Porträttbild på Malin Aspö
Malin Aspö. Foto: Madelene Bruce Danielsson

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar om just denna, lite dolda grupp.

Personer som drabbas av demens innan 65 brukar i sammanhanget räknas som yngre. Inte sällan lever de med familj och arbete, vilket skapar en stor omställning i deras liv, och ställer stora krav på samhällets stöd till dem.

I sin doktorsavhandling har Malin Aspö vid Karolinska institutet fokuserat på dessa yngre personer med demens för att undersöka hur livet förändras för dem, om det finns kritiska punkter, och hur livskvaliteten ändras med det.

– På gruppnivå kunde vi inte se någon förändring i livskvalitet över tid, men vi kunde se en stor variation i hur olika individer skattade sin livskvalitet vid olika tidpunkter. Från intervjuerna med yngre personer med kognitiv sjukdom och med familjemedlemmar, utmärkte sig fyra kritiska punkter särskilt. Dessa var relaterade till att få diagnosen, avsluta arbetslivet i förtid, inte få det formella stödet man behöver och flytt till särskilt boende. Avhandlingen belyser komplexiteten i att hantera den förändrade livssituationen som följer när en yngre person insjuknar i en kognitiv sjukdom, samt vikten av att förebygga social isolering för att stödja hälsosamma transitioner, säger Malin Aspö i en artikel på KI:s hemsida.

Läs avhandlingen

Malin Aspö (2024). Life changing moments – transitions and critical points in young-onset dementia. Doktorsavhandling, Karolinska institutet.

Avhandlingens publicerade artiklar
Aspö M, Visser L, Kivipelto M, Boström AM och Seiger Cronfalk B (2023). Transitions: Experiences of younger persons recently diagnosed with Alzheimer-type dementia. Dementia.

Aspö M, Visser L, Kivipelto M, Boström AM och Seiger Cronfalk B (2023). Family members’ experiences of young-onset dementia: Becoming responsible yet feeling powerless. Journal of multidisciplinary healthcare.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…