Omslagsbild från rapporten

WHO släpper statusrapport om demens

Som en del i sin globala aktionsplan kring demenssjukdomar publicerar nu WHO en statusrapport över hur världens länder arbetar med frågan.

Rapportens omslag2017 inledde Världshälsoorganisationen WHO arbetet med sin Global action plan on the public response to dementia, för att förbättra livet för personer som lever med demens, deras anhöriga och omsorgsgivare. Nu, halvvägs in i arbetet, släpper man en statusrapport, Global status report on the public health response to dementia, där man beskriver olika insatser som gjorts sedan projektets start, beskriver de hinder som ligger i vägen och lyfter områden där ökade insatser måste ske.

Rapporten är en avstämning av läget i det globala demensarbetet. Här presenterar WHO nya siffror kring den belastning och kostnad som demenssjukdomar orsakar samhället. De bedömer att det, även om det sker en viss förbättring, krävs akuta åtgärder för att kunna nå målen i aktionsplanen till 2025.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap,…

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…