Begravningssång. Foto Jonas Nilsson.
Begravningssång. Foto Jonas Nilsson.

Musiken viktig i avskedets stund

Valet av begravningsmusik kan underlätta kommunikationen mellan familjen och den döende, och samtidigt ge en tröstande närvaro, enligt svenska musikforskare.

Forskare vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm, KMH, har undersökt hur musiken påverkar människor i sorg och hur valet av musik till begravning kan hjälpa till i sorgebearbetningen och få oss att släppa fram känslorna när vi mister en närstående.

Det finns relativt lite forskning kring vikten av begravningsmusik och sambandet med de närståendes sorgebearbetning. KMH-forskarna Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa, David Thyrén, fil dr, och Marianne Viper, musikterapeut, har tagit del av befintlig forskning och analyserat material från tolv intervjuer med personer som själva framfört begravningsmusik i samband med en släktings bortgång.

Forskarna undersökte hur släktingar relaterar till musik vid begravningen av en närstående, musikens terapeutiska roll för närstående samt musikens roll under sorgebearbetningen när den avlidna själv valt begravningsmusiken.

För de allra flesta blir musiken en viktig del i avskedet. Musiken kan bland annat hjälpa till att minnas en persons livshistoria, eller ge de efterlevande styrka och ta hand om känslor. Några av respondenternas upplevelser:

”Jag har sparat musiken vi hade på begravningen som ringsignal på min mobil. Jag känner att den ger mig styrka.”
”Musiken kanaliserar så många känslor som du inte kan eller behöver sätta ord på.”

Forskarna anser att musiken i begravningsritualen påverkar sorgebearbetningen på många sätt: terapeutiskt, emotionellt och symboliskt. De pekar också på värdet av mätningar av bland annat stresshormoner och ytterligare forskning kring kulturella skillnader.

Ref.
REFERENS

Rapporten heter Music as consolation – The importance of music at farewells and mourning och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Omega – Journal of death and dying.

Relaterat

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…