Foto: Unsplash

Utbildning hjälper personal att prata om ensamhet med äldre

Vård- och omsorgspersonal har ofta svårt att möta äldres frågor och tankar kring liv och död. Nu ska en utbildning som forskare vid Högskolan Kristianstad hjälpa personalen att prata om existentiell ensamhet med äldre.

2015 startade Högskolan Kristianstad forskningsprojektet Lone som undersökte den existentiella ensamheten som äldre personer kan uppleva. Projektet visade att vård- och omsorgspersonal ofta har svårt att möta äldre personer i deras tankar om liv och död. Men inte på grund av tidsbrist, som många kanske tror. 

– Det handlar om något mer allmänmänskligt. Vi har svårt att närma oss känslomässiga och existentiella frågor. Det krävs både tid och kompetens, säger Ingela Beck, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad.

Resultaten från Lone-studien har nu använts till att bland annat ta fram en utbildning till vård- och omsorgspersonal, för att ge dem stöd och verktyg att uppmärksamma existentiell ensamhet.

– Utbildningen består av fyra områden som vi identifierat som väsentliga att ha kunskap och kännedom om för att kunna reflektera kring ensamhet. Det handlar bland annat om att träna sig i att ha fokus på personen man har framför sig. Och om konsten att lyssna och ställa frågor. 

Ingela Beck betonar också vikten av att inte dra sig undan när ett samtal kommer in på känslomässiga ämnen. 

– Då gäller det att ha modet att stanna kvar och vara nyfiken på frågorna. Att finnas kvar i mötet med personen som känner ensamhet. 

– Ja, och att kanske till och med själv våga ställa frågor om ensamhet till äldre personer. “Är det något du känt någon gång”, säger Helena Larsson, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad.

Nu är nästa steg för forskarna är att sprida utbildningen. 

– De allra flesta som arbetar med vård och omsorg inom kommuner och regioner har nytta av utbildningen. Inte bara sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, utan även chefer som leder och administrerar vården, säger Ingela Beck. 

Fakta
Utbildningen

Resultaten i Lone-studien låg till grund för det EU-finansierade projektet Alone som startade 2019, vars syfte var att studera hur kunskapen om existentiell ensamhet såg ut i fem EU-länder. Ytterligare ett mål var att utveckla en evidensbaserad utbildning för vård- och omsorgspersonal. 

Utbildningen i att möta existentiell ensamhet hos äldre innehåller fyra områden: 

  • Personcentrering, ålderism och andlighet
  • Olika former av ensamhet
  • Konsten att lyssna och känna empati
  • Samtal om känslomässiga och existentiella aspekter

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…