Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har en tjänst där privat- och yrkespersoner kan ställa frågor om det vetenskapliga underlaget i olika frågor. Nu har de gjort en litteratursökning och granskning efter att ha fått frågan Vilken sammanställd forskning finns om betydelsen av vård- och omsorgsutbildning hos icke-legitimerad hemtjänstpersonal för omsorgskvalitet?

Svaret är att det saknas relevanta systematiska översikter som faktiskt har utvärderat den här frågan. Efter de första gallringarna i sökningen återstod 33 artiklar för SBU:s granskare att läsa i sin helhet. Dessa artiklar finns listade i rapporten, och går att hitta i länken nedan.

Att det inte finns några systematiska översikter innebär inte att det helt saknas forskning om betydelsen av utbildningsnivå för kvaliteten i omsorgen, eller att utbildningsnivån skulle sakna betydelse. Men mer forskning behövs för att verkligen kunna svara på frågan.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…