Foto: Betaniastiftelsen

Musikupplevelsers vårdande insats i äldreomsorgen

En ny vetenskaplig studie framhåller vikten av att hälso- och sjukvårdsutbildningar ger kunskap om hur kultur kan användas i vård- och omsorgsarbete.

Den aktuella studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samverkan med Betaniastiftelsen, Musik i syd och Göteborgs symfoniker. Genom intervjuer vid elva vård- och omsorgsboenden med äldre, närstående och personal som fått uppleva både fysiska och förinspelade konserter, kunde forskarna identifiera positiva utfall av att delta i musikupplevelserna.

Som en konsekvens av resultaten pekar forskarna på behovet av att inom hälso- och sjukvårdsutbildningar ge plats för kopplingen mellan kultur och hälsa, till exempel hur konserter kan användas i det dagliga arbetet inom vården.

– Musik kan påverka hela vårdatmosfären och bidra till ett ökat välbefinnande. Att integrera denna kunskap i det dagliga vård och omsorgsarbetet skulle vara otroligt värdefullt för alla, säger Helle Wijk, som är professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö tillika huvudansvarig forskare i studien.

För Musik i syd har medverkan i projektet lett till ett nytt regionalt utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa, där man har tagit tillvara projektets produktionssätt  med en kombination av digitala konserter och livebesök. För att möta publiken och få produktionerna levande används enkla medel som hälsningar och vinkningar in i kameran.

– Tanken är att publiken ska uppfatta att artisterna finns hos dem, med dem. Därför behåller vi gärna en nysning eller en rolig felsägning i inspelningen – det leder till skratt som lätt smittar av sig hos publiken, säger Musik i syds Karin Blixt.

Göteborgs symfoniker fick genom samarbetet en större insyn i hur musik och existentiell hälsa samspelar och hittade nya sätt att närma sig målgruppen äldre och sjuka.

– Det samband mellan konsertupplevelser och livskvalitet som studien visar ger en förnyad syn på hur tillgänglighetsarbete hos våra kulturscener i samarbete med vård och omsorg kan se ut. Det ska vara en självklarhet att få ta del av kultur, på lika villkor, säger Ulrika Lind, som är utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Se mer om studien

Studiens resultat är publicerade i artikeln Exploring the use of music as an intervention for older people living in nursing homes i den vetenskapliga tidskriften Nursing older people. Författare är forskarna Helle Wijk, Merita Neziraj, Åsa Nilsson och Eva Jakobsson Ung.

En populärvetenskaplig artikel om projektet finns att läsa på Betaniastiftelsens webbplats.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…