En vit flagga med Region Örebro läns logotyp.
Foto: Region Örebro län

Storsatsning på kommundoktorander i Region Örebro län

Fyra doktorandprojekt i äldreomsorgen har skapats i ett samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet och länets kommuner.

Sedan tidigare hade kommunerna i Örebro län tillsammans med Region Örebro län och Örebro universitet ett samverkansforum för äldre. Inom ramen för det samarbetet har man redan inrättat två akademinska vård- och omsorgsboenden – i Kumla och Örebro.

Nu är man redo att ta ett nytt steg för att tackla de utmaningar som finns i äldreomsorgen. Samarbetets fyra nya kommundoktoranderna Alexandra Björck, Tiina Luukkanen, Lena Johansson och Camilla Börjesson ska undersöka aktivering med ny teknik för personer med kognitiv nedsättning, hemsjukvårdens kliniska bedömningar och beslut, rehabilitering på särskilt boende, samt hur man kan förmedla besked om dödlig sjukdom till personer med intellektuell funktionsnedsättning. De arbetar till vardags som arbetsterapeuter och sjuksköterskor i länet.

– Det här är otroligt viktiga frågor som vi har att arbeta med. Området är brett och behoven är stora. När vi går samman för att lösa olika utmaningar skapas en bra utvecklingskraft. Så det känns både spännande och nyttigt att vi har de här områdena att fokusera på nu. Här kommer vi att kunna skapa förändring och göra skillnad, säger Region Örebro läns regionråd Jenny Steen i ett pressmeddelande.

Relaterat

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…