Tema Smärta i Äldre i Centrum #2/2023

Smärta är tema för #2/2023. Nästan var fjärde person över 65 år lider av kronisk smärta. Läs fem artiklar om att det går att leva ett gott liv trots smärta, läkemedel kan göra mer skada än nytta samt smärtbehandling gynnar både individer och samhälle med mera.

Många som lever med ständig värk avstår från att röra på sig eftersom de är rädda för att det ska göra ont. De tar smärtstillande, blir stela och får mer värk. Men forskare rekommenderar fysisk aktivitet framför smärtstillande läkemedel till de som drabbats av smärta. Genom anpassad fysisk aktivitet kan smärtan avta. Dessutom kan samhället vinna på att satsa på smärtlindring. Läs artiklarna om smärta.

Mer att läsa
I ett reportage möter vi forskarna Helle Wijk, Madeleine Liljegren och Anna Bengtsson som berättar om Out-fit-projektet som ska få fler personer på äldreboenden att vistas ute.

Forskarporträttet
Möt seniora teknikforskaren Britt Östlund. Hon anser att teknikens roll i vardagslivet inte är självklar och att vi bör ta tillvara på att äldre personer är aktörer i sina egna liv som teknikanvändare,  samt nydisputerade Magnus Schoultz vars avhandling som under sex års tid har forskat på lärandets betydelse för äldres hälsa.

Forskning och utveckling
I vår serie om FoU:er har turen kommit till FoU-Helsingborg som skapar parker och nya minnen för äldre.

Utöver detta en recension av Karin Lövgren om boken Alla dessa dagar som kom och gick – Tankar om livet i den tredje åldern av Joachim Berner och Johan Norberg. Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat.

Läs hela #2/23 som blädderbar e-tidning. Få tidningen uppläst genom att klicka på play-knappen i e-tidningen.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…