Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt att skadade fotgängarna kostar samhället 40 miljarder per år. Håkan Jönson väcker debatt genom att krossa myten om att svenskarna inte respekterar äldre.

Fallskador är ett stort problem för både äldre som drabbas och samhället. Var tredje person över 65 år faller och risken ökar med åldern. Men det finns forskning som visar att fallpreventivt arbete  fungerar. Med balans- och styrketräning kan många äldre slippa skador och personligt lidande. Läs artiklarna om fallprevention.

Mer att läsa
I ett reportage från Verklighetslabbets kliniska träningscentrum i Högdalen träffar vi Paula Källgren som är yrkeslärare som både guidar nyfikna besökare bland smarta hjälpmedel och håller i utbildningar för äldreomsorgens personal i Stockholms län. Läs Daniel Berglinds krönika om att styrketräning fungerar för alla.

Forskarporträtt
Möt seniora forskaren Joakim Öhlén som gått från sjuksköterska till professor på Göteborgs universitet inom den palliativa vården samt nydisputerade Björn Fischer vars avhandling visar att äldre exkluderas från teknikutvecklingen trots att motsatsen påstås av många företag.

Utöver detta två spotlight-artiklar:

Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat.

Läs hela #1/23 som blädderbar e-tidning. Få tidningen uppläst genom att klicka på play-knappen i e-tidningen.

Relaterat

Personlig omsorg är en kompetensfråga

Magdalena Elmersjö skriver om hur viktigt det är att omsorgsmottagare träffar få och samma personal samt betydelsen av relationer och personkontinuitet i både…

Han vill ha mer fysisk aktivitet för personer med demens

Erik Rosendahl har i nästan tjugo års tid studerat hur fysisk aktivitet påverkar äldre personer, särskilt de med demens och de som bor…

Äldre med adhd får sällan diagnos och behandling

Vuxna med adhd har ökad risk för att drabbas av en rad åldersrelaterade sjukdomar, bland annat demens, högt blodtryck och typ-2 diabetes. Samtidigt…

Fler nyheter

Mental stimulering kan förebygga alzheimer

Forskning har visat att personer som stimulerar hjärnan mentalt, genom bland annat yrkesutövning, har bättre kognitiv funktion. Nu undersöker en avhandling om sociala…

Laura Fratiglioni får Bengt Winblads pris

Hon har bland annat byggt upp befolkningsstudien SNAC-K i Stockholm. Nu tilldelas Laura Fratiglioni Bengt Winblads pris av Svenska läkaresällskapet.

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Fler artiklar ur temat

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…