Gruppbild på nätverkets medlemmar som deltog i Lund
Nätverkets medlemmar samlade vid bildandet. Foto: Lotta Segelberg

Rejäl startpeng för forskarnätverket SAIN

Forskarnätverket SAIN, som består av tidigare doktorander vid forskarskolan SWEAH, har tilldelats 2,5 miljoner kronor för att kunna etablera sin verksamhet.

Vi har tidigare skrivit om SAIN, det alumnnätverk som tidigare forskarstudenter vid SWEAH bildade i höstas. Målet har varit att skapa ett sammanhang för juniora forskare och stärka samarbeten mellan forskare och lärosäten genom att arrangera aktiviteter och skapa kontakter som kan mynna ut i gemensamma forskningsansökningar.

Nu står det klart att Familjen Kamprads stiftelse beviljar SAIN 2,5 miljoner kronor under tre år, för att kunna etablera sig som nätverk. Huvudman för anslaget är Jönköping university.

– Vi är så glada för att vi fått detta förtroende. Nätverket kommer att stärka nästa generations åldrandeforskare och därmed också den svenska interdisciplinära forskningen om äldre och åldrande. Genom interdisciplinära ansatser kan vi skapa forskning som verkligen gör skillnad, säger Charlotta Nilsen, lektor vid Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan vid Jönköping university och sammankallande i SAIN:s styrgrupp, i en nyhet på högskolans hemsida.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada…

Dags att uppgradera erfarenhet och livslångt lärande?

Åsa Hedberg Rundgren vill se ett Europa som blir bättre på att ta vara på den yrkesarbetande äldre befolkningens erfarenhet, och låta dem…

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar.…