Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har en tjänst där privat- och yrkespersoner kan ställa frågor om det vetenskapliga underlaget i olika frågor. Nu har de gjort en litteratursökning och granskning efter att ha fått frågan Vilken sammanställd forskning finns om betydelsen av vård- och omsorgsutbildning hos icke-legitimerad hemtjänstpersonal för omsorgskvalitet?

Svaret är att det saknas relevanta systematiska översikter som faktiskt har utvärderat den här frågan. Efter de första gallringarna i sökningen återstod 33 artiklar för SBU:s granskare att läsa i sin helhet. Dessa artiklar finns listade i rapporten, och går att hitta i länken nedan.

Att det inte finns några systematiska översikter innebär inte att det helt saknas forskning om betydelsen av utbildningsnivå för kvaliteten i omsorgen, eller att utbildningsnivån skulle sakna betydelse. Men mer forskning behövs för att verkligen kunna svara på frågan.

Relaterat

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…