Bild på sex personer som är inblandade i samarbetet. De str i en sommargrön park.
Gunilla Isaksson och Karin Zingmark från Luleå tekniska universitet tillsammans med Magdalena Jonsson, Sven-Gösta Pettersson, Eva Börjesson Öman och Helena Stenberg från Piteå kommun. Foto: Helena Markström.

Piteå anställer omvårdnadsprofessor

Piteå kommun ska bygga upp ett kunskapscentrum för vård av personer med demens. Nu anställer man omvårdnadsprofessor Karin Zingmark för att starta arbetet som ska koppla forskning till praktik.

När Piteå kommun bygger ett nytt särskilt boende för äldre satsar de dessutom på att skapa ett kunskapscentrum för vården av personer med demens. Arbetet är en del i en ett strategiskt samarbete som inleddes 2019 kring forskning, utbildning och kompetensutveckling mellan kommunen och Luleå tekniska universitet.

– Samverkan mellan vårt lärosäte och Piteå kommun är av stor vikt. Tillsammans bygger vi upp verksamheten och öppnar upp för ett långsiktigt samarbete både inom forskning och utbildning. Den vision Piteå kommun har för Skogsgården och de andra särskilda boendena är viktig och vi ser stora möjligheter för studenter att i framtiden kunna bidra till utvecklingen, säger Gunilla Isaksson, prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och professor i arbetsterapi, Luleå tekniska universitet, i en nyhet på Piteå kommuns hemsida.

Med hjälp av statlig finansiering anställer Piteå kommun Karin Zingmark, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, på halvtid under tio månader. Hon har tidigare stor erfarenhet av att bygga upp samarbeten mellan forskning och praktik i Region Norrbotten och hon var dessutom med och byggde upp Norrbottens första boende för personer med demenssjukdom.

– Vår vision är att Skogsgården ska bli ett nav för kompetensutveckling och lärande som ska komma alla våra särskilda boenden till del. Det är oerhört värdefullt att vi nu kommer arbeta med kvalitetsutveckling tillsammans med Luleå tekniska universitet och vi välkomnar Karin varmt till oss, säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, Piteå kommun.

Relaterat

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Radar förutspår kognitiv sjukdom och fall

Det låter som science fiction, att med hjälp av en sensor kunna upptäcka förhöjd risk för fallolyckor och kognitiv sjukdom. Men forskare på…

Hemtest för att upptäcka demenssjukdom

En ny studie visar att det är möjligt att genomföra utredning hemifrån vid misstänkt tidig demenssjukdom som exempelvis Alzheimers sjukdom. Med hemtest blir…

Fler nyheter

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre…

En äldre kvinna och hennes barnbarn fixar mat vid köksbordet.

Det får äldre personer att må bra

Det är en till synas enkel fråga: Vad får dig att må bra? Men den är grundläggande för att kunna främja äldre personers…

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…