Begravningssång. Foto Jonas Nilsson.
Begravningssång. Foto Jonas Nilsson.

Musiken viktig i avskedets stund

Valet av begravningsmusik kan underlätta kommunikationen mellan familjen och den döende, och samtidigt ge en tröstande närvaro, enligt svenska musikforskare.

Forskare vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm, KMH, har undersökt hur musiken påverkar människor i sorg och hur valet av musik till begravning kan hjälpa till i sorgebearbetningen och få oss att släppa fram känslorna när vi mister en närstående.

Det finns relativt lite forskning kring vikten av begravningsmusik och sambandet med de närståendes sorgebearbetning. KMH-forskarna Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa, David Thyrén, fil dr, och Marianne Viper, musikterapeut, har tagit del av befintlig forskning och analyserat material från tolv intervjuer med personer som själva framfört begravningsmusik i samband med en släktings bortgång.

Forskarna undersökte hur släktingar relaterar till musik vid begravningen av en närstående, musikens terapeutiska roll för närstående samt musikens roll under sorgebearbetningen när den avlidna själv valt begravningsmusiken.

För de allra flesta blir musiken en viktig del i avskedet. Musiken kan bland annat hjälpa till att minnas en persons livshistoria, eller ge de efterlevande styrka och ta hand om känslor. Några av respondenternas upplevelser:

”Jag har sparat musiken vi hade på begravningen som ringsignal på min mobil. Jag känner att den ger mig styrka.”
”Musiken kanaliserar så många känslor som du inte kan eller behöver sätta ord på.”

Forskarna anser att musiken i begravningsritualen påverkar sorgebearbetningen på många sätt: terapeutiskt, emotionellt och symboliskt. De pekar också på värdet av mätningar av bland annat stresshormoner och ytterligare forskning kring kulturella skillnader.

Ref.
REFERENS

Rapporten heter Music as consolation – The importance of music at farewells and mourning och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Omega – Journal of death and dying.

Relaterat

Kvinna och man, båda äldre och nakna, i ett sovrum håller varandras hand och tar ett skutt ner i en säng.

Sexualitet – betraktat över livstid

Sexuell aktivitet tenderar att avta med åldern. Det beror enligt forskning främst på fysisk eller psykisk ohälsa, avsaknad av en frisk sexpartner eller…

Fyra faktorer bakom ett hälsosamt åldrande

Vilka faktorer i 60-årsåldern kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Enligt en avhandling från Luleå tekniska universitet finns det…

Åldrandet pågår ständigt och berör oss alla

Det nya vetenskapliga begreppet proaktivt åldrande kan förändra synen på åldrandet. Åldrande är något som pågår hela livet och det måste både samhället…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…