Omslagsbild från rapporten

WHO släpper statusrapport om demens

Som en del i sin globala aktionsplan kring demenssjukdomar publicerar nu WHO en statusrapport över hur världens länder arbetar med frågan.

Rapportens omslag2017 inledde Världshälsoorganisationen WHO arbetet med sin Global action plan on the public response to dementia, för att förbättra livet för personer som lever med demens, deras anhöriga och omsorgsgivare. Nu, halvvägs in i arbetet, släpper man en statusrapport, Global status report on the public health response to dementia, där man beskriver olika insatser som gjorts sedan projektets start, beskriver de hinder som ligger i vägen och lyfter områden där ökade insatser måste ske.

Rapporten är en avstämning av läget i det globala demensarbetet. Här presenterar WHO nya siffror kring den belastning och kostnad som demenssjukdomar orsakar samhället. De bedömer att det, även om det sker en viss förbättring, krävs akuta åtgärder för att kunna nå målen i aktionsplanen till 2025.

Relaterat

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…

Långa tupplurar kan leda till sämre kognition

Att sova mycket på natten och ta långa tupplurar på dagen, kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor hos äldre personer. Det visar…

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…