Foto: Unsplash

Utbildning hjälper personal att prata om ensamhet med äldre

Vård- och omsorgspersonal har ofta svårt att möta äldres frågor och tankar kring liv och död. Nu ska en utbildning som forskare vid Högskolan Kristianstad hjälpa personalen att prata om existentiell ensamhet med äldre.

2015 startade Högskolan Kristianstad forskningsprojektet Lone som undersökte den existentiella ensamheten som äldre personer kan uppleva. Projektet visade att vård- och omsorgspersonal ofta har svårt att möta äldre personer i deras tankar om liv och död. Men inte på grund av tidsbrist, som många kanske tror. 

– Det handlar om något mer allmänmänskligt. Vi har svårt att närma oss känslomässiga och existentiella frågor. Det krävs både tid och kompetens, säger Ingela Beck, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad.

Resultaten från Lone-studien har nu använts till att bland annat ta fram en utbildning till vård- och omsorgspersonal, för att ge dem stöd och verktyg att uppmärksamma existentiell ensamhet.

– Utbildningen består av fyra områden som vi identifierat som väsentliga att ha kunskap och kännedom om för att kunna reflektera kring ensamhet. Det handlar bland annat om att träna sig i att ha fokus på personen man har framför sig. Och om konsten att lyssna och ställa frågor. 

Ingela Beck betonar också vikten av att inte dra sig undan när ett samtal kommer in på känslomässiga ämnen. 

– Då gäller det att ha modet att stanna kvar och vara nyfiken på frågorna. Att finnas kvar i mötet med personen som känner ensamhet. 

– Ja, och att kanske till och med själv våga ställa frågor om ensamhet till äldre personer. “Är det något du känt någon gång”, säger Helena Larsson, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad.

Nu är nästa steg för forskarna är att sprida utbildningen. 

– De allra flesta som arbetar med vård och omsorg inom kommuner och regioner har nytta av utbildningen. Inte bara sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, utan även chefer som leder och administrerar vården, säger Ingela Beck. 

Fakta
Utbildningen

Resultaten i Lone-studien låg till grund för det EU-finansierade projektet Alone som startade 2019, vars syfte var att studera hur kunskapen om existentiell ensamhet såg ut i fem EU-länder. Ytterligare ett mål var att utveckla en evidensbaserad utbildning för vård- och omsorgspersonal. 

Utbildningen i att möta existentiell ensamhet hos äldre innehåller fyra områden: 

  • Personcentrering, ålderism och andlighet
  • Olika former av ensamhet
  • Konsten att lyssna och känna empati
  • Samtal om känslomässiga och existentiella aspekter

Relaterat

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa…

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Fler nyheter

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…