Gammal i ett nytt land #1/22

Foto: Yanan Li

Åldrande invandrare

Hur levs och erfars ett åldrande invandrarskap? I takt med en ökande invandring och med att invandrade personer blir äldre söker frågan sitt forskningsmässiga svar. Nu söker forskarna förklaringar på frågor om utanförskap, sårbarhet och annorlundahet utifrån en kombination av faktorer som hälsa, ekonomi och strukturell ojämlikhet.

Homo­genitet, heterogenitet och utsatthet i forskningen om äldre invandrare

I dagsläget har vi ytterst lite kunskap om äldre invandrares liv och villkor. Vi saknar helt enkelt studier som belyser vardagsvillkoren utifrån deras…

Nya fattigdomsrisker i de skandinaviska välfärdsstaterna?

Under 1970- och 1980-talen var arbetsmarknaden i Danmark mindre gynnsam än den i Sverige. Denna skillnad mellan länderna har haft långsiktiga konsekvenser för migranterna till respektive land.

Samhällsengagemang för marginaliserade grupper

Huruvida samhällsengagemang på äldre dar är möjligt för marginaliserade grupper är en av de frågor som kommer att undersökas av ett nytt europeiskt forskningsprojekt.