Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt att skadade fotgängarna kostar samhället 40 miljarder per år. Håkan Jönson väcker debatt genom att krossa myten om att svenskarna inte respekterar äldre.

Fallskador är ett stort problem för både äldre som drabbas och samhället. Var tredje person över 65 år faller och risken ökar med åldern. Men det finns forskning som visar att fallpreventivt arbete  fungerar. Med balans- och styrketräning kan många äldre slippa skador och personligt lidande. Läs artiklarna om fallprevention.

Mer att läsa
I ett reportage från Verklighetslabbets kliniska träningscentrum i Högdalen träffar vi Paula Källgren som är yrkeslärare som både guidar nyfikna besökare bland smarta hjälpmedel och håller i utbildningar för äldreomsorgens personal i Stockholms län. Läs Daniel Berglinds krönika om att styrketräning fungerar för alla.

Forskarporträtt
Möt seniora forskaren Joakim Öhlén som gått från sjuksköterska till professor på Göteborgs universitet inom den palliativa vården samt nydisputerade Björn Fischer vars avhandling visar att äldre exkluderas från teknikutvecklingen trots att motsatsen påstås av många företag.

Utöver detta två spotlight-artiklar:

Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat.

Läs hela #1/23 som blädderbar e-tidning. Få tidningen uppläst genom att klicka på play-knappen i e-tidningen.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…

Fler artiklar ur temat

Vem du var har betydelse

Läkarna saknas på dagens äldreboenden

Erland Olsson bok Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet ger en bra överblick över hur äldreomsorgen fungerar – för den som ska…

Om sorgen, omsorgen och ett värdigt liv

Tvärs över avgrundsdjupa skillnader människor emellan kittar Frida Turander ihop den enda mänskligheten i sina existentiella reflektioner. I Dikter från hemtjänsten ryms de…