Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay

Riksrevisionen granskar granskarna

I en ny granskning ska Riksrevisionen undersöka IVO:s arbete när det gäller vården och omsorgen om äldre.

Verksamheter som bedriver vård och omsorg av äldre ska både fånga upp och utreda enskildas klagomål och utreda och åtgärda händelser som har eller kunde ha lett till vårdskador och missförhållanden. Syftet är att utveckla både kvalitet och patientsäkerhet.

Staten ansvarar å sin sida för övergripande styrning, att ge stöd till verksamheterna och för att utöva tillsyn. Det senare görs genom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dit verksamheterna enligt bestämmelserna i lex Maria och lex Sarah också ska rapportera allvarliga fall.

Enligt Riksrevisionen visar tidigare uppföljningar dock att missförhållanden och klagomål inte alltid hanteras på rätt sätt. Det är också oklart om de avsedda kvalitetsförbättringarna sker. Även om ansvaret ytterst ligger på utförarna ska statens styrning, stöd och tillsyn bidra till detta.

– De problem som vi hittills sett tyder på att statens insatser inte är tillräckligt effektiva, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Granskningen som Riksrevisionen nu inlett ska därför utreda hur väl den statliga tillsynen genom IVO fungerar inom vården och omsorgen om äldre. Resultatet redovisas i en rapport med planerad publicering i november 2022.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…