Foto: Unsplash

Satsning på skånsk alzheimerplattform

En ny plattform för alzheimerforskning ska erbjuda individer med ökad risk för demenssjukdom att delta i kliniska studier för nya läkemedel. Förhoppningen är att vården förbättras samtidigt som demensforskningen stärks.

Regionstyrelsen i Skåne har nyligen beslutat att tre miljoner kronor årligen ska gå till en ny plattform för läkemedelsprövningar mot tidig alzheimer. Målet är att regionen ska bli världsledande inom området och erbjuda patienter en bättre vård och snabbare tillgång till nya läkemedel, något som Neurologi i Sverige var först att rapportera om. 

Det skulle innebära en möjlighet att redan i forskningsstadiet skapa en metod för tidig upptäckt inom primärvården och sedan snabb remittering till specialistvården. 

Ytterligare en fördel kommer vara att skåningar kommer få ta del av läkemedel mot tidig alzheimer nästan först av alla när en sådan medicin har godkänts. 

Regionsanslaget till plattformen kommer att ges årligen i tre år fram till augusti 2024. Ett externt anslag från Bill Gates ventures på två miljoner per år under samma period.

Relaterat

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Porträttbild på Miia Kivipelto

24 miljoner till FINGER-studien

När Forte delade ut sina programanslag för folkhälsa blev FINGER-studiens demensförebyggande arbete en stor vinnare.

En kvinna går över en gata med sin rullator.

Fallolyckor vanlig dödsorsak bland demenssjuka

En registerstudie från Karolinska institutet om dödsfall bland personer med demens, visar att självmord är vanligare bland personer under 65 år, och att…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…