Omslagsbild från rapporten

WHO släpper statusrapport om demens

Som en del i sin globala aktionsplan kring demenssjukdomar publicerar nu WHO en statusrapport över hur världens länder arbetar med frågan.

Rapportens omslag2017 inledde Världshälsoorganisationen WHO arbetet med sin Global action plan on the public response to dementia, för att förbättra livet för personer som lever med demens, deras anhöriga och omsorgsgivare. Nu, halvvägs in i arbetet, släpper man en statusrapport, Global status report on the public health response to dementia, där man beskriver olika insatser som gjorts sedan projektets start, beskriver de hinder som ligger i vägen och lyfter områden där ökade insatser måste ske.

Rapporten är en avstämning av läget i det globala demensarbetet. Här presenterar WHO nya siffror kring den belastning och kostnad som demenssjukdomar orsakar samhället. De bedömer att det, även om det sker en viss förbättring, krävs akuta åtgärder för att kunna nå målen i aktionsplanen till 2025.

Relaterat

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa…

Fler nyheter

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…