Foto: Unsplash

Satsning på skånsk alzheimerplattform

En ny plattform för alzheimerforskning ska erbjuda individer med ökad risk för demenssjukdom att delta i kliniska studier för nya läkemedel. Förhoppningen är att vården förbättras samtidigt som demensforskningen stärks.

Regionstyrelsen i Skåne har nyligen beslutat att tre miljoner kronor årligen ska gå till en ny plattform för läkemedelsprövningar mot tidig alzheimer. Målet är att regionen ska bli världsledande inom området och erbjuda patienter en bättre vård och snabbare tillgång till nya läkemedel, något som Neurologi i Sverige var först att rapportera om. 

Det skulle innebära en möjlighet att redan i forskningsstadiet skapa en metod för tidig upptäckt inom primärvården och sedan snabb remittering till specialistvården. 

Ytterligare en fördel kommer vara att skåningar kommer få ta del av läkemedel mot tidig alzheimer nästan först av alla när en sådan medicin har godkänts. 

Regionsanslaget till plattformen kommer att ges årligen i tre år fram till augusti 2024. Ett externt anslag från Bill Gates ventures på två miljoner per år under samma period.

Relaterat

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…

Långa tupplurar kan leda till sämre kognition

Att sova mycket på natten och ta långa tupplurar på dagen, kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor hos äldre personer. Det visar…

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…