Bild på sex personer som är inblandade i samarbetet. De str i en sommargrön park.
Gunilla Isaksson och Karin Zingmark från Luleå tekniska universitet tillsammans med Magdalena Jonsson, Sven-Gösta Pettersson, Eva Börjesson Öman och Helena Stenberg från Piteå kommun. Foto: Helena Markström.

Piteå anställer omvårdnadsprofessor

Piteå kommun ska bygga upp ett kunskapscentrum för vård av personer med demens. Nu anställer man omvårdnadsprofessor Karin Zingmark för att starta arbetet som ska koppla forskning till praktik.

När Piteå kommun bygger ett nytt särskilt boende för äldre satsar de dessutom på att skapa ett kunskapscentrum för vården av personer med demens. Arbetet är en del i en ett strategiskt samarbete som inleddes 2019 kring forskning, utbildning och kompetensutveckling mellan kommunen och Luleå tekniska universitet.

– Samverkan mellan vårt lärosäte och Piteå kommun är av stor vikt. Tillsammans bygger vi upp verksamheten och öppnar upp för ett långsiktigt samarbete både inom forskning och utbildning. Den vision Piteå kommun har för Skogsgården och de andra särskilda boendena är viktig och vi ser stora möjligheter för studenter att i framtiden kunna bidra till utvecklingen, säger Gunilla Isaksson, prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och professor i arbetsterapi, Luleå tekniska universitet, i en nyhet på Piteå kommuns hemsida.

Med hjälp av statlig finansiering anställer Piteå kommun Karin Zingmark, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, på halvtid under tio månader. Hon har tidigare stor erfarenhet av att bygga upp samarbeten mellan forskning och praktik i Region Norrbotten och hon var dessutom med och byggde upp Norrbottens första boende för personer med demenssjukdom.

– Vår vision är att Skogsgården ska bli ett nav för kompetensutveckling och lärande som ska komma alla våra särskilda boenden till del. Det är oerhört värdefullt att vi nu kommer arbeta med kvalitetsutveckling tillsammans med Luleå tekniska universitet och vi välkomnar Karin varmt till oss, säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, Piteå kommun.

Relaterat

Blodprov kan upptäcka alzheimer hos personer med Downs syndrom

Ungefär 80 procent av de som har Downs syndrom utvecklar alzheimer. Nu visar svenska forskare att ett enkelt blodprov kan upptäcka biomarkörer för…

Samsjuklighet ökar risken för demens

Den som har minst två av sjukdomstillstånden diabetes typ 2, hjärtsjukdom och stroke har en ökad risk att också få en demensdiagnos. Det…

Både cancer och demens – så ser den palliativa vården…

Det saknas en vårdmodell för patienter med både cancer och demensdiagnos. Det konstaterar en grupp forskare efter att ha undersökt hur vården ser…

Fler nyheter

Äldre synskadad man med blindkäpp korsar övergångsställe

Synskadade äldre drabbas oftare av fallolyckor

Äldre personer med synskador råkar ut för fler fallolyckor där de behöver uppsöka vård än andra äldre utan synnedsättning. Omkring tre gånger fler…

Person som lägger händerna över magen.

Maghälsan spelar stor roll för hur vi mår

I sin nya avhandling har Frida Fart från Örebro universitet undersökt äldre personers maghälsa och välmående.

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre i sexuella minoriteter

Att hbtqi-personer oftare upplever psykisk ohälsa än andra har vetenskapen tidigare påvisat. Nu visar en ny studie att det är vanligare att personer…