Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay

Riksrevisionen granskar granskarna

I en ny granskning ska Riksrevisionen undersöka IVO:s arbete när det gäller vården och omsorgen om äldre.

Verksamheter som bedriver vård och omsorg av äldre ska både fånga upp och utreda enskildas klagomål och utreda och åtgärda händelser som har eller kunde ha lett till vårdskador och missförhållanden. Syftet är att utveckla både kvalitet och patientsäkerhet.

Staten ansvarar å sin sida för övergripande styrning, att ge stöd till verksamheterna och för att utöva tillsyn. Det senare görs genom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dit verksamheterna enligt bestämmelserna i lex Maria och lex Sarah också ska rapportera allvarliga fall.

Enligt Riksrevisionen visar tidigare uppföljningar dock att missförhållanden och klagomål inte alltid hanteras på rätt sätt. Det är också oklart om de avsedda kvalitetsförbättringarna sker. Även om ansvaret ytterst ligger på utförarna ska statens styrning, stöd och tillsyn bidra till detta.

– De problem som vi hittills sett tyder på att statens insatser inte är tillräckligt effektiva, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Granskningen som Riksrevisionen nu inlett ska därför utreda hur väl den statliga tillsynen genom IVO fungerar inom vården och omsorgen om äldre. Resultatet redovisas i en rapport med planerad publicering i november 2022.

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…