Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay

Riksrevisionen granskar granskarna

I en ny granskning ska Riksrevisionen undersöka IVO:s arbete när det gäller vården och omsorgen om äldre.

Verksamheter som bedriver vård och omsorg av äldre ska både fånga upp och utreda enskildas klagomål och utreda och åtgärda händelser som har eller kunde ha lett till vårdskador och missförhållanden. Syftet är att utveckla både kvalitet och patientsäkerhet.

Staten ansvarar å sin sida för övergripande styrning, att ge stöd till verksamheterna och för att utöva tillsyn. Det senare görs genom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dit verksamheterna enligt bestämmelserna i lex Maria och lex Sarah också ska rapportera allvarliga fall.

Enligt Riksrevisionen visar tidigare uppföljningar dock att missförhållanden och klagomål inte alltid hanteras på rätt sätt. Det är också oklart om de avsedda kvalitetsförbättringarna sker. Även om ansvaret ytterst ligger på utförarna ska statens styrning, stöd och tillsyn bidra till detta.

– De problem som vi hittills sett tyder på att statens insatser inte är tillräckligt effektiva, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Granskningen som Riksrevisionen nu inlett ska därför utreda hur väl den statliga tillsynen genom IVO fungerar inom vården och omsorgen om äldre. Resultatet redovisas i en rapport med planerad publicering i november 2022.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en…

Fler nyheter

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att…

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…