Äldre i Centrum #4/23: Kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som gör tillvaron lugnare för anhörigvårdare, samtal om konst som kan väcka sinnen till liv eller personer i livets slutskede som blir stimulerade av konst och skapande.

Forskning visar att konst- och kulturupplevelser inom äldreomsorgen har goda hälsoeffekter. Stresshormonerna minskar och hälsan förbättras hos både boende och personal. Men det behövs mer än bara terapi och god vilja. Personalens insatser spelar en viktig roll, liksom en ledning som vågar satsa på kulturen.

Forskarna som skrivit artiklarna är Töres Theorell, Max Liljefors, Katarina Lindblad, Rebecca Hilton, Zarah Ebrahimi, Helle Wijk, Azita Emami, Gabriella Engström och Helena Hallinder.

Läs också:
Yvonne Hirdmans krönika som nyanserar bilden av #metoo och blickar tillbaka på den sexuella revolutionens och kvinnorörelsens dagar .
Socialstyrelsens Eva Lindqvist och Emanunel Åhlfeldt som manar kommunerna att skynda långsamt med differentierade arbetsuppgifter i äldreomsorgen

Forskarporträtt

Marie Elf, vårdvetaren med doktorsexamen i arkitektur
Robin Holmberg som disputerat om utdelning av gratis broddar

samt en hel del del andra karameller!

Läs hela #4/23 som blädderbar tidning

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…