Så kan kost påverka äldres kognitiva hälsa

Våra näringsbehov förändras ju äldre vi blir. Nu har Jakob Norgren lagt fram en avhandling vid Karolinska institutet där han har undersökt hur mängden kolhydrater och fett i kosten kan påverkar den kognitiva förmågan.

Det är oklart hur proportionerna mellan kolhydrater och fett i kosten påverkar den kognitiva förmågan och risken för demens hos äldre personer. Tidigare pilotstudier på så kallad ketogen diet, det vill säga dieter där man strikt begränsar mängden kolhydrater, har ökat intresset för forskningsområdet.

Nu har Jakob Norgren lagt fram sin avhandling vid Karolinska institutet som undersöker just detta på personer med risk för demens. Dessutom har han studerat hur vissa typer av en gen, Apoe-genen, som är en viktig riskfaktor för alzheimer, påverkar sambandet mellan kost och kognitiv förmågan. Resultaten pekar på att en lägre andel kolhydrater, jämfört med fett, var förknippat med bättre kognitiv förmåga

– Analyser för fett, protein och fiber visade att sambandet med kognitiv förmåga drevs av genen Apoe3, vilket stödjer hypotesen om att denna gen skulle medföra bättre anpassning till kost med högt innehåll av kolhydrater och vegetabiliska källor, jämfört med Apoe4, säger Jakob Norgren i ett pressmeddelande.

Han hoppas att resultaten motiverar att framtida kostforskning och riktlinjer fokuserar mer på att förstå skiftande behov hos olika grupper.

– Varianten Apoe4 är överrepresenterat i de nordiska länderna, där den finns i en fjärdedel av befolkningen, men hos 75 procent av personer med alzheimer. Bättre förståelse av specifika kostbehov hos den gruppen skulle eventuellt kunna leda till att de får bättre kognitiv hälsa i framtiden.

Läs avhandlingen

Jakob Norgren (2023). The impact of macronutritional composition and ketosis on cognitive health: from normal aging to Alzheimer’s disease. Karolinska institutet.

Delarbeten

I. J Norgren, S Sindi, A Sandebring-Matton, I Kåreholt, M Daniilidou, U Akenine och K Nordin m fl (2020). Ketosis after intake of coconut oil and caprylic acid – with and without glucose: A cross-over study in healthy older adults. Publicerad i Frontiers in nutrition.

II. J Norgren, M Daniilidou, I Kåreholt, S Sindi, U Akenine och K Nordin m fl (2021). Serum proBDNF is associated with changes in the ketone body β-hydroxybutyrate and shows superior repeatability over mature BDNF: Secondary outcomes from a cross-over trial in healthy older adults. Publicerad i Frontiers in aging neuroscience.

III. J Norgren, S Sindi, A Sandebring-Matton, I Kåreholt, U Akenine och K Nordin m fl (2020). Capillary blood tests may overestimate ketosis: Triangulation between three different measures of b-hydroxybutyrate. Publicerad i American journal of physiology endocrinology and metabolism.

IV. J Norgren, S Sindi, A Sandebring-Matton, T Ngandu, M Kivipelto och I Kåreholt m fl (2023). The dietary carbohydrate/fat-ratio and cognitive performance: Panel analyses in older adults at risk for dementia. Manuskript godkänd för publicering i Current developments in nutrition.

V. J Norgren, S Sindi, A Sandebring-Matton, M Kivipelto och I Kåreholt (2023). APOE-genotype and insulin modulate estimates between dietary macronutrients and cognitive performance: Panel analyses in non-diabetic older adults at risk for dementia. Manuskript.

Relaterat

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras liv påverkas av beskedet.

Långa tupplurar kan leda till sämre kognition

Att sova mycket på natten och ta långa tupplurar på dagen, kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor hos äldre personer. Det visar ny forskning från fem nordiska studier.

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning i kombination ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar tre länsstyrelser resultaten från ett projekt som ska höja kunskapen om risker och möjliga åtgärder.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En av dem är Mattias Andréasson som forskar om Parkinsons sjukdom genom att studera nervtrådar i huden.