Så ser personalen på bemanningen i äldreomsorgen

Fackförbundet Kommunal har sammanställt resultaten från sin senaste medlemsundersökning i en rapport om bemanningssituationen i äldreomsorgen.

Kommunal har nu samlat resultaten från 2021 års medlemsundersökning. I rapporten Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen presenterar man hur personalen ser på bemanningssituationen. Och det är sammantaget en mörk bild som framträder i svaren.

20 procent tycker att bemanningen dagligen är tillräcklig, medan 37 procent svarar att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig. En dryg tredjedel tycker att otillräcklig bemanning är en riskfaktor för de äldre minst en gång i veckan, och 13 procent svarar att det utgör en risk dagligen. Något mer än hälften tycker sig inte kunna ge de äldre en god omsorg.

Läs rapporten

Maria Ahlsten och Mari Huupponen (2021). Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen. Kommunal.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det kan vara för staten att styra äldreomsorgen.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.