Både SNAC och verkstad (#3/21)

Foto Yanan Li.
SNAC är en av Sveriges stora befolkningsstudier med inriktning mot äldre personer och firar i år sitt 20-årsjubileum. Med bas i Skåne, Blekinge, Stockholm och Nordanstig har studien genererat värdefull kunskap om äldres liv och villkor. Här beskriver forskarna själva projektet, och vi får också djupdyka i några av de resultat som springer ur SNAC:s digra ­produktion.

Framsynt oral hälsoforskning

Med hjälp av en enkät och klinisk-radiologisk undersökning av deltagarnas munhälsa har forskarna inom SNAC-Blekinge haft möjligheter att relatera munhälsans betydelse till såväl allmän hälsa som till individens upplevda livskvalitet.

Betydelsen av tidiga tecken på suicidalitet

Resultat från SNAC-projektet visar att så många som var åttonde person över 60 år upplever livsleda och suicidtankar. Problemet är vanligare hos kvinnor än…

Holistiskt perspektiv för att minska skadliga fall

Genom att identifiera personer i riskzon för att falla och personer som kan behöva mer hjälp och stöd efter ett skadligt fall minskar det individuella lidandet och vårdbördan.