Foto: Jametlene Reskp/Unsplash

Veteranorienterare hittar till hälsosamt åldrande

En ny studie vid Örebro universitet visar att veteranorienterare upplever mindre stress, är gladare och har mindre problem med magen jämfört med jämnåriga som inte orienterar.

Forskningen med orienterarna startade 2012 och i den nu aktuella studien visade hälsoenkäter att orienterarna har lägre nivåer av stress, ångest, depression och magproblem jämfört med kontrollgruppen. Avföringsprover indikerade dessutom en högre andel av en bakterie som är bra för hälsan och lägre halter av två bakterier som är förknippade med inflammation och sämre tarmhälsa.

– Utan att ens tänka på det har orienterare många gemensamma nämnare som bidrar till en bättre maghälsa. Många har orienterat i 40 år och har levt hälsosamt, rört på sig och umgåtts, säger Ida Schoultz, som är en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Hon tycker att orienterarna är en modell som är värd att studera vidare för att ytterligare förstå de komponenter som är viktiga för ett hälsosamt åldrande. Människor som motionerar mycket får lägre nivåer av stress och ångest. Att röra på sig, aktivera hjärnan och umgås med vänner som man gör i orienteringen främjar både psykisk och fysisk hälsa.

– Hjärnan och tarmen kommunicerar åt båda hållen och därför är även det sociala och skogsupplevelsen viktig, säger Ida Schoultz.

Relaterat

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Släkting med framtidsplaner

Åsa Hedberg Rundgren resonerar kring att dela upp åldrandet i flera olika faser med beteckningar som yngre-äldre och äldre-äldre. Men hon har en…

Spretig antologi om AgeCaps forskning

Ett 60-tal AgeCap-forskare beskriver i 16 kapitel sin ingång till begreppet capability. Susanne Iwarsson uppfattar boken som ett barn av sin tid, den…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…