Porträttbild på Eva Karlsson.
Eva Karlsson på Nestor FoU-center har skrivit rapporten om samverkan kring personer över 65 med missbruks- eller psykiatrisk problematik. Foto: Nestor FoU-center.

Skilda förutsättningar för vuxenenhet och äldreomsorg

Den som är inskriven hos socialtjänsten för missbruk eller psykiatrisk problematik överförs till äldreomsorgen efter 65. Det kan bli en krock mellan två verksamhetskulturer. Nestor FoU-center har publicerat en rapport om samverkan som kan lösa den här knuten.

Rapportens framsida. En vit bakgrund med titel, författarnamn och Nestors logga.När en person med missbruks- eller psykiatrisk problematik fyller 65 ska äldreomsorgen, i stället för som tidigare socialtjänstens vuxenenhet, möta dens behov. Här kan det lätt bli ett glapp mellan två verksamheter vars arbete skiljer sig ganska mycket åt. För att göra övergången så bra som möjligt krävs det en god samverkan, något som Nestor FoU-center nu ägnar en rapport.

– Man har olika förutsättningar, resurser och kompetenser. Inom vuxenenheten arbetar man med en rehabiliterande inriktning med tanken att klienten ska kunna klara sig själv i så hög grad som möjligt. Medan man i äldreomsorgen mer har omsorgstanken och vill bevara ett tillstånd, snarare än att det ska bli bättre, säger Eva Karlsson, som skrivit rapporten, på Nestor FoU-centers hemsida.

Den här krocken kan handla om vilka resurser man har. I äldreomsorgen får man till exempel bara ersättning för det man konkret utför, samtidigt som man på vuxenenheten är tvungen att jobba mycket med att motivera klienten att göra saker själv, vilket tar en massa tid, men inte går att mäta på samma sätt.

– Man hade som exempel att om man ringer på hos en klient som har den här problematiken, så är det inte säkert att den öppnar dörren, utan det kan ta sin tid att överhuvud taget komma in. Och hemtjänstenheten får inte någon ersättning för den tiden det tar, berättar Eva Karlsson.

För att skapa en bättre övergång i den här omsorgen skulle det behövas en väl fungerande samverkan mellan vuxenenhet och äldreomsorg. Nestor FoU-center fick uppdraget av en kommun att se hur samverkan fungerar och ge förslag på hur samverkan skulle kunna utvecklas. Det visade sig att det inte fanns så mycket kontakter mellan enheterna, förutom just kring personer som varit inskrivna hos vuxenenheten och sedan överfördes till äldreomsorgen. Där fanns det reglerat hur man skulle arbeta

– Personalen hade inte så bra koll på varandra eftersom man inte hade så mycket kontakter, utan hade vissa föreställningar om varandra, mellan de olika verksamhetsområdena.

Det i sin tur innebar att det var svårt för personalen på vuxenenheten om att informera om äldreomsorgens verksamhet, vilket kunde skapa oro, både hos klienten och inom verksamheterna själva.

Medarbetarna var dock positiva till att samverka mer och bättre, och de föreslog flera åtgärder, som att ha handläggarna i gemensamma lokaler, göra gemensamma utredningar, arbeta i team med målgruppen och att ha workshoppar för gemensam reflektion kring verkliga eller påhittade fall.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…