Sätter ljuset på äldre med NPF

Oftast talar man om unga när man lyfter frågan om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men i en ny rapport ger Riksförbundet Attention ordet till de äldre.

Omslag till rapporten.Med sitt projekt Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd vill Riksförbundet Attention ändra bilden av att neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, främst gäller barn och ungdomar. Projektets första rapport Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande bygger på djupintervjuer och en enkätstudie med mer än 400 personer.

Rapporten visar att de svarande ofta haft det tufft, både att förstå sig själva och att bli förstådda. En majoritet har haft svåra perioder i varje del av livet.

Ett annat uppseendeväckande resultat från svaren är att många möts av misstro och motstånd i sina kontakter med vården. I stället för att bistå med utredning för NPF har vården velat förklara deras mående med depression, bipolaritet och ångestsyndrom.

Då ska man minnas att mellan åtta och tio procent av de svenska barnen har en NPF-diagnos, något som i de flesta fall inte försvinner. Samtidigt visar Socialstyrelsens statistik att knappt en halv procent av alla över 61 år har en diagnos, eller får läkemedel för adhd utskrivet.

Vittnesmålen i rapporten är också starka för att en diagnos sent i livet är mycket värd. 60 procent uppger att de förstod sig själva bättre efter diagnosen och att de fick en ökad livskvalitet.