Gruppbild på nätverkets medlemmar som deltog i Lund
Nätverkets medlemmar samlade vid bildandet. Foto: Lotta Segelberg

Rejäl startpeng för forskarnätverket SAIN

Forskarnätverket SAIN, som består av tidigare doktorander vid forskarskolan SWEAH, har tilldelats 2,5 miljoner kronor för att kunna etablera sin verksamhet.

Vi har tidigare skrivit om SAIN, det alumnnätverk som tidigare forskarstudenter vid SWEAH bildade i höstas. Målet har varit att skapa ett sammanhang för juniora forskare och stärka samarbeten mellan forskare och lärosäten genom att arrangera aktiviteter och skapa kontakter som kan mynna ut i gemensamma forskningsansökningar.

Nu står det klart att Familjen Kamprads stiftelse beviljar SAIN 2,5 miljoner kronor under tre år, för att kunna etablera sig som nätverk. Huvudman för anslaget är Jönköping university.

– Vi är så glada för att vi fått detta förtroende. Nätverket kommer att stärka nästa generations åldrandeforskare och därmed också den svenska interdisciplinära forskningen om äldre och åldrande. Genom interdisciplinära ansatser kan vi skapa forskning som verkligen gör skillnad, säger Charlotta Nilsen, lektor vid Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan vid Jönköping university och sammankallande i SAIN:s styrgrupp, i en nyhet på högskolans hemsida.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…

Fler nyheter

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data…

Ingen effekt av sömnrobotar

När forskare från Karlstad och Linköping studerade robotars inverkan på sömnen hos äldre personer hittade de få effekter. Mer forskning behövs, konstaterar de.