.

Ref.
REFERENS

Rapporten heter Music as consolation – The importance of music at farewells and mourning och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Omega – Journal of death and dying.

Relaterat

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Stipendier till forskning om transplantationer

Läkare som forskar om hur äldre personer påverkas av njurtransplantioner har tilldelats pengar från Transplantationsfonden.

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…