Så kan kost påverka äldres kognitiva hälsa

Våra näringsbehov förändras ju äldre vi blir. Nu har Jakob Norgren lagt fram en avhandling vid Karolinska institutet där han har undersökt hur mängden kolhydrater och fett i kosten kan påverkar den kognitiva förmågan.

Det är oklart hur proportionerna mellan kolhydrater och fett i kosten påverkar den kognitiva förmågan och risken för demens hos äldre personer. Tidigare pilotstudier på så kallad ketogen diet, det vill säga dieter där man strikt begränsar mängden kolhydrater, har ökat intresset för forskningsområdet.

Nu har Jakob Norgren lagt fram sin avhandling vid Karolinska institutet som undersöker just detta på personer med risk för demens. Dessutom har han studerat hur vissa typer av en gen, Apoe-genen, som är en viktig riskfaktor för alzheimer, påverkar sambandet mellan kost och kognitiv förmågan. Resultaten pekar på att en lägre andel kolhydrater, jämfört med fett, var förknippat med bättre kognitiv förmåga

– Analyser för fett, protein och fiber visade att sambandet med kognitiv förmåga drevs av genen Apoe3, vilket stödjer hypotesen om att denna gen skulle medföra bättre anpassning till kost med högt innehåll av kolhydrater och vegetabiliska källor, jämfört med Apoe4, säger Jakob Norgren i ett pressmeddelande.

Han hoppas att resultaten motiverar att framtida kostforskning och riktlinjer fokuserar mer på att förstå skiftande behov hos olika grupper.

– Varianten Apoe4 är överrepresenterat i de nordiska länderna, där den finns i en fjärdedel av befolkningen, men hos 75 procent av personer med alzheimer. Bättre förståelse av specifika kostbehov hos den gruppen skulle eventuellt kunna leda till att de får bättre kognitiv hälsa i framtiden.

Läs avhandlingen

Jakob Norgren (2023). The impact of macronutritional composition and ketosis on cognitive health: from normal aging to Alzheimer’s disease. Karolinska institutet.

Delarbeten

I. J Norgren, S Sindi, A Sandebring-Matton, I Kåreholt, M Daniilidou, U Akenine och K Nordin m fl (2020). Ketosis after intake of coconut oil and caprylic acid – with and without glucose: A cross-over study in healthy older adults. Publicerad i Frontiers in nutrition.

II. J Norgren, M Daniilidou, I Kåreholt, S Sindi, U Akenine och K Nordin m fl (2021). Serum proBDNF is associated with changes in the ketone body β-hydroxybutyrate and shows superior repeatability over mature BDNF: Secondary outcomes from a cross-over trial in healthy older adults. Publicerad i Frontiers in aging neuroscience.

III. J Norgren, S Sindi, A Sandebring-Matton, I Kåreholt, U Akenine och K Nordin m fl (2020). Capillary blood tests may overestimate ketosis: Triangulation between three different measures of b-hydroxybutyrate. Publicerad i American journal of physiology endocrinology and metabolism.

IV. J Norgren, S Sindi, A Sandebring-Matton, T Ngandu, M Kivipelto och I Kåreholt m fl (2023). The dietary carbohydrate/fat-ratio and cognitive performance: Panel analyses in older adults at risk for dementia. Manuskript godkänd för publicering i Current developments in nutrition.

V. J Norgren, S Sindi, A Sandebring-Matton, M Kivipelto och I Kåreholt (2023). APOE-genotype and insulin modulate estimates between dietary macronutrients and cognitive performance: Panel analyses in non-diabetic older adults at risk for dementia. Manuskript.

Relaterat

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

Porträttbild på Miia Kivipelto

24 miljoner till FINGER-studien

När Forte delade ut sina programanslag för folkhälsa blev FINGER-studiens demensförebyggande arbete en stor vinnare.

En kvinna går över en gata med sin rullator.

Fallolyckor vanlig dödsorsak bland demenssjuka

En registerstudie från Karolinska institutet om dödsfall bland personer med demens, visar att självmord är vanligare bland personer under 65 år, och att olyckor och fall är vanligare över 75.

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.