Foto: Unsplash

Utbildning hjälper personal att prata om ensamhet med äldre

Vård- och omsorgspersonal har ofta svårt att möta äldres frågor och tankar kring liv och död. Nu ska en utbildning som forskare vid Högskolan Kristianstad hjälpa personalen att prata om existentiell ensamhet med äldre.

2015 startade Högskolan Kristianstad forskningsprojektet Lone som undersökte den existentiella ensamheten som äldre personer kan uppleva. Projektet visade att vård- och omsorgspersonal ofta har svårt att möta äldre personer i deras tankar om liv och död. Men inte på grund av tidsbrist, som många kanske tror. 

– Det handlar om något mer allmänmänskligt. Vi har svårt att närma oss känslomässiga och existentiella frågor. Det krävs både tid och kompetens, säger Ingela Beck, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad.

Resultaten från Lone-studien har nu använts till att bland annat ta fram en utbildning till vård- och omsorgspersonal, för att ge dem stöd och verktyg att uppmärksamma existentiell ensamhet.

– Utbildningen består av fyra områden som vi identifierat som väsentliga att ha kunskap och kännedom om för att kunna reflektera kring ensamhet. Det handlar bland annat om att träna sig i att ha fokus på personen man har framför sig. Och om konsten att lyssna och ställa frågor. 

Ingela Beck betonar också vikten av att inte dra sig undan när ett samtal kommer in på känslomässiga ämnen. 

– Då gäller det att ha modet att stanna kvar och vara nyfiken på frågorna. Att finnas kvar i mötet med personen som känner ensamhet. 

– Ja, och att kanske till och med själv våga ställa frågor om ensamhet till äldre personer. “Är det något du känt någon gång”, säger Helena Larsson, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad.

Nu är nästa steg för forskarna är att sprida utbildningen. 

– De allra flesta som arbetar med vård och omsorg inom kommuner och regioner har nytta av utbildningen. Inte bara sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, utan även chefer som leder och administrerar vården, säger Ingela Beck. 

Fakta
Utbildningen

Resultaten i Lone-studien låg till grund för det EU-finansierade projektet Alone som startade 2019, vars syfte var att studera hur kunskapen om existentiell ensamhet såg ut i fem EU-länder. Ytterligare ett mål var att utveckla en evidensbaserad utbildning för vård- och omsorgspersonal. 

Utbildningen i att möta existentiell ensamhet hos äldre innehåller fyra områden: 

  • Personcentrering, ålderism och andlighet
  • Olika former av ensamhet
  • Konsten att lyssna och känna empati
  • Samtal om känslomässiga och existentiella aspekter

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…