Ensamboende äldre personer med husdjur saknar inte sällskap i lika stor utsträckning som de som inte har husdjur. Foto: Pixabay

Sällskapsdjur recept mot ensamhet

En ny undersökning visar att äldre personer som har sällskapsdjur upplever mindre ensamhet.

Var fjärde person som är äldre, ensamboende och utan sällskapsdjur uppger i en undersökning av Sifo och Fonus att de ofta eller alltid känner sig ensamma.

Däremot verkar det som att sällskapsdjur har en lindrande effekt. Bara sju procent av de ensamboende äldre som har husdjur upplever ensamhet.

– Vi ser vilken kärlek och glädje ett sällskapsdjur kan tillföra i livet. För en ensam människa kan det vara vägen tillbaka till livsglädjen när en närstående har gått bort eller om man känner social isolering, säger Peter Göransson, kommunikationschef på Fonus.

33 procent av de utan husdjur känner ofta att de saknar sällskap, jämfört med de som har husdjur där siffran är 13 procent.

Undersökningen visar att äldre män är särskilt utsatta för ensamhet, framför allt dagen då en partner gått bort. Endast en av tio äldre män anser att de själva är bäst på att upprätthålla sociala relationer. Dessutom svarar en av fem att de inte har en nära vän att höra av sig till.

– Det är oroväckande statistik som har framkommit. Men vi ser också att sällskapsdjur har hjälpt till att minska känslan av ensamhet hos många äldre, vilket är glädjande eftersom det då finns konkreta lösningar, säger Peter Göransson.

Relaterat

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Släkting med framtidsplaner

Åsa Hedberg Rundgren resonerar kring att dela upp åldrandet i flera olika faser med beteckningar som yngre-äldre och äldre-äldre. Men hon har en…

Spretig antologi om AgeCaps forskning

Ett 60-tal AgeCap-forskare beskriver i 16 kapitel sin ingång till begreppet capability. Susanne Iwarsson uppfattar boken som ett barn av sin tid, den…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…