Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt den äldre som är i behov av stöd kan fungera.

Den som är gammal och har svårt att klara av det vardagliga livet på egen hand får ofta av hjälp från den närmaste familjen, till exempel sin partner eller ett barn. Ifall nära anhöriga saknas står den äldre utan stöd från familj och måste helt förlita sig till hjälp från samhället. Men det kan finnas andra som träder in och stöttar. Det här är något som forskarna Torbjörn Bildtgård på Stockholms universitet och Peter Öberg på Högskolan i Gävle tittar närmare på. Nu har de tilldelats medel från FORTE för att studera stödet till äldre utan anhöriga.

Syftet är att studera konsekvenserna av att åldras utan nära familj, med särskilt fokus på välbefinnande och stödnätverk. Projektets frågeställningar utgår från tre övergripande teman:

  • Hälsa och välbefinnande bland äldre personer utan nära familj
  • Gruppens stödnätverk och de former av stöd som dessa nätverk ger
  • Äldres upplevelse av åldrande och välbefinnande samt hur den formas av stödnätverk och tidigare livserfarenheter.
Lyssna gärna på två avsnitt av Äldre i Centrum-podden med Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg där de berättar om relationer på äldre dar.
Ett av två avsnitt: Avsnitt 12: Kärlek på äldre dar

Relaterat

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap,…

Fler nyheter

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…