Foto: Betaniastiftelsen

Musikupplevelsers vårdande insats i äldreomsorgen

En ny vetenskaplig studie framhåller vikten av att hälso- och sjukvårdsutbildningar ger kunskap om hur kultur kan användas i vård- och omsorgsarbete.

Den aktuella studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samverkan med Betaniastiftelsen, Musik i syd och Göteborgs symfoniker. Genom intervjuer vid elva vård- och omsorgsboenden med äldre, närstående och personal som fått uppleva både fysiska och förinspelade konserter, kunde forskarna identifiera positiva utfall av att delta i musikupplevelserna.

Som en konsekvens av resultaten pekar forskarna på behovet av att inom hälso- och sjukvårdsutbildningar ge plats för kopplingen mellan kultur och hälsa, till exempel hur konserter kan användas i det dagliga arbetet inom vården.

– Musik kan påverka hela vårdatmosfären och bidra till ett ökat välbefinnande. Att integrera denna kunskap i det dagliga vård och omsorgsarbetet skulle vara otroligt värdefullt för alla, säger Helle Wijk, som är professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö tillika huvudansvarig forskare i studien.

För Musik i syd har medverkan i projektet lett till ett nytt regionalt utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa, där man har tagit tillvara projektets produktionssätt  med en kombination av digitala konserter och livebesök. För att möta publiken och få produktionerna levande används enkla medel som hälsningar och vinkningar in i kameran.

– Tanken är att publiken ska uppfatta att artisterna finns hos dem, med dem. Därför behåller vi gärna en nysning eller en rolig felsägning i inspelningen – det leder till skratt som lätt smittar av sig hos publiken, säger Musik i syds Karin Blixt.

Göteborgs symfoniker fick genom samarbetet en större insyn i hur musik och existentiell hälsa samspelar och hittade nya sätt att närma sig målgruppen äldre och sjuka.

– Det samband mellan konsertupplevelser och livskvalitet som studien visar ger en förnyad syn på hur tillgänglighetsarbete hos våra kulturscener i samarbete med vård och omsorg kan se ut. Det ska vara en självklarhet att få ta del av kultur, på lika villkor, säger Ulrika Lind, som är utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Se mer om studien

Studiens resultat är publicerade i artikeln Exploring the use of music as an intervention for older people living in nursing homes i den vetenskapliga tidskriften Nursing older people. Författare är forskarna Helle Wijk, Merita Neziraj, Åsa Nilsson och Eva Jakobsson Ung.

En populärvetenskaplig artikel om projektet finns att läsa på Betaniastiftelsens webbplats.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…