Ensamboende äldre personer med husdjur saknar inte sällskap i lika stor utsträckning som de som inte har husdjur. Foto: Pixabay

Sällskapsdjur recept mot ensamhet

En ny undersökning visar att äldre personer som har sällskapsdjur upplever mindre ensamhet.

Var fjärde person som är äldre, ensamboende och utan sällskapsdjur uppger i en undersökning av Sifo och Fonus att de ofta eller alltid känner sig ensamma.

Däremot verkar det som att sällskapsdjur har en lindrande effekt. Bara sju procent av de ensamboende äldre som har husdjur upplever ensamhet.

– Vi ser vilken kärlek och glädje ett sällskapsdjur kan tillföra i livet. För en ensam människa kan det vara vägen tillbaka till livsglädjen när en närstående har gått bort eller om man känner social isolering, säger Peter Göransson, kommunikationschef på Fonus.

33 procent av de utan husdjur känner ofta att de saknar sällskap, jämfört med de som har husdjur där siffran är 13 procent.

Undersökningen visar att äldre män är särskilt utsatta för ensamhet, framför allt dagen då en partner gått bort. Endast en av tio äldre män anser att de själva är bäst på att upprätthålla sociala relationer. Dessutom svarar en av fem att de inte har en nära vän att höra av sig till.

– Det är oroväckande statistik som har framkommit. Men vi ser också att sällskapsdjur har hjälpt till att minska känslan av ensamhet hos många äldre, vilket är glädjande eftersom det då finns konkreta lösningar, säger Peter Göransson.

Relaterat

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…