Foto: Afa försäkring (arkivbild)

Nytt projekt undersöker motsättningar i hemtjänsten

Hur hanteras motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten? Det ska forskare från Högskolan Väst undersöka i en ny studie som nyligen beviljats medel på närmare 4 miljoner kronor.

I takt med den ökande andelen äldre i Sverige blir allt fler beroende av hemtjänst. Men utredningar har tidigare visat att stress, underbemanning och belastningsskador präglar hemtjänstarbetet. 

En av de stora utmaningarna handlar om att göra äldre trygga med att låta personalen vara i deras hem och samtidigt ge medicinsk vård. 

I ett nytt forskningsprojekt ska Johan Berlin vid Högskolan Väst undersöka hur enhetschefer i landets kommuner, vårdpersonal och skyddsombud i fyra regioner hanterar konflikten mellan sociala och medicinska mål inom hemtjänsten. 

Förhoppningen är att enhetschefers och vårdpersonalens utmaningar och vad som påverkar arbetsmiljön belyses. 

Projektet finansieras med nästan fyra miljoner kronor av Afa försäkring och pågår till och med december 2024.

Fakta
Övriga projekt som tilldelats medel
  • Cecilia Berlin, Chalmers tekniska högskola – Virtuellt kontorsarbete (VirKA) – fysiska, kognitiva och sociala effekter av kunskapsarbete i VR-miljöer. 
  • Alexander Rozental, Uppsala universitet – Ett väglett långsiktigt självhjälpsprogram för att förebygga återfall i utmattningssyndrom. 
  • Ulrica von Thiele Schwarz, Mälardalens högskola – Att vara en motor, roder eller sänke: Styrning av arbete och hälsa från politiskt perspektiv. 
  • Lars Alfredsson, Karolinska institutet – Luftföroreningar i arbetslivet och risk för att utveckla reumatoid artrit – analys av betydelsen av ett stort antal luftburna yrkesexponeringar.
  • Kristoffer Holm, Malmö universitet – Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att förbättra den sociala arbetsmiljön. 
  • Ilse Hakvoort, Göteborgs universitet – Eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser.
  • Eva Joelsson-Alm, Karolinska institutet – Hot och våld inom intensivvård.
  • Anna-Lisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola – Personlig skyddsutrustning – strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…