Foto: Afa försäkring (arkivbild)

Nytt projekt undersöker motsättningar i hemtjänsten

Hur hanteras motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten? Det ska forskare från Högskolan Väst undersöka i en ny studie som nyligen beviljats medel på närmare 4 miljoner kronor.

I takt med den ökande andelen äldre i Sverige blir allt fler beroende av hemtjänst. Men utredningar har tidigare visat att stress, underbemanning och belastningsskador präglar hemtjänstarbetet. 

En av de stora utmaningarna handlar om att göra äldre trygga med att låta personalen vara i deras hem och samtidigt ge medicinsk vård. 

I ett nytt forskningsprojekt ska Johan Berlin vid Högskolan Väst undersöka hur enhetschefer i landets kommuner, vårdpersonal och skyddsombud i fyra regioner hanterar konflikten mellan sociala och medicinska mål inom hemtjänsten. 

Förhoppningen är att enhetschefers och vårdpersonalens utmaningar och vad som påverkar arbetsmiljön belyses. 

Projektet finansieras med nästan fyra miljoner kronor av Afa försäkring och pågår till och med december 2024.

Fakta
Övriga projekt som tilldelats medel
  • Cecilia Berlin, Chalmers tekniska högskola – Virtuellt kontorsarbete (VirKA) – fysiska, kognitiva och sociala effekter av kunskapsarbete i VR-miljöer. 
  • Alexander Rozental, Uppsala universitet – Ett väglett långsiktigt självhjälpsprogram för att förebygga återfall i utmattningssyndrom. 
  • Ulrica von Thiele Schwarz, Mälardalens högskola – Att vara en motor, roder eller sänke: Styrning av arbete och hälsa från politiskt perspektiv. 
  • Lars Alfredsson, Karolinska institutet – Luftföroreningar i arbetslivet och risk för att utveckla reumatoid artrit – analys av betydelsen av ett stort antal luftburna yrkesexponeringar.
  • Kristoffer Holm, Malmö universitet – Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att förbättra den sociala arbetsmiljön. 
  • Ilse Hakvoort, Göteborgs universitet – Eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser.
  • Eva Joelsson-Alm, Karolinska institutet – Hot och våld inom intensivvård.
  • Anna-Lisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola – Personlig skyddsutrustning – strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…