Foto: Afa försäkring (arkivbild)

Nytt projekt undersöker motsättningar i hemtjänsten

Hur hanteras motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten? Det ska forskare från Högskolan Väst undersöka i en ny studie som nyligen beviljats medel på närmare 4 miljoner kronor.

I takt med den ökande andelen äldre i Sverige blir allt fler beroende av hemtjänst. Men utredningar har tidigare visat att stress, underbemanning och belastningsskador präglar hemtjänstarbetet. 

En av de stora utmaningarna handlar om att göra äldre trygga med att låta personalen vara i deras hem och samtidigt ge medicinsk vård. 

I ett nytt forskningsprojekt ska Johan Berlin vid Högskolan Väst undersöka hur enhetschefer i landets kommuner, vårdpersonal och skyddsombud i fyra regioner hanterar konflikten mellan sociala och medicinska mål inom hemtjänsten. 

Förhoppningen är att enhetschefers och vårdpersonalens utmaningar och vad som påverkar arbetsmiljön belyses. 

Projektet finansieras med nästan fyra miljoner kronor av Afa försäkring och pågår till och med december 2024.

Fakta
Övriga projekt som tilldelats medel
  • Cecilia Berlin, Chalmers tekniska högskola – Virtuellt kontorsarbete (VirKA) – fysiska, kognitiva och sociala effekter av kunskapsarbete i VR-miljöer. 
  • Alexander Rozental, Uppsala universitet – Ett väglett långsiktigt självhjälpsprogram för att förebygga återfall i utmattningssyndrom. 
  • Ulrica von Thiele Schwarz, Mälardalens högskola – Att vara en motor, roder eller sänke: Styrning av arbete och hälsa från politiskt perspektiv. 
  • Lars Alfredsson, Karolinska institutet – Luftföroreningar i arbetslivet och risk för att utveckla reumatoid artrit – analys av betydelsen av ett stort antal luftburna yrkesexponeringar.
  • Kristoffer Holm, Malmö universitet – Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att förbättra den sociala arbetsmiljön. 
  • Ilse Hakvoort, Göteborgs universitet – Eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser.
  • Eva Joelsson-Alm, Karolinska institutet – Hot och våld inom intensivvård.
  • Anna-Lisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola – Personlig skyddsutrustning – strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…