Åldrande

Stipendier till forskning om transplantationer

Läkare som forskar om hur äldre personer påverkas av njurtransplantioner har tilldelats pengar från Transplantationsfonden.

Äldre man som sitter på sin säng

Så påverkar sjukdomar vår sömn

Många äldre personer upplever att de har svårt att sova. Att sömnen förändras när vi blir äldre är naturligt, men kan bli problematiskt…

Äldre kvinna som sover i säng

Sov bättre med digital terapi

Äldre personer som är långvarigt sjuka har ofta svårt att sova, vilket kan påverka deras hälsa negativt. Med digital kognitiv beteendeterapi kan de…

Man i blå jacka framför ett snöigt landskap

Tre samband bakom akuta sjukhusbesök

Till sjukhusens akutmottagningar kommer ofta äldre personer med kognitiv svikt som använder ett flertal mediciner. Jonas Kindstedt undersökte relationen mellan dessa sköra äldres…

Man poserar sittandes i en stol

Han månar om äldres psykiska hälsa

Äldre personer får sällan psykologisk behandling. I stället får de mediciner för att dämpa depression eller nedstämdhet. Det hoppas forskaren och överläkaren Mattias…

Dagsljus får oss att sova bättre

Se alltid till att få dagsljus under dagen. Då förbättrar du dina chanser att sova bra och därmed må bättre.

Tre medarbetare från FOU nu framför en vägg

Utveckling här och nu

Med nära tillgång till regionen och starka nätverk i sina ägarkommuner i nordvästra Stockholms län, har FOU nu en god plattform för att…

Teckenspråkig hemtjänst gör Barbro tryggare

I Sverige finns 10 000 personer som varit döva sedan barndomen och har svenskt teckenspråk som första språk. När de får behov av äldreomsorg…

Läs om sömn i årets första nummer – Äldre i…

Om konsten att sova berättar forskare i detta nummers sömntema. Sömnen förändras med åldern av naturliga skäl men också av sjukdomar, hjälp finns…

Fler vill fortsätta arbeta efter pension

Fyra av tio planerar att bli jobbonärer när de börjar ta ut sin pension. Men få känner till de nya reglerna kring den…