Så ser personalen på bemanningen i äldreomsorgen

Fackförbundet Kommunal har sammanställt resultaten från sin senaste medlemsundersökning i en rapport om bemanningssituationen i äldreomsorgen.

Kommunal har nu samlat resultaten från 2021 års medlemsundersökning. I rapporten Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen presenterar man hur personalen ser på bemanningssituationen. Och det är sammantaget en mörk bild som framträder i svaren.

20 procent tycker att bemanningen dagligen är tillräcklig, medan 37 procent svarar att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig. En dryg tredjedel tycker att otillräcklig bemanning är en riskfaktor för de äldre minst en gång i veckan, och 13 procent svarar att det utgör en risk dagligen. Något mer än hälften tycker sig inte kunna ge de äldre en god omsorg.

Läs rapporten

Maria Ahlsten och Mari Huupponen (2021). Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen. Kommunal.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att motverka ensamhet. Det visar en nya rapport från Suicide zero om kommunernas arbete med att förbygga självmord.

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik. Det visar en rapport som forskare vid Linnéuniversitetet har skrivit.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.