Foto: Mostphotos/Roland Magnusson

Stor osäkerhet kring tecken på Alzheimer

Många svenskar känner inte till de tidiga tecknen på Alzheimer och vet dessutom inte var de kan vända sig för att få hjälp vid misstanke om sjukdomen. Det visar en undersökning där över 1 000 personer blev intervjuade.

Över hälften av svenskarna vet inte var de ska vända sig vid tidiga tecken på Alzheimers sjukdom för att få stöd och råd. En undersökning från Hjärnfonden visar att tre av fem är osäkra på var de kan söka hjälp vid misstanke om sjukdomen, de var också oroliga för att själva drabbas.

70 procent av deltagarna inte kunde inte heller identifiera fler tidiga tecken på alzheimer än problem med minnet. De kunde exempelvis inte uppge andra kognitiva funktioner som ofta påverkas tidigt, såsom tidsuppfattning, orienteringsförmåga, omdöme och språk.

– Det är anmärkningsvärt att fler än hälften av svenskarna inte vet att de kan vända sig till en vårdcentral eller till sjukvårdsupplysningen vid tidiga tecken på demens, säger Anna Hemlin som är generalsekreterare på Hjärnfonden.

Över hälften av deltagarna i undersökningen uppger att de känner någon som är eller har varit sjuk i alzheimer. Två av fem av de tillfrågade är oroliga för att de själva eller en närstående ska drabbas.

De tillfrågade kvinnorna uppger i något högre grad än männen att de har god kunskap om sjukdomen, men var också de som efterfrågar mer kunskap om hur de kan minska risken att själva drabbas. Dessa kvinnor är också mer oroliga för att de själva eller någon närstående ska få alzheimer.

Läs rapporten

Hjärnfonden (2023). Svenska allmänheten och Alzheimer.

Relaterat

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…

Långa tupplurar kan leda till sämre kognition

Att sova mycket på natten och ta långa tupplurar på dagen, kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor hos äldre personer. Det visar…

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…