Foto: Afa försäkring (arkivbild)

Nytt projekt undersöker motsättningar i hemtjänsten

Hur hanteras motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten? Det ska forskare från Högskolan Väst undersöka i en ny studie som nyligen beviljats medel på närmare 4 miljoner kronor.

I takt med den ökande andelen äldre i Sverige blir allt fler beroende av hemtjänst. Men utredningar har tidigare visat att stress, underbemanning och belastningsskador präglar hemtjänstarbetet. 

En av de stora utmaningarna handlar om att göra äldre trygga med att låta personalen vara i deras hem och samtidigt ge medicinsk vård. 

I ett nytt forskningsprojekt ska Johan Berlin vid Högskolan Väst undersöka hur enhetschefer i landets kommuner, vårdpersonal och skyddsombud i fyra regioner hanterar konflikten mellan sociala och medicinska mål inom hemtjänsten. 

Förhoppningen är att enhetschefers och vårdpersonalens utmaningar och vad som påverkar arbetsmiljön belyses. 

Projektet finansieras med nästan fyra miljoner kronor av Afa försäkring och pågår till och med december 2024.

Fakta
Övriga projekt som tilldelats medel
  • Cecilia Berlin, Chalmers tekniska högskola – Virtuellt kontorsarbete (VirKA) – fysiska, kognitiva och sociala effekter av kunskapsarbete i VR-miljöer. 
  • Alexander Rozental, Uppsala universitet – Ett väglett långsiktigt självhjälpsprogram för att förebygga återfall i utmattningssyndrom. 
  • Ulrica von Thiele Schwarz, Mälardalens högskola – Att vara en motor, roder eller sänke: Styrning av arbete och hälsa från politiskt perspektiv. 
  • Lars Alfredsson, Karolinska institutet – Luftföroreningar i arbetslivet och risk för att utveckla reumatoid artrit – analys av betydelsen av ett stort antal luftburna yrkesexponeringar.
  • Kristoffer Holm, Malmö universitet – Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att förbättra den sociala arbetsmiljön. 
  • Ilse Hakvoort, Göteborgs universitet – Eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser.
  • Eva Joelsson-Alm, Karolinska institutet – Hot och våld inom intensivvård.
  • Anna-Lisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola – Personlig skyddsutrustning – strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…