Bild: Mostphotos

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik. Det visar en rapport som forskare vid Linnéuniversitetet har skrivit.

Personal inom vården upplever inte sällan sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. I intervjuer uppger även unga kvinnliga undersköterskestudenter att de under praktiken blivit utsatta för sexuella trakasserier. Och att problemet inte får den uppmärksamhet i utbildningen som eleverna önskar sig. Det visar en ny rapport skriven av forskarna Maria Hedlin och Eva Klope vid Linnéuniversitetet.

– Att många av de elever vi har intervjuat har mött sexuella trakasserier under sin praktik är egentligen inte så förvånande. Forskning visar att det inte är ovanligt inom vården, säger Maria Hedlin, som är forskare på Linnéuniversitetet och rapportförfattare, i ett pressmeddelande.

I intervjuerna framkom det att det kunde vara kommentarer om kroppar, pojkvänner och oönskade inviter från manliga patienter eller deras manliga anhöriga. Eleverna upplevde också att de tystades ner när de försökte prata om problemet.

– Att så pass många elever beskrev att de kände sig oförberedda på att de skulle möta sexuella trakasserier under praktiken förvånade oss. Och att eleverna inte upplevde att lärare, handledare eller för den delen chefer på arbetsplatserna, tog frågan på allvar, fortsätter Maria Hedlin.

I rapporten resonerar hon och Eva Klope kring problematiken med trakasserier gentemot undersköterskor inom vård och omsorg. I vissa fall handlar det om att de som utsätter personal för sexuella trakasserier har en demensdiagnos eller andra kognitiva nedsättningar, som gör att de inte kan hållas ansvariga för sina handlingar. Men även när patienterna eller de anhöriga är fullt kognitivt fungerande, hålls de inte ansvariga.

– De unga kvinnorna upplever att handlingarna bagatelliseras. Det kan bero på att sexuella trakasserier är så vanligt att det har normaliserats inom yrket, och inte upplevs vara så mycket att prata om. Ibland säger personalen att patienten “är sådan”. Vårdanställdas skolas också i att vara förstående och sätta patienten i centrum, vilket kan bidra till att den egna utsattheten blir svår att tala om, säger Eva Klope.

– Eleverna efterlyser att frågan belyses mer. De önskar mer kunskap om sexuella trakasserier generellt och specifikt hur det kan hanteras och förebyggas i deras kommande arbete. Det är viktigt inte minst för att de unga kvinnorna inte ska behöva känna att de står ensamma och oförberedda. Det är också en viktig arbetsmiljöfråga, avslutar hon.

Fakta.
Rapporten

Maria Hedlin och Eva Klope har genomfört tolv gruppintervjuer med totalt 42 elever på vård- och omsorgsprogrammets tredje år. Intervjuerna genomfördes andra halvåret 2021 i ett tiotalt kommuner i södra Sverige.

Forskarna skrev rapporten och genomförde studien på uppdrag från Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau.

Läs hela rapporten

Maria Hedlin och Eva Klope (2024). “Jag hade inte en tanke på att man kunde bli så mycket sexuellt trakasserad på jobbet”. Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…