Både SNAC och verkstad (#3/21)

Foto Yanan Li.
SNAC är en av Sveriges stora befolkningsstudier med inriktning mot äldre personer och firar i år sitt 20-årsjubileum. Med bas i Skåne, Blekinge, Stockholm och Nordanstig har studien genererat värdefull kunskap om äldres liv och villkor. Här beskriver forskarna själva projektet, och vi får också djupdyka i några av de resultat som springer ur SNAC:s digra ­produktion.

Svenska nationella studien om åldrande och vård – ett unikt…

Forskningsutpost i norr

Tack vare engagerad personal och infrastruktur från ett tidigare etablerat samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum blev en norrländsk glesbygdskommun en del av den globala äldre- och åldrandeforskningen.

40 år av samarbete på Kungsholmen

Tack vare generös respons från invånarna, engagemang för folkhälsa hos Stiftelsen Äldrecentrum och robust vetenskaplig grund vid KI-ARC har vi med upprepade uppföljande…

Reflektioner ur ett Blekingeperspektiv

Planerna för projektet Åldrandet i Blekinge hade redan börjat smidas när det nationella forskningsprojekt som skulle följa den åldrande befolkningens hälsa och sjuklighet koncipierades. Det visade sig att SNAC låg helt i linje med Blekinges projektplaner.

Gott åldrande i Skåne en god del av SNAC

Den skånska delen SNAC-projektet följer 6 750 deltagare från Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad: storstad, mellanstor stad och landsbygd. Nya deltagare 60 och 81 år bjuds in vart sjätte år och vid de regelbundna återbesöken kommer mellan 78 och…

Unika data om äldreomsorgens insatser

När SNAC-K vårdsystemdelen blir SNAC Stockholm äldreomsorg skapas en totalstudie utan bortfall där det blir möjligt att följa individer genom hela deras tid med omsorg.

Förebygg demens med kropp och knopp

En hälsosam diet, undvikande av hjärtsjukdom och diabetes samt mental, social och fysisk aktivitet upp i åren kan minska risken att insjukna i demens.

Äldres digitala liv och hälsa

Utvecklingen från industrisamhälle till digitalt dito kommer att leda till radikala förändringar av tjänster och produkter i välfärdssamhället. Därför behöver vi lära oss mer…

Så kan vi lätta bördan av att vara anhörig

Gruppen anhöriga omfattar 650 000 personer i Sverige och har en avgörande betydelse för att vård och omsorg ska fungera. Sölve Elmståhl har sedan 1990-talet studerat anhörigas situation och bland annat utvecklat en skala för att skatta olika dimensioner av upplevd…

Håll i HAT:en för preventiva och tidiga åtgärder

Det bästa sättet att öka antalet levnadsår med god hälsa är att identifiera realistiska förebyggande och prioriterande vårdåtgärder. Health assessment tool, HAT, kan utgöra ett lämpligt instrument för noggrann övervakning av hälsan hos äldre personer.