Svårt att vänja sig vid att äta med händerna

I sin avhandling har Sarah Forsberg vid Högskolan Kristianstad undersökt hur äldre personer med motorisk nedsättning förhåller sig till att äta med händerna. Något som kan vara väldigt viktigt för att få i sig tillräckligt med näring.

Den som fått försämrad finmotorik kan få svårt att äta ordentligt och i förlängningen få i sig tillräckligt med näring. Då är det ett bra alternativ att äta med händerna i stället. Men det är inte så okomplicerat som man kan tro.

Om detta har Sarah Forsberg vid Högskolan Kristianstad nu skrivit sin doktorsavhandling. Hon har undersökt attityder och normer kring att äta med händerna och utforskat fingermat, mat som just är gjord för detta ändamål. I en intervju på högskolans hemsidan berättar hon att det finns många oskrivna regler kring hur man äter.

– Mycket handlar om värdigheten i måltidssituationen. I stället för att bli uttittad, så undviker man gemensamma måltider. Man tackar nej till inbjudningar och drar sig undan.

– För många äldre sitter bordsskicket djupt rotat och att äta med händerna är lite tabu. Samtidigt handlar det till viss del om självacceptans. Den som varit sjuk längre är kanske inte lika känslig för normer och för andras blickar; man vänjer sig att äta med händerna, säger Sarah Forsberg.

Men det finns knep för att underlätta ätandet för dem som behöver det. Sarah Forsberg har också skapat fingermat, som alltså är utformad för att ätas med händerna. Andra möjligheter kan vara att servera sås i en skål bredvid maten, så att den som äter med händerna enkelt kan doppa sin mat i den.

– Det är roligt att jobba med ett så tvärvetenskapligt ämne med olika metoder och ingångar. När jag gick in i detta hade jag inte så stor förförståelse för sjukdomar och vad de hade för konsekvenser för ätandet. Men jag har lärt mig mycket längs vägen. Jag har velat ge röst åt en grupp människor som sällan hörs och syns, säger hon.

Läs också: Attityder till att äta med händerna

Läs avhandlingen

Sarah Forsberg (2022). Finger foods – A cross-disciplinary study about the development of finger foods for older adults with motoric eating difficulties. Doktorsavhandling, Köpenhamns universitet.

Avhandlingens artiklar

S Forsberg, A Westergren, K Wendin, E Rothenberg, WLP Bredie och M Nyberg (2022). Perceptions and attitudes about eating with the fingers – An explorative study among older adults with motoric eating difficulties, relatives and professional caregivers. Journal of nutrition in gerontology and geriatrics.

S Forsberg, V Olsson, E Verstraelen, A Krona, WLP Bredie och K Wendin (2022). Proposal of development of finger foods for older adults with motoric eating difficulties – A study based on creative design. International journal of gastronomy and food science.

S Forsberg, V Olsson, WLP Bredie och Wendin (2022). Vegetable finger foods – Preferences among older adults with motoric eating difficulties. International journal of
gastronomy and food science.