Tema Smärta i Äldre i Centrum #2/2023

Smärta är tema för #2/2023. Nästan var fjärde person över 65 år lider av kronisk smärta. Läs fem artiklar om att det går att leva ett gott liv trots smärta, läkemedel kan göra mer skada än nytta samt smärtbehandling gynnar både individer och samhälle med mera.

Många som lever med ständig värk avstår från att röra på sig eftersom de är rädda för att det ska göra ont. De tar smärtstillande, blir stela och får mer värk. Men forskare rekommenderar fysisk aktivitet framför smärtstillande läkemedel till de som drabbats av smärta. Genom anpassad fysisk aktivitet kan smärtan avta. Dessutom kan samhället vinna på att satsa på smärtlindring. Läs artiklarna om smärta.

Mer att läsa
I ett reportage möter vi forskarna Helle Wijk, Madeleine Liljegren och Anna Bengtsson som berättar om Out-fit-projektet som ska få fler personer på äldreboenden att vistas ute.

Forskarporträttet
Möt seniora teknikforskaren Britt Östlund. Hon anser att teknikens roll i vardagslivet inte är självklar och att vi bör ta tillvara på att äldre personer är aktörer i sina egna liv som teknikanvändare,  samt nydisputerade Magnus Schoultz vars avhandling som under sex års tid har forskat på lärandets betydelse för äldres hälsa.

Forskning och utveckling
I vår serie om FoU:er har turen kommit till FoU-Helsingborg som skapar parker och nya minnen för äldre.

Utöver detta en recension av Karin Lövgren om boken Alla dessa dagar som kom och gick – Tankar om livet i den tredje åldern av Joachim Berner och Johan Norberg. Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat.

Läs hela #2/23 som blädderbar e-tidning. Få tidningen uppläst genom att klicka på play-knappen i e-tidningen.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…