Viktigt att ha nationell demensstrategi

En ny rapport från Alzheimer Europe konstaterar att de europeiska länder som kommit längst i sitt demensarbete alla har en nationell demensstrategi och arbetar med dess implementering.

Alzheimer Europes nya rapport European Dementia Monitor 2023. Comparing and benchmarking national dementia strategies and policies jämför i samarbete med de nationella patient- och anhörigorganisationerna europeiska länders arbete med demensfrågorna. Sedan förra rapporten, 2020, har en hel del blivit bättre även om man också konstaterar att det finns mycket kvar att göra.

I en rankning av Europas länder hamnar Sverige på femte plats, med god tillgång till läkemedel och vård- och omsorgstjänster. Ett av de stora problemen i Europa är att skapa jämlika förutsättningar för vård och omsorg, och rapporten visar också att de östeuropeiska länderna ligger långt efter Västeuropa i demensfrågorna.

Länder med nationella demensstrategier och ett aktivt arbete för att implementera dem, har i allmänhet kommit längre. Alzheimer Europe uppmanar nu Europas länder att skapa demensstrategier, att stödja demensforskningen och rikta resurser till demensvård och anhörigstöd.

De svenska medlemsorganisationerna i Alzheimer Europe är Demensförbundet och Alzheimer Sverige.

Läs rapporten

Alzheimer Europe (2023). European Dementia Monitor 2023. Comparing and benchmarking national dementia strategies and policies.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…