Omslagsbild från rapporten

WHO släpper statusrapport om demens

Som en del i sin globala aktionsplan kring demenssjukdomar publicerar nu WHO en statusrapport över hur världens länder arbetar med frågan.

Rapportens omslag2017 inledde Världshälsoorganisationen WHO arbetet med sin Global action plan on the public response to dementia, för att förbättra livet för personer som lever med demens, deras anhöriga och omsorgsgivare. Nu, halvvägs in i arbetet, släpper man en statusrapport, Global status report on the public health response to dementia, där man beskriver olika insatser som gjorts sedan projektets start, beskriver de hinder som ligger i vägen och lyfter områden där ökade insatser måste ske.

Rapporten är en avstämning av läget i det globala demensarbetet. Här presenterar WHO nya siffror kring den belastning och kostnad som demenssjukdomar orsakar samhället. De bedömer att det, även om det sker en viss förbättring, krävs akuta åtgärder för att kunna nå målen i aktionsplanen till 2025.

Relaterat

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Porträttbild på Miia Kivipelto

24 miljoner till FINGER-studien

När Forte delade ut sina programanslag för folkhälsa blev FINGER-studiens demensförebyggande arbete en stor vinnare.

En kvinna går över en gata med sin rullator.

Fallolyckor vanlig dödsorsak bland demenssjuka

En registerstudie från Karolinska institutet om dödsfall bland personer med demens, visar att självmord är vanligare bland personer under 65 år, och att…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…