Foto: Betaniastiftelsen

Musikupplevelsers vårdande insats i äldreomsorgen

En ny vetenskaplig studie framhåller vikten av att hälso- och sjukvårdsutbildningar ger kunskap om hur kultur kan användas i vård- och omsorgsarbete.

Den aktuella studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samverkan med Betaniastiftelsen, Musik i syd och Göteborgs symfoniker. Genom intervjuer vid elva vård- och omsorgsboenden med äldre, närstående och personal som fått uppleva både fysiska och förinspelade konserter, kunde forskarna identifiera positiva utfall av att delta i musikupplevelserna.

Som en konsekvens av resultaten pekar forskarna på behovet av att inom hälso- och sjukvårdsutbildningar ge plats för kopplingen mellan kultur och hälsa, till exempel hur konserter kan användas i det dagliga arbetet inom vården.

– Musik kan påverka hela vårdatmosfären och bidra till ett ökat välbefinnande. Att integrera denna kunskap i det dagliga vård och omsorgsarbetet skulle vara otroligt värdefullt för alla, säger Helle Wijk, som är professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö tillika huvudansvarig forskare i studien.

För Musik i syd har medverkan i projektet lett till ett nytt regionalt utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa, där man har tagit tillvara projektets produktionssätt  med en kombination av digitala konserter och livebesök. För att möta publiken och få produktionerna levande används enkla medel som hälsningar och vinkningar in i kameran.

– Tanken är att publiken ska uppfatta att artisterna finns hos dem, med dem. Därför behåller vi gärna en nysning eller en rolig felsägning i inspelningen – det leder till skratt som lätt smittar av sig hos publiken, säger Musik i syds Karin Blixt.

Göteborgs symfoniker fick genom samarbetet en större insyn i hur musik och existentiell hälsa samspelar och hittade nya sätt att närma sig målgruppen äldre och sjuka.

– Det samband mellan konsertupplevelser och livskvalitet som studien visar ger en förnyad syn på hur tillgänglighetsarbete hos våra kulturscener i samarbete med vård och omsorg kan se ut. Det ska vara en självklarhet att få ta del av kultur, på lika villkor, säger Ulrika Lind, som är utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Se mer om studien

Studiens resultat är publicerade i artikeln Exploring the use of music as an intervention for older people living in nursing homes i den vetenskapliga tidskriften Nursing older people. Författare är forskarna Helle Wijk, Merita Neziraj, Åsa Nilsson och Eva Jakobsson Ung.

En populärvetenskaplig artikel om projektet finns att läsa på Betaniastiftelsens webbplats.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…