Foto: Betaniastiftelsen

Musikupplevelsers vårdande insats i äldreomsorgen

En ny vetenskaplig studie framhåller vikten av att hälso- och sjukvårdsutbildningar ger kunskap om hur kultur kan användas i vård- och omsorgsarbete.

Den aktuella studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samverkan med Betaniastiftelsen, Musik i syd och Göteborgs symfoniker. Genom intervjuer vid elva vård- och omsorgsboenden med äldre, närstående och personal som fått uppleva både fysiska och förinspelade konserter, kunde forskarna identifiera positiva utfall av att delta i musikupplevelserna.

Som en konsekvens av resultaten pekar forskarna på behovet av att inom hälso- och sjukvårdsutbildningar ge plats för kopplingen mellan kultur och hälsa, till exempel hur konserter kan användas i det dagliga arbetet inom vården.

– Musik kan påverka hela vårdatmosfären och bidra till ett ökat välbefinnande. Att integrera denna kunskap i det dagliga vård och omsorgsarbetet skulle vara otroligt värdefullt för alla, säger Helle Wijk, som är professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö tillika huvudansvarig forskare i studien.

För Musik i syd har medverkan i projektet lett till ett nytt regionalt utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa, där man har tagit tillvara projektets produktionssätt  med en kombination av digitala konserter och livebesök. För att möta publiken och få produktionerna levande används enkla medel som hälsningar och vinkningar in i kameran.

– Tanken är att publiken ska uppfatta att artisterna finns hos dem, med dem. Därför behåller vi gärna en nysning eller en rolig felsägning i inspelningen – det leder till skratt som lätt smittar av sig hos publiken, säger Musik i syds Karin Blixt.

Göteborgs symfoniker fick genom samarbetet en större insyn i hur musik och existentiell hälsa samspelar och hittade nya sätt att närma sig målgruppen äldre och sjuka.

– Det samband mellan konsertupplevelser och livskvalitet som studien visar ger en förnyad syn på hur tillgänglighetsarbete hos våra kulturscener i samarbete med vård och omsorg kan se ut. Det ska vara en självklarhet att få ta del av kultur, på lika villkor, säger Ulrika Lind, som är utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Se mer om studien

Studiens resultat är publicerade i artikeln Exploring the use of music as an intervention for older people living in nursing homes i den vetenskapliga tidskriften Nursing older people. Författare är forskarna Helle Wijk, Merita Neziraj, Åsa Nilsson och Eva Jakobsson Ung.

En populärvetenskaplig artikel om projektet finns att läsa på Betaniastiftelsens webbplats.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…