Äldreomsorg

Läs om sömn i årets första nummer – Äldre i…

Om konsten att sova berättar forskare i detta nummers sömntema. Sömnen förändras med åldern av naturliga skäl men också av sjukdomar, hjälp finns…

Fortemiljoner till äldreforskning inom socialtjänstområdet

Forte beviljade flera ansökningar för forskning inom äldre och åldrande i sin utlysning Tilllämpad välfärdsforskning. 53 miljoner fördelas på bland annat koordinerade insatser…

Hemtjänstanvändares perspektiv på mångetnisk äldreomsorg

En stor del av de anställda i äldreomsorgen är utlandsfödda, och det har gjorts en del forskning om vad det innebär. Men forskare…

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

En sköterska står med ryggen mot kameran och tar en äldre kvinnas händer i sina.

Olika mallar ger olika levnadsberättelser

Levnadsberättelser är ett sätt för demensomsorgen att anpassa vård och omsorg till individen. Men hur fungerar de i praktiken? Det har Glenn Möllergren…

Färre skador med ny läkemedelsplan

Äldre personer som tar många mediciner riskerar att skada sig och hamna på sjukhus vid upprepade tillfällen. En avhandling föreslår en ny läkemedelsplan…

Särskilda boenden får fortsatt kritik av IVO

Inspektionen för vård och omsorg utförde under 2023 en omfattande granskning av landets kommunala särskilda boenden och samtliga fick då kritik för sin…