Tema Hörselnedsättning i Äldre i Centrum #4/2022

I #4/22 är temat nedsatt hörsel med sex artiklar om bland annat situationen på äldreboenden, ifall det finns samband med tinnitus eller demens samt den senaste statistiken. Tidningen bjuder också på porträtt med seniora forskaren Ulrika Winblad och ett reportage från ett äldreboende där lampor ger dagsljus som gör de boende både trötta och pigga.

En fjärdedel av Sveriges 70-åringar har nedsatt hörsel och drygt 80 procent av 85-åringarna, men få använder hörapparat. Det finns ett samband mellan demens och hörselnedsättning liksom mellan tinnitus och förmågan att höra bra. I dag finns avancerade hjälpmedel och ny teknik, om fler testade sin hörsel skulle många få hjälp till ett socialt bättre liv.

I ett reportage besöker vi ett äldreboendet i Gävle där lampor fungerar som dagsljus och ska göra att de boende sover bättre och blir allmänt piggare. Läs vad ljusforskaren Arne Lowden på psykologiska institutionen på Stockholms universitet har att berätta om den pågående forskningen kring ljus. Ta del hyresgästers, verksamhetschef Maria Hannings och undersköterskan Beatriz Alvarengas åsikter om belysningens effekter.

Läs en krönika som ifrågasätter varför så många tvingas leva med smärta av Sara Cederbom, forskare och fysioterapeut på Nestor FoU-center.

Forskarporträtt

seniora forskaren Ulrika Winblad, professor vid Uppsala universitet som verkar i politikens närhet och och ger vägledning i hur sjukvård och äldreomsorg bör organiseras.
nydisputerade Sarah Forsberg, gastronom och kock som skrivit en avhandling om att äta med händerna när bestick börjar bli för svårt.

Utöver detta två spotlight-artiklar
kunskapsbaserad socialtjänst av Emanuel Åhlfeldt
vårdpersonalens verklighet under det ständiga informationsflödet under coronapandemin, av Cecilia Pettersson, Helle Wijk och Sofia Tavemark.

Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat.

Vill du ha tidningen uppläst? Klicka på play-knappen i e-tidningen.

Läs hela #4/22 som blädderbar e-tidning.

Fler artiklar ur temat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Relaterat

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Fler nyheter

Foto på publik i Aula Medica

Äntligen en egen dag för SNAC-K

Befolkningsstudien SNAC-K bjöd in sina deltagare till en halvdag för att möta medarbetare och höra forskare berätta om nya rön från datamaterialet som…

Äldre kan bo kvar hemma längre med smart teknik

Många äldre skadar sig i hemmet. Den som bor ensam har störst risk att råka ut för en olycka. Forskare på Högskolan i…

Många har svårt att öppna förpackningar

När Reumatikerförbundet frågade medlemmarna i PRO, SPF Seniorerna, Neuro och sitt eget förbund, svarade nästan alla att det händer att de inte kan…