Foto: Unsplash

Satsning på skånsk alzheimerplattform

En ny plattform för alzheimerforskning ska erbjuda individer med ökad risk för demenssjukdom att delta i kliniska studier för nya läkemedel. Förhoppningen är att vården förbättras samtidigt som demensforskningen stärks.

Regionstyrelsen i Skåne har nyligen beslutat att tre miljoner kronor årligen ska gå till en ny plattform för läkemedelsprövningar mot tidig alzheimer. Målet är att regionen ska bli världsledande inom området och erbjuda patienter en bättre vård och snabbare tillgång till nya läkemedel, något som Neurologi i Sverige var först att rapportera om. 

Det skulle innebära en möjlighet att redan i forskningsstadiet skapa en metod för tidig upptäckt inom primärvården och sedan snabb remittering till specialistvården. 

Ytterligare en fördel kommer vara att skåningar kommer få ta del av läkemedel mot tidig alzheimer nästan först av alla när en sådan medicin har godkänts. 

Regionsanslaget till plattformen kommer att ges årligen i tre år fram till augusti 2024. Ett externt anslag från Bill Gates ventures på två miljoner per år under samma period.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…