Bild: Mostphotos

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik. Det visar en rapport som forskare vid Linnéuniversitetet har skrivit.

Personal inom vården upplever inte sällan sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. I intervjuer uppger även unga kvinnliga undersköterskestudenter att de under praktiken blivit utsatta för sexuella trakasserier. Och att problemet inte får den uppmärksamhet i utbildningen som eleverna önskar sig. Det visar en ny rapport skriven av forskarna Maria Hedlin och Eva Klope vid Linnéuniversitetet.

– Att många av de elever vi har intervjuat har mött sexuella trakasserier under sin praktik är egentligen inte så förvånande. Forskning visar att det inte är ovanligt inom vården, säger Maria Hedlin, som är forskare på Linnéuniversitetet och rapportförfattare, i ett pressmeddelande.

I intervjuerna framkom det att det kunde vara kommentarer om kroppar, pojkvänner och oönskade inviter från manliga patienter eller deras manliga anhöriga. Eleverna upplevde också att de tystades ner när de försökte prata om problemet.

– Att så pass många elever beskrev att de kände sig oförberedda på att de skulle möta sexuella trakasserier under praktiken förvånade oss. Och att eleverna inte upplevde att lärare, handledare eller för den delen chefer på arbetsplatserna, tog frågan på allvar, fortsätter Maria Hedlin.

I rapporten resonerar hon och Eva Klope kring problematiken med trakasserier gentemot undersköterskor inom vård och omsorg. I vissa fall handlar det om att de som utsätter personal för sexuella trakasserier har en demensdiagnos eller andra kognitiva nedsättningar, som gör att de inte kan hållas ansvariga för sina handlingar. Men även när patienterna eller de anhöriga är fullt kognitivt fungerande, hålls de inte ansvariga.

– De unga kvinnorna upplever att handlingarna bagatelliseras. Det kan bero på att sexuella trakasserier är så vanligt att det har normaliserats inom yrket, och inte upplevs vara så mycket att prata om. Ibland säger personalen att patienten “är sådan”. Vårdanställdas skolas också i att vara förstående och sätta patienten i centrum, vilket kan bidra till att den egna utsattheten blir svår att tala om, säger Eva Klope.

– Eleverna efterlyser att frågan belyses mer. De önskar mer kunskap om sexuella trakasserier generellt och specifikt hur det kan hanteras och förebyggas i deras kommande arbete. Det är viktigt inte minst för att de unga kvinnorna inte ska behöva känna att de står ensamma och oförberedda. Det är också en viktig arbetsmiljöfråga, avslutar hon.

Fakta.
Rapporten

Maria Hedlin och Eva Klope har genomfört tolv gruppintervjuer med totalt 42 elever på vård- och omsorgsprogrammets tredje år. Intervjuerna genomfördes andra halvåret 2021 i ett tiotalt kommuner i södra Sverige.

Forskarna skrev rapporten och genomförde studien på uppdrag från Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau.

Läs hela rapporten

Maria Hedlin och Eva Klope (2024). “Jag hade inte en tanke på att man kunde bli så mycket sexuellt trakasserad på jobbet”. Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…