Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt den äldre som är i behov av stöd kan fungera.

Den som är gammal och har svårt att klara av det vardagliga livet på egen hand får ofta av hjälp från den närmaste familjen, till exempel sin partner eller ett barn. Ifall nära anhöriga saknas står den äldre utan stöd från familj och måste helt förlita sig till hjälp från samhället. Men det kan finnas andra som träder in och stöttar. Det här är något som forskarna Torbjörn Bildtgård på Stockholms universitet och Peter Öberg på Högskolan i Gävle tittar närmare på. Nu har de tilldelats medel från FORTE för att studera stödet till äldre utan anhöriga.

Syftet är att studera konsekvenserna av att åldras utan nära familj, med särskilt fokus på välbefinnande och stödnätverk. Projektets frågeställningar utgår från tre övergripande teman:

  • Hälsa och välbefinnande bland äldre personer utan nära familj
  • Gruppens stödnätverk och de former av stöd som dessa nätverk ger
  • Äldres upplevelse av åldrande och välbefinnande samt hur den formas av stödnätverk och tidigare livserfarenheter.
Lyssna gärna på två avsnitt av Äldre i Centrum-podden med Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg där de berättar om relationer på äldre dar.
Ett av två avsnitt: Avsnitt 12: Kärlek på äldre dar

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…