Foto: Jametlene Reskp/Unsplash

Veteranorienterare hittar till hälsosamt åldrande

En ny studie vid Örebro universitet visar att veteranorienterare upplever mindre stress, är gladare och har mindre problem med magen jämfört med jämnåriga som inte orienterar.

Forskningen med orienterarna startade 2012 och i den nu aktuella studien visade hälsoenkäter att orienterarna har lägre nivåer av stress, ångest, depression och magproblem jämfört med kontrollgruppen. Avföringsprover indikerade dessutom en högre andel av en bakterie som är bra för hälsan och lägre halter av två bakterier som är förknippade med inflammation och sämre tarmhälsa.

– Utan att ens tänka på det har orienterare många gemensamma nämnare som bidrar till en bättre maghälsa. Många har orienterat i 40 år och har levt hälsosamt, rört på sig och umgåtts, säger Ida Schoultz, som är en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Hon tycker att orienterarna är en modell som är värd att studera vidare för att ytterligare förstå de komponenter som är viktiga för ett hälsosamt åldrande. Människor som motionerar mycket får lägre nivåer av stress och ångest. Att röra på sig, aktivera hjärnan och umgås med vänner som man gör i orienteringen främjar både psykisk och fysisk hälsa.

– Hjärnan och tarmen kommunicerar åt båda hållen och därför är även det sociala och skogsupplevelsen viktig, säger Ida Schoultz.

Relaterat

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…