Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har en tjänst där privat- och yrkespersoner kan ställa frågor om det vetenskapliga underlaget i olika frågor. Nu har de gjort en litteratursökning och granskning efter att ha fått frågan Vilken sammanställd forskning finns om betydelsen av vård- och omsorgsutbildning hos icke-legitimerad hemtjänstpersonal för omsorgskvalitet?

Svaret är att det saknas relevanta systematiska översikter som faktiskt har utvärderat den här frågan. Efter de första gallringarna i sökningen återstod 33 artiklar för SBU:s granskare att läsa i sin helhet. Dessa artiklar finns listade i rapporten, och går att hitta i länken nedan.

Att det inte finns några systematiska översikter innebär inte att det helt saknas forskning om betydelsen av utbildningsnivå för kvaliteten i omsorgen, eller att utbildningsnivån skulle sakna betydelse. Men mer forskning behövs för att verkligen kunna svara på frågan.

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…