Foto: Afa försäkring (arkivbild)

Nytt projekt undersöker motsättningar i hemtjänsten

Hur hanteras motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten? Det ska forskare från Högskolan Väst undersöka i en ny studie som nyligen beviljats medel på närmare 4 miljoner kronor.

I takt med den ökande andelen äldre i Sverige blir allt fler beroende av hemtjänst. Men utredningar har tidigare visat att stress, underbemanning och belastningsskador präglar hemtjänstarbetet. 

En av de stora utmaningarna handlar om att göra äldre trygga med att låta personalen vara i deras hem och samtidigt ge medicinsk vård. 

I ett nytt forskningsprojekt ska Johan Berlin vid Högskolan Väst undersöka hur enhetschefer i landets kommuner, vårdpersonal och skyddsombud i fyra regioner hanterar konflikten mellan sociala och medicinska mål inom hemtjänsten. 

Förhoppningen är att enhetschefers och vårdpersonalens utmaningar och vad som påverkar arbetsmiljön belyses. 

Projektet finansieras med nästan fyra miljoner kronor av Afa försäkring och pågår till och med december 2024.

Fakta
Övriga projekt som tilldelats medel
  • Cecilia Berlin, Chalmers tekniska högskola – Virtuellt kontorsarbete (VirKA) – fysiska, kognitiva och sociala effekter av kunskapsarbete i VR-miljöer. 
  • Alexander Rozental, Uppsala universitet – Ett väglett långsiktigt självhjälpsprogram för att förebygga återfall i utmattningssyndrom. 
  • Ulrica von Thiele Schwarz, Mälardalens högskola – Att vara en motor, roder eller sänke: Styrning av arbete och hälsa från politiskt perspektiv. 
  • Lars Alfredsson, Karolinska institutet – Luftföroreningar i arbetslivet och risk för att utveckla reumatoid artrit – analys av betydelsen av ett stort antal luftburna yrkesexponeringar.
  • Kristoffer Holm, Malmö universitet – Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att förbättra den sociala arbetsmiljön. 
  • Ilse Hakvoort, Göteborgs universitet – Eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser.
  • Eva Joelsson-Alm, Karolinska institutet – Hot och våld inom intensivvård.
  • Anna-Lisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola – Personlig skyddsutrustning – strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…