Så ser personalen på bemanningen i äldreomsorgen

Fackförbundet Kommunal har sammanställt resultaten från sin senaste medlemsundersökning i en rapport om bemanningssituationen i äldreomsorgen.

Kommunal har nu samlat resultaten från 2021 års medlemsundersökning. I rapporten Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen presenterar man hur personalen ser på bemanningssituationen. Och det är sammantaget en mörk bild som framträder i svaren.

20 procent tycker att bemanningen dagligen är tillräcklig, medan 37 procent svarar att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig. En dryg tredjedel tycker att otillräcklig bemanning är en riskfaktor för de äldre minst en gång i veckan, och 13 procent svarar att det utgör en risk dagligen. Något mer än hälften tycker sig inte kunna ge de äldre en god omsorg.

Läs rapporten

Maria Ahlsten och Mari Huupponen (2021). Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen. Kommunal.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört 17 internationella studier av äldreboenden i privat och offentlig sektors regi.

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt den äldre som är i behov av stöd kan fungera.

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.