Foto: Betaniastiftelsen

Musikupplevelsers vårdande insats i äldreomsorgen

En ny vetenskaplig studie framhåller vikten av att hälso- och sjukvårdsutbildningar ger kunskap om hur kultur kan användas i vård- och omsorgsarbete.

Den aktuella studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samverkan med Betaniastiftelsen, Musik i syd och Göteborgs symfoniker. Genom intervjuer vid elva vård- och omsorgsboenden med äldre, närstående och personal som fått uppleva både fysiska och förinspelade konserter, kunde forskarna identifiera positiva utfall av att delta i musikupplevelserna.

Som en konsekvens av resultaten pekar forskarna på behovet av att inom hälso- och sjukvårdsutbildningar ge plats för kopplingen mellan kultur och hälsa, till exempel hur konserter kan användas i det dagliga arbetet inom vården.

– Musik kan påverka hela vårdatmosfären och bidra till ett ökat välbefinnande. Att integrera denna kunskap i det dagliga vård och omsorgsarbetet skulle vara otroligt värdefullt för alla, säger Helle Wijk, som är professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö tillika huvudansvarig forskare i studien.

För Musik i syd har medverkan i projektet lett till ett nytt regionalt utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa, där man har tagit tillvara projektets produktionssätt  med en kombination av digitala konserter och livebesök. För att möta publiken och få produktionerna levande används enkla medel som hälsningar och vinkningar in i kameran.

– Tanken är att publiken ska uppfatta att artisterna finns hos dem, med dem. Därför behåller vi gärna en nysning eller en rolig felsägning i inspelningen – det leder till skratt som lätt smittar av sig hos publiken, säger Musik i syds Karin Blixt.

Göteborgs symfoniker fick genom samarbetet en större insyn i hur musik och existentiell hälsa samspelar och hittade nya sätt att närma sig målgruppen äldre och sjuka.

– Det samband mellan konsertupplevelser och livskvalitet som studien visar ger en förnyad syn på hur tillgänglighetsarbete hos våra kulturscener i samarbete med vård och omsorg kan se ut. Det ska vara en självklarhet att få ta del av kultur, på lika villkor, säger Ulrika Lind, som är utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Se mer om studien

Studiens resultat är publicerade i artikeln Exploring the use of music as an intervention for older people living in nursing homes i den vetenskapliga tidskriften Nursing older people. Författare är forskarna Helle Wijk, Merita Neziraj, Åsa Nilsson och Eva Jakobsson Ung.

En populärvetenskaplig artikel om projektet finns att läsa på Betaniastiftelsens webbplats.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…