Så ser personalen på bemanningen i äldreomsorgen

Fackförbundet Kommunal har sammanställt resultaten från sin senaste medlemsundersökning i en rapport om bemanningssituationen i äldreomsorgen.

Kommunal har nu samlat resultaten från 2021 års medlemsundersökning. I rapporten Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen presenterar man hur personalen ser på bemanningssituationen. Och det är sammantaget en mörk bild som framträder i svaren.

20 procent tycker att bemanningen dagligen är tillräcklig, medan 37 procent svarar att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig. En dryg tredjedel tycker att otillräcklig bemanning är en riskfaktor för de äldre minst en gång i veckan, och 13 procent svarar att det utgör en risk dagligen. Något mer än hälften tycker sig inte kunna ge de äldre en god omsorg.

Läs rapporten

Maria Ahlsten och Mari Huupponen (2021). Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen. Kommunal.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en rapport om att dela upp hemtjänstens arbetsuppgifter.

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.