Äldre i Centrum #4/23: Kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som gör tillvaron lugnare för anhörigvårdare, samtal om konst som kan väcka sinnen till liv eller personer i livets slutskede som blir stimulerade av konst och skapande.

Forskning visar att konst- och kulturupplevelser inom äldreomsorgen har goda hälsoeffekter. Stresshormonerna minskar och hälsan förbättras hos både boende och personal. Men det behövs mer än bara terapi och god vilja. Personalens insatser spelar en viktig roll, liksom en ledning som vågar satsa på kulturen.

Forskarna som skrivit artiklarna är Töres Theorell, Max Liljefors, Katarina Lindblad, Rebecca Hilton, Zarah Ebrahimi, Helle Wijk, Azita Emami, Gabriella Engström och Helena Hallinder.

Läs också:
Yvonne Hirdmans krönika som nyanserar bilden av #metoo och blickar tillbaka på den sexuella revolutionens och kvinnorörelsens dagar .
Socialstyrelsens Eva Lindqvist och Emanunel Åhlfeldt som manar kommunerna att skynda långsamt med differentierade arbetsuppgifter i äldreomsorgen

Forskarporträtt

Marie Elf, vårdvetaren med doktorsexamen i arkitektur
Robin Holmberg som disputerat om utdelning av gratis broddar

samt en hel del del andra karameller!

Läs hela #4/23 som blädderbar tidning

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Fler nyheter

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…