Foto: Unsplash

Utbildning hjälper personal att prata om ensamhet med äldre

Vård- och omsorgspersonal har ofta svårt att möta äldres frågor och tankar kring liv och död. Nu ska en utbildning som forskare vid Högskolan Kristianstad hjälpa personalen att prata om existentiell ensamhet med äldre.

2015 startade Högskolan Kristianstad forskningsprojektet Lone som undersökte den existentiella ensamheten som äldre personer kan uppleva. Projektet visade att vård- och omsorgspersonal ofta har svårt att möta äldre personer i deras tankar om liv och död. Men inte på grund av tidsbrist, som många kanske tror. 

– Det handlar om något mer allmänmänskligt. Vi har svårt att närma oss känslomässiga och existentiella frågor. Det krävs både tid och kompetens, säger Ingela Beck, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad.

Resultaten från Lone-studien har nu använts till att bland annat ta fram en utbildning till vård- och omsorgspersonal, för att ge dem stöd och verktyg att uppmärksamma existentiell ensamhet.

– Utbildningen består av fyra områden som vi identifierat som väsentliga att ha kunskap och kännedom om för att kunna reflektera kring ensamhet. Det handlar bland annat om att träna sig i att ha fokus på personen man har framför sig. Och om konsten att lyssna och ställa frågor. 

Ingela Beck betonar också vikten av att inte dra sig undan när ett samtal kommer in på känslomässiga ämnen. 

– Då gäller det att ha modet att stanna kvar och vara nyfiken på frågorna. Att finnas kvar i mötet med personen som känner ensamhet. 

– Ja, och att kanske till och med själv våga ställa frågor om ensamhet till äldre personer. “Är det något du känt någon gång”, säger Helena Larsson, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad.

Nu är nästa steg för forskarna är att sprida utbildningen. 

– De allra flesta som arbetar med vård och omsorg inom kommuner och regioner har nytta av utbildningen. Inte bara sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, utan även chefer som leder och administrerar vården, säger Ingela Beck. 

Fakta
Utbildningen

Resultaten i Lone-studien låg till grund för det EU-finansierade projektet Alone som startade 2019, vars syfte var att studera hur kunskapen om existentiell ensamhet såg ut i fem EU-länder. Ytterligare ett mål var att utveckla en evidensbaserad utbildning för vård- och omsorgspersonal. 

Utbildningen i att möta existentiell ensamhet hos äldre innehåller fyra områden: 

  • Personcentrering, ålderism och andlighet
  • Olika former av ensamhet
  • Konsten att lyssna och känna empati
  • Samtal om känslomässiga och existentiella aspekter

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…