Bild på sex personer som är inblandade i samarbetet. De str i en sommargrön park.
Gunilla Isaksson och Karin Zingmark från Luleå tekniska universitet tillsammans med Magdalena Jonsson, Sven-Gösta Pettersson, Eva Börjesson Öman och Helena Stenberg från Piteå kommun. Foto: Helena Markström.

Piteå anställer omvårdnadsprofessor

Piteå kommun ska bygga upp ett kunskapscentrum för vård av personer med demens. Nu anställer man omvårdnadsprofessor Karin Zingmark för att starta arbetet som ska koppla forskning till praktik.

När Piteå kommun bygger ett nytt särskilt boende för äldre satsar de dessutom på att skapa ett kunskapscentrum för vården av personer med demens. Arbetet är en del i en ett strategiskt samarbete som inleddes 2019 kring forskning, utbildning och kompetensutveckling mellan kommunen och Luleå tekniska universitet.

– Samverkan mellan vårt lärosäte och Piteå kommun är av stor vikt. Tillsammans bygger vi upp verksamheten och öppnar upp för ett långsiktigt samarbete både inom forskning och utbildning. Den vision Piteå kommun har för Skogsgården och de andra särskilda boendena är viktig och vi ser stora möjligheter för studenter att i framtiden kunna bidra till utvecklingen, säger Gunilla Isaksson, prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och professor i arbetsterapi, Luleå tekniska universitet, i en nyhet på Piteå kommuns hemsida.

Med hjälp av statlig finansiering anställer Piteå kommun Karin Zingmark, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, på halvtid under tio månader. Hon har tidigare stor erfarenhet av att bygga upp samarbeten mellan forskning och praktik i Region Norrbotten och hon var dessutom med och byggde upp Norrbottens första boende för personer med demenssjukdom.

– Vår vision är att Skogsgården ska bli ett nav för kompetensutveckling och lärande som ska komma alla våra särskilda boenden till del. Det är oerhört värdefullt att vi nu kommer arbeta med kvalitetsutveckling tillsammans med Luleå tekniska universitet och vi välkomnar Karin varmt till oss, säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, Piteå kommun.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Fler nyheter

Varm tvätt av hjärnan halverar antalet omoperationer hos äldre

Lättare slag mot skallen kan leda till vätskeansamlingar mellan skallben och hjärna, och drabbar främst äldre personer. Nu visar en studie att varmare…

Screening kan förebygga stroke

Med hjälp av screening skulle det gå att hitta förmaksflimmer hos äldre, vilket skulle öka chansen att förebygga stroke. Dessutom skulle det spara…

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…