Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay

Riksrevisionen granskar granskarna

I en ny granskning ska Riksrevisionen undersöka IVO:s arbete när det gäller vården och omsorgen om äldre.

Verksamheter som bedriver vård och omsorg av äldre ska både fånga upp och utreda enskildas klagomål och utreda och åtgärda händelser som har eller kunde ha lett till vårdskador och missförhållanden. Syftet är att utveckla både kvalitet och patientsäkerhet.

Staten ansvarar å sin sida för övergripande styrning, att ge stöd till verksamheterna och för att utöva tillsyn. Det senare görs genom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dit verksamheterna enligt bestämmelserna i lex Maria och lex Sarah också ska rapportera allvarliga fall.

Enligt Riksrevisionen visar tidigare uppföljningar dock att missförhållanden och klagomål inte alltid hanteras på rätt sätt. Det är också oklart om de avsedda kvalitetsförbättringarna sker. Även om ansvaret ytterst ligger på utförarna ska statens styrning, stöd och tillsyn bidra till detta.

– De problem som vi hittills sett tyder på att statens insatser inte är tillräckligt effektiva, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Granskningen som Riksrevisionen nu inlett ska därför utreda hur väl den statliga tillsynen genom IVO fungerar inom vården och omsorgen om äldre. Resultatet redovisas i en rapport med planerad publicering i november 2022.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…