Långt liv i blå zon: myt, verklighet eller mittemellan

Den globala medellivslängden är enligt världshälsoorganisationen WHO 72 år och i Sverige tio år högre. Men det finns platser där människor lever exceptionellt långa liv: de blå zonerna, döpta av demografen Michel Poulain. Andra forskare anser dock att det finns brister i åldersbedömningen och att de som lever där inte är riktigt så gamla.

En 99-årig kvinna som hugger ved, en 102-årig cowboy som tar sig upp tidigt på morgonen varje dag för att sköta boskap och 114-åringen Juan som fram till för ett par månader sedan dagligen cyklade genom sin stad. Videor på dessa tre äldre visades under Michel Poulains föredrag under IAGG-konferensen.

Vad dessa personer har gemensamt, förutom sin höga ålder, är att de alla bor på platser där en stor del av de äldre blir väldigt gamla, specifikt över etthundra år gamla. Sammanlagt är det fyra platser: Nicoya i Costa Rica, Okinawa i Japan, Villagrande på Sardinien i Italien och Ikaria i Grekland. Tillsammans är de kända som de blå zonerna. (Ibland räknas även sjundedagsadventisterna i kaliforniska Loma Linda dit.)

Michel Poulain är professor i demografi och har studerat dessa platser för att hitta hemligheterna bakom det långa livet. Och vilka är då dessa hemligheter? Enligt Michel Poulain och skribenten David Buettner finns det sju grundpelare för ett långt liv. Michel Poulain själv valde att fokusera föredraget på fyra: måttfull och regelbunden fysisk aktivitet, närodlad mat, bra relationer med familjen och andlighet.

Och frågan är om dessa sju grundpelare faktiskt möjliggör ovanliga livslängder i de blå zonerna – eller om det är bluff och båg som vissa kritiska forskare vill hävda. Dessa pekar ut osäkra befolkningsregister och förfalskade åldrar som möjliga faktorer.

Men först en genomgång av Michel Poulains fyra grundpelare: Maten som äts i de blå zonerna är oftast närodlad utan tillsatser. Enligt Michel Poulain finns det inte en specifik diet som är avgörande för om man lever länge eller inte. Mathållningen i de blå zonerna liknar inte varandra, vad som äts på Okinawa är inte detsamma som i Costa Rica.

– Importerad mat är sällsynt på dessa platser, förutom för någon enstaka vitlök från Kina som jag hittade i en mataffär i Costa Rica. Helfabrikat är också sällsynt, vilket är bra. Vet ni vad en potatissallad innehåller? Konserveringsmedel och olika aromat. Det är inte längre mat! säger han.

Vad är det då folk äter? De äter en stor variation: allt från färsk getost, rå fisk, potatis, örter och olja till chili, mjölk och närproducerat vin. Om man äter kött eller inte spelar inte så stor roll.

– Det viktigaste är inte att man inte äter en viss typ av produkt. Det viktigaste är att den produkten är så naturlig som möjligt, säger Michel Poulain.

Fakta
MICHEL POULAIN

72-årig belgisk professor emeritus i demografi vid Université catholique de Louvain.

Michel Poulain har varit ordförande i Société Belge de démographie 1984–1990 och Association internationale des démographes de langue francais 1988–2000. Han är medlem i den internationella livslängdsdatabasen International database on longevity, IDL, och International centenarian consortium, ICC, ett sällskap som samlar demografiforskare i hela världen.

Involverad i livslängdsstudier sedan 1992 och introducerade tillsammans med en sardisk läkare konceptet med blå zoner år 2000.

Det räcker inte med att äta bra för att leva länge – den fysiska aktiviteten är minst lika viktig. Och nej, det handlar inte om att hundraåringarna springer en mil varje dag. Måttlig fysisk aktivitet och regelbundenhet är något som har observerats hos hundraåringarna i de blå zonerna.

Det behöver inte innebära att man går till gymmet och tränar lite varje dag. Michel Poulain berättar att trädgårdsarbete och promenader till mataffären varje dag är tillräckligt – och dessa blir viktigare ju äldre man blir. Förutom maten och den fysiska aktiviteten, visar det sig att hundraåringarna har bra familjerelationer och en stor andel av dem rapporterade en hög nivå av andlighet.

– Andlighet och religion verkar ge dem en känsla av mening och därmed en vilja att fortsätta leva. Det har hittats länkar mellan andlighet och välmående i ett stort antal studier. Och kanske är det just så att andligheten ger dem den energi som behövs för att utföra de saker som behövs för att nå ett långt liv, säger Michel Poulain.

Gällande familjerelationerna rapporterades att en stor majoritet av dem som var nittio år eller äldre fortfarande var gifta och hade stora familjer. Relationer som sträcker sig över flera generationer sägs vara optimalt för en äldre persons välmående.

Tillbaka till föredraget i Göteborg. Michel Poulain visar en graf över överlevnaden i Villagrande i Sardinien, Ikaria i Grekland och Sverige.

– Jag valde Sverige bara för att visa var ni ligger i kurvan. En större andel av Sveriges befolkning lever tills de är åttio år, men efter det börjar Sardiniens och Ikarias kurvor överträffa Sveriges. Det verkar som att vid åttio års ålder börjar människor på Sardinien och Ikaria glömma bort att dö, säger han.

Villagrande, som har en folkmängd på 3 000 personer, har enligt Michel Poulain 44 bekräftade hundraåringar, 22 kvinnor och 22 män. Baserat på befolkningsstatistik skulle en lika stor stad i till exempel Belgien i genomsnitt ha en hundraåring – och färre äldre män än kvinnor. Men konceptet kring de blå zonerna har varken varit oproblematiskt eller undgått kritik. Problemet med livslängdsstudier av personer som är hundra år gamla eller äldre är att befolkningsregistren kan vara ofullständiga, falsifierade eller saknade.

Michel Poulain berättar om exemplet Marta. Marta var från Georgien och när Michel Poulain träffade henne år 2002 sades det att hon var 110 år gammal. I hennes pass stod det att hon föddes 1891, vilket skulle överensstämma med vad hennes ålder ryktades vara. Men när Michel Poulain och hans kollegor började gå igenom olika historiska arkiv visade det sig att Marta inte var riktigt så gammal. I det äldsta registret stod det att Marta föddes 1901. I ett annat stod det 1900. Och i ytterligare andra register stod det olika födelseår.

– Hon lyckades åldras tjugo år på endast tio år enligt alla register. I ett av registren kan man tydligt se att de ändrade den sista siffran i årtalet från en femma till en etta. Det är svårt att bekräfta en äldres ålder, säger Michel Poulain.

Det är den osäkra åldersbedömningen som kritiker lyfter fram som huvudargument mot de blå zonerna. I rapporten Supercentenarians and the oldest-old are concentrated into regions with no birth certificates and short lifespans av dataforskaren Saul Newman vid Australian national university framgår att introduktionen av systematiska födelseattester resulterade i 69–82 procent färre hundraåringar i olika
register i USA. Och i Italien är koncentrationen av hundraåringar som störst i de fattigaste provinserna, där medelåldern jämfört med resten av landet är bland de lägsta – något som borde vara tvärtom om det är platsen som avgör hur länge personer lever. I likhet med Italien har tre av de blå zonerna, Sardinien, Okinawa och Ikaria en befolkning med låga inkomster och låg medelålder.

Förutom detta listar Saul Newman även låg läs- och skrivkunnighet och höga brottsnivåer i de blå zonerna jämfört med resten av populationen i respektive land. ”I och med att dessa demografiska faktorer är oväntade och ovanliga tecken på långa livslängder kan det vara tecken på falsifiering av ålder i samband med bedrägerier eller fel i åldersrapporteringar”, skriver Saul Newman i rapporten.

Även Lars Andersson, professor emeritus i gerontologi vid Linköpings universitet, tror att vissa av de äldre i de blå zonerna till viss del kan ha förfalskat sin ålder. Enligt honom har det genom historien pekats ut olika platser där det påståtts ha funnits ovanligt många äldre. Han tar Georgien som exempel. Stalin, som kom från dagens Georgien, ville visa att georgier var en överlägsen ras och ville därför veta om det fanns många gamla män där. Detta ledde till att det strömmade dit massor av äldre män som påstod sig vara väldigt gamla, berättar Lars Andersson.

”På Okinawa sägs en osedvanligt hög andel hundraåringar vara kvinnor (87 procent – i själva verket ungefär samma andel som i Sverige), och en krutgumma som blir intervjuad får stå som modell för hur deras livsstil leder till strålande fysik. Bara i förbigående skymtar det fram att 80–90 procent av de långlivade på Okinawa var sängliggande eller demenssjuka”, skriver Lars Andersson i en recension av boken Åldrandets gåta – vetenskapen som förlänger ditt liv, som handlar om dieten i de blå zonerna.

Att leva länge är inte liktydigt med att leva med god hälsa, fortsätter han. Det kanske är det som lätt glöms bort i frågan om det långa livet. Trots kritiken som de blå zonerna har fått verkar det ändå finnas något matnyttigt i det forskarna bakom konceptet förespråkar. Maten, den fysiska aktiviteten, andlighet och goda familjerelationer har i många studier visat sig vara förutsättningar för ett gott liv generellt. Och det är kanske det som de blå zonerna kan lära oss – hur man når ett friskare åldrande i stället för enbart hög ålder.

Fler artiklar i temat

Förespråkare för förändring

Egyptisk-amerikanska Afaf Meleis har ett globalt engagemang och vill stödja användning av sammanhängande teoretiska ramverk som driver forskningsfrågor relaterade till bristen på rnättvis vård av utsatta grupper. Dit räknar hon både ekonomiskt marginaliserade och äldre personer, men riktar också fokus…

Index för samhällets åldrandeberedskap

Professor John Rowe vid Columbia-universitetet i New York är en av världens mest inflytelserika äldreforskare och står bakom begreppet successful aging – framgångsrikt åldrande. Han är dessutom ordförande för International association of gerontology and geriatrics, IAGG. Därmed var han en…

Utblick Israel: Informell vårdare på sjukhus försämrar äldres hälsa

I Israel förväntas en familjemedlem eller någon annan följa med äldre vid inläggning på sjukhus för att hjälpa till med omvårdnaden. Bakgrunden är delvis kulturell – det är familjens ansvar att ta hand om sina gamla – men det finns…

På rymmen från ålderdomshemmet

Svenska succéberättelsen 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann är ett exempel på det populära temat där en åldrande person återtar sin frihet. Både män och kvinnor i fiktionens värld får nog av instängdhet och ger sig iväg. Men…