Tema Hörselnedsättning i Äldre i Centrum #4/2022

I #4/22 är temat nedsatt hörsel med sex artiklar om bland annat situationen på äldreboenden, ifall det finns samband med tinnitus eller demens samt den senaste statistiken. Tidningen bjuder också på porträtt med seniora forskaren Ulrika Winblad och ett reportage från ett äldreboende där lampor ger dagsljus som gör de boende både trötta och pigga.

En fjärdedel av Sveriges 70-åringar har nedsatt hörsel och drygt 80 procent av 85-åringarna, men få använder hörapparat. Det finns ett samband mellan demens och hörselnedsättning liksom mellan tinnitus och förmågan att höra bra. I dag finns avancerade hjälpmedel och ny teknik, om fler testade sin hörsel skulle många få hjälp till ett socialt bättre liv.

I ett reportage besöker vi ett äldreboendet i Gävle där lampor fungerar som dagsljus och ska göra att de boende sover bättre och blir allmänt piggare. Läs vad ljusforskaren Arne Lowden på psykologiska institutionen på Stockholms universitet har att berätta om den pågående forskningen kring ljus. Ta del hyresgästers, verksamhetschef Maria Hannings och undersköterskan Beatriz Alvarengas åsikter om belysningens effekter.

Läs en krönika som ifrågasätter varför så många tvingas leva med smärta av Sara Cederbom, forskare och fysioterapeut på Nestor FoU-center.

Forskarporträtt

seniora forskaren Ulrika Winblad, professor vid Uppsala universitet som verkar i politikens närhet och och ger vägledning i hur sjukvård och äldreomsorg bör organiseras.
nydisputerade Sarah Forsberg, gastronom och kock som skrivit en avhandling om att äta med händerna när bestick börjar bli för svårt.

Utöver detta två spotlight-artiklar
kunskapsbaserad socialtjänst av Emanuel Åhlfeldt
vårdpersonalens verklighet under det ständiga informationsflödet under coronapandemin, av Cecilia Pettersson, Helle Wijk och Sofia Tavemark.

Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat.

Vill du ha tidningen uppläst? Klicka på play-knappen i e-tidningen.

Läs hela #4/22 som blädderbar e-tidning.

Fler artiklar ur temat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Relaterat

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…

Fler nyheter

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Svårt att få stöd för äldre med allvarlig psykisk sjukdom

Kommunerna har svårt att hjälpa äldre personer med allvarlig psykisk sjukdom. Det konstaterar en grupp forskare efter att de genomfört en studie om…

En äldre man sätter in sin hörapparat i örat.

Åtta av tio 90-plussare behövde hjälp med sin hörsel

I en studie från Göteborgs universitet och Region Västra Götaland har forskare undersökt hörseln på personer över 90 år. En stor majoritet av…