Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har en tjänst där privat- och yrkespersoner kan ställa frågor om det vetenskapliga underlaget i olika frågor. Nu har de gjort en litteratursökning och granskning efter att ha fått frågan Vilken sammanställd forskning finns om betydelsen av vård- och omsorgsutbildning hos icke-legitimerad hemtjänstpersonal för omsorgskvalitet?

Svaret är att det saknas relevanta systematiska översikter som faktiskt har utvärderat den här frågan. Efter de första gallringarna i sökningen återstod 33 artiklar för SBU:s granskare att läsa i sin helhet. Dessa artiklar finns listade i rapporten, och går att hitta i länken nedan.

Att det inte finns några systematiska översikter innebär inte att det helt saknas forskning om betydelsen av utbildningsnivå för kvaliteten i omsorgen, eller att utbildningsnivån skulle sakna betydelse. Men mer forskning behövs för att verkligen kunna svara på frågan.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Nattbemanning på äldreboenden – en dunkel historia

När staten försöker styra kommunerna sätter de sig ofta på tvären, eftersom det kommunala självstyret utgör en del i den svenska samhällsmodellen. Kollisionen…

Nyfikenhet är Nestors drivkraft

Nestor FoU-center verkar för äldres livskvalitet genom att stötta och samverka med kommunerna på Södertörn och i Region Stockholm.

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar.…