Äldreomsorg

Webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa

Välkommen till årets första webbinarium 2024 den 9 februari. Fyra forskare delar med sig av sin kunskap om hur kultur kan leda till…

Brandsäkerheten brister hos sköra äldre som bor hemma

I Sverige dör omkring 100 personer till följd av bränder och fem gånger så många blir allvarligt skadade. Enligt en forskningsstudie, utförd av…

Bristande kunskap om äldre hbtq-personer

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Äldre i Centrum #4/23: Kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Grupp av personer som tittar på tv tillsammans

Musik är mycket mer än bara guldkant

Det finns gott om forskning som bekräftar att musik i vård och omsorg gör stor nytta. Det är dags att inse att musiken…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och…

Avbildning av Still life with flowers and insects

Konstens välgörande effekter inom vård och omsorg

Samtal om konst kan väcka slumrande sinnen till liv och bidra till att förbättra hälsan för både gamla och unga. Personal inom äldreomsorgen…

Tre personer sitter i en säng och tittar på en surfplatta

Digital symfoni ger harmoni

Många äldre har svårt att ta sig till teatrar, konsthallar, konserter och bibliotek. Men de har lika stort behov som alla andra av…

Hemtjänsten kan hjälpa ensamma till ett socialt liv

Många seniorer är isolerade och ensamma, det sociala livet är ofta begränsat till hemtjänstens besök. Håll kontakten! är en arbetsmodell för hemtjänstens personal…