Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt den äldre som är i behov av stöd kan fungera.

Den som är gammal och har svårt att klara av det vardagliga livet på egen hand får ofta av hjälp från den närmaste familjen, till exempel sin partner eller ett barn. Ifall nära anhöriga saknas står den äldre utan stöd från familj och måste helt förlita sig till hjälp från samhället. Men det kan finnas andra som träder in och stöttar. Det här är något som forskarna Torbjörn Bildtgård på Stockholms universitet och Peter Öberg på Högskolan i Gävle tittar närmare på. Nu har de tilldelats medel från FORTE för att studera stödet till äldre utan anhöriga.

Syftet är att studera konsekvenserna av att åldras utan nära familj, med särskilt fokus på välbefinnande och stödnätverk. Projektets frågeställningar utgår från tre övergripande teman:

  • Hälsa och välbefinnande bland äldre personer utan nära familj
  • Gruppens stödnätverk och de former av stöd som dessa nätverk ger
  • Äldres upplevelse av åldrande och välbefinnande samt hur den formas av stödnätverk och tidigare livserfarenheter.
Lyssna gärna på två avsnitt av Äldre i Centrum-podden med Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg där de berättar om relationer på äldre dar.
Ett av två avsnitt: Avsnitt 12: Kärlek på äldre dar

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar.…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…