Foto: Ivonne Wierink/Mostphotos

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Elisabeth Carlstedt vid Lunds universitet har analyserat 1748 Instagraminlägg och intervjuat personal om tiden under covid-19-pandemin, för att se hur äldreboenden arbetade med Instagram när smittan slog till. Resultatet visar att samtidigt som intervjusvaren vittnar om 2020 som kaosartat, valde äldreboendena att presentera livet som aktivt och socialt och ganska likt det liv som pågick innan pandemin. De flesta inlägg gav detta intryck. Samtidigt kunde man i andra inlägg se att pandemin pågick, genom att bilderna visade visir, munskydd och andra tecken på skyddsåtgärder. Bara ett mycket litet fåtal bilder visade pandemin som ett reellt hot.

Slutsatsen blir att Instagramkontona i första hand användes som ett sätt att lugna anhöriga till de boende under besöksförbudet, något som stod i kontrast till medierapporteringen under perioden. I en tid när anhöriga till boende och till äldre personer som söker boende, söker information om livet på äldreboenden är den information som delas i sociala medier i första hand är till för att skapa positiva intryck.

Läs den vetenskapliga artikeln

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…