Tema Hörselnedsättning i Äldre i Centrum #4/2022

I #4/22 är temat nedsatt hörsel med sex artiklar om bland annat situationen på äldreboenden, ifall det finns samband med tinnitus eller demens samt den senaste statistiken. Tidningen bjuder också på porträtt med seniora forskaren Ulrika Winblad och ett reportage från ett äldreboende där lampor ger dagsljus som gör de boende både trötta och pigga.

En fjärdedel av Sveriges 70-åringar har nedsatt hörsel och drygt 80 procent av 85-åringarna, men få använder hörapparat. Det finns ett samband mellan demens och hörselnedsättning liksom mellan tinnitus och förmågan att höra bra. I dag finns avancerade hjälpmedel och ny teknik, om fler testade sin hörsel skulle många få hjälp till ett socialt bättre liv.

I ett reportage besöker vi ett äldreboendet i Gävle där lampor fungerar som dagsljus och ska göra att de boende sover bättre och blir allmänt piggare. Läs vad ljusforskaren Arne Lowden på psykologiska institutionen på Stockholms universitet har att berätta om den pågående forskningen kring ljus. Ta del hyresgästers, verksamhetschef Maria Hannings och undersköterskan Beatriz Alvarengas åsikter om belysningens effekter.

Läs en krönika som ifrågasätter varför så många tvingas leva med smärta av Sara Cederbom, forskare och fysioterapeut på Nestor FoU-center.

Forskarporträtt

seniora forskaren Ulrika Winblad, professor vid Uppsala universitet som verkar i politikens närhet och och ger vägledning i hur sjukvård och äldreomsorg bör organiseras.
nydisputerade Sarah Forsberg, gastronom och kock som skrivit en avhandling om att äta med händerna när bestick börjar bli för svårt.

Utöver detta två spotlight-artiklar
kunskapsbaserad socialtjänst av Emanuel Åhlfeldt
vårdpersonalens verklighet under det ständiga informationsflödet under coronapandemin, av Cecilia Pettersson, Helle Wijk och Sofia Tavemark.

Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat.

Vill du ha tidningen uppläst? Klicka på play-knappen i e-tidningen.

Läs hela #4/22 som blädderbar e-tidning.

Fler artiklar ur temat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Relaterat

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

Fler nyheter

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Ny antologi om problemtyngt åldrande

Vi lever allt längre och friskare. Men ålderdomen kan också kantas av problem, något som en ny forskarantologi nu tar fasta på.

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…