Begravningssång. Foto Jonas Nilsson.
Begravningssång. Foto Jonas Nilsson.

Musiken viktig i avskedets stund

Valet av begravningsmusik kan underlätta kommunikationen mellan familjen och den döende, och samtidigt ge en tröstande närvaro, enligt svenska musikforskare.

Forskare vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm, KMH, har undersökt hur musiken påverkar människor i sorg och hur valet av musik till begravning kan hjälpa till i sorgebearbetningen och få oss att släppa fram känslorna när vi mister en närstående.

Det finns relativt lite forskning kring vikten av begravningsmusik och sambandet med de närståendes sorgebearbetning. KMH-forskarna Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa, David Thyrén, fil dr, och Marianne Viper, musikterapeut, har tagit del av befintlig forskning och analyserat material från tolv intervjuer med personer som själva framfört begravningsmusik i samband med en släktings bortgång.

Forskarna undersökte hur släktingar relaterar till musik vid begravningen av en närstående, musikens terapeutiska roll för närstående samt musikens roll under sorgebearbetningen när den avlidna själv valt begravningsmusiken.

För de allra flesta blir musiken en viktig del i avskedet. Musiken kan bland annat hjälpa till att minnas en persons livshistoria, eller ge de efterlevande styrka och ta hand om känslor. Några av respondenternas upplevelser:

”Jag har sparat musiken vi hade på begravningen som ringsignal på min mobil. Jag känner att den ger mig styrka.”
”Musiken kanaliserar så många känslor som du inte kan eller behöver sätta ord på.”

Forskarna anser att musiken i begravningsritualen påverkar sorgebearbetningen på många sätt: terapeutiskt, emotionellt och symboliskt. De pekar också på värdet av mätningar av bland annat stresshormoner och ytterligare forskning kring kulturella skillnader.

Ref.
REFERENS

Rapporten heter Music as consolation – The importance of music at farewells and mourning och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Omega – Journal of death and dying.

Relaterat

Kampradmiljoner till äldreforskning

Totalt 164 miljoner kronor ska Familjen Kamprads stiftelse dela ut till forskning som ska förbättra äldres livskvalitet. Några av projekten undersöker internetbaserat stöd,…

Äldres volontärarbete kan hjälpa till att bryta ensamhet

En ny rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum visar att 40 procent av Stockholms äldre besväras av ensamhet. Samtidigt kan var femte äldre…

Fler nyheter

”Bakelse eller vin” en ovanlig fråga på norska äldreboenden

I syfte att höja de boendes livskvalitet serverar äldreboendepersonal i Norge gärna ett glas vin. Men om det verkligen är alkohol som önskas…

Svårt för äldre transpersoner att få rätt stöd

En ny studie från Mittuniversitetet konstaterar att socialarbetare har svårt att ge transpersoner det stöd de behöver. En orsak är bristande erfarenhet och…