Bild på sex personer som är inblandade i samarbetet. De str i en sommargrön park.
Gunilla Isaksson och Karin Zingmark från Luleå tekniska universitet tillsammans med Magdalena Jonsson, Sven-Gösta Pettersson, Eva Börjesson Öman och Helena Stenberg från Piteå kommun. Foto: Helena Markström.

Piteå anställer omvårdnadsprofessor

Piteå kommun ska bygga upp ett kunskapscentrum för vård av personer med demens. Nu anställer man omvårdnadsprofessor Karin Zingmark för att starta arbetet som ska koppla forskning till praktik.

När Piteå kommun bygger ett nytt särskilt boende för äldre satsar de dessutom på att skapa ett kunskapscentrum för vården av personer med demens. Arbetet är en del i en ett strategiskt samarbete som inleddes 2019 kring forskning, utbildning och kompetensutveckling mellan kommunen och Luleå tekniska universitet.

– Samverkan mellan vårt lärosäte och Piteå kommun är av stor vikt. Tillsammans bygger vi upp verksamheten och öppnar upp för ett långsiktigt samarbete både inom forskning och utbildning. Den vision Piteå kommun har för Skogsgården och de andra särskilda boendena är viktig och vi ser stora möjligheter för studenter att i framtiden kunna bidra till utvecklingen, säger Gunilla Isaksson, prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och professor i arbetsterapi, Luleå tekniska universitet, i en nyhet på Piteå kommuns hemsida.

Med hjälp av statlig finansiering anställer Piteå kommun Karin Zingmark, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, på halvtid under tio månader. Hon har tidigare stor erfarenhet av att bygga upp samarbeten mellan forskning och praktik i Region Norrbotten och hon var dessutom med och byggde upp Norrbottens första boende för personer med demenssjukdom.

– Vår vision är att Skogsgården ska bli ett nav för kompetensutveckling och lärande som ska komma alla våra särskilda boenden till del. Det är oerhört värdefullt att vi nu kommer arbeta med kvalitetsutveckling tillsammans med Luleå tekniska universitet och vi välkomnar Karin varmt till oss, säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, Piteå kommun.

Relaterat

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…

Långa tupplurar kan leda till sämre kognition

Att sova mycket på natten och ta långa tupplurar på dagen, kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor hos äldre personer. Det visar…

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…