IAGG-ER 2019 (#3/19)

Internationell forskningskonferens

Under tre majdagar 2019 hölls i Göteborg den nionde europeiska vetenskapliga konferensen om hur åldrandet påverkar allt från våra celler till samhället i stort.

Bakom konferensen, den största hittills i Sverige, står den europeiska delen av den världsomspännande sammanslutningen för forskning om äldre och åldrande: International association of gerontology and geriatrics. Genom sina underorganisationer i de europeiska länderna samt Israel räknar IAGG-ER sammanlagt över 20 000 medlemmar.

Uppdraget att arrangera konferensen hade förärats centrumbildningen AgeCap vid Göteborgs universitet och totalt 1 609 registrerade deltagare från 64 länder och samtliga världsdelar (utom Antarktis) samlades till slut i Göteborg. IAGG-ER 2019 gav med sina tolv key noteföredrag, 115 symposier, 135 oral poster sessions och 550 posters en bred bild av var forskningen om äldre och åldrande står i dag, i allt från biologiska och medicinska över hälso- och samhällsvetenskapliga till politiska, humanistiska och konstnärliga aspekter.

De drygt 500 forskare som talade under konferensen berörde bland annat hälsa och pensionering, vad en god vård och omsorg innebär, ålderismen i samhället, frånvaro av äldre i media och politik, hur vi kan förebygga åldersrelaterade försämringar, hur vi vill leva och kan få ett gott liv när vi blir äldre utifrån vad vi själva vill uppnå. Några godbitar ur det omfattande innehållet från konferensen har vi försökt fånga i temat. Med önskan om inspirerande läsning – som kanske leder till att vi ses på IAGG-ER 2023 i Malaga!?

Artiklar i temat

Förespråkare för förändring

Egyptisk-amerikanska Afaf Meleis har ett globalt engagemang och vill stödja användning av sammanhängande teoretiska ramverk som driver forskningsfrågor relaterade till bristen på rnättvis vård av utsatta grupper. Dit räknar hon både ekonomiskt marginaliserade och äldre personer, men riktar också fokus…

Index för samhällets åldrandeberedskap

Professor John Rowe vid Columbia-universitetet i New York är en av världens mest inflytelserika äldreforskare och står bakom begreppet successful aging – framgångsrikt åldrande. Han är dessutom ordförande för International association of gerontology and geriatrics, IAGG. Därmed var han en…

Utblick Israel: Informell vårdare på sjukhus försämrar äldres hälsa

I Israel förväntas en familjemedlem eller någon annan följa med äldre vid inläggning på sjukhus för att hjälpa till med omvårdnaden. Bakgrunden är delvis kulturell – det är familjens ansvar att ta hand om sina gamla – men det finns…

På rymmen från ålderdomshemmet

Svenska succéberättelsen 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann är ett exempel på det populära temat där en åldrande person återtar sin frihet. Både män och kvinnor i fiktionens värld får nog av instängdhet och ger sig iväg. Men…

Röster om konferensen

Vad tycker du om IAGG-ER 2019? Är det någon presentation du tyckte var särskilt bra?

Långt liv i blå zon: myt, verklighet eller mittemellan

Den globala medellivslängden är enligt världshälsoorganisationen WHO 72 år och i Sverige tio år högre. Men det finns platser där människor lever exceptionellt långa liv: de blå zonerna, döpta av demografen Michel Poulain. Andra forskare anser dock att det finns…

Åldrandet är inbyggt men kan fördröjas

Rent biologiskt karakteriseras åldrandet av en gradvis minskad funktionsförmåga hos alla celler, som leder till ökad skörhet och ökad risk för sjukdom och död. Mild, självvald stress tycks motverka åldrandets negativa effekter och förlänga livet. Men det finns inga särskilda…

Träna för livet

Stillasittande är en allvarlig hälsorisk och för en äldre person kan exempelvis en sjukhusvistelse få allvarliga följder. Skörhet kan bli följden när man drabbas av svaghet och utmattning på grund av för låg fysisk aktivitet. Men skörhet går att vända.

Äldre är bättre bilförare än väntat

Som ett av få länder EU har Sverige inte hälsokontroller för förare som når en viss ålder – och det kommer förmodligen inte heller att behövas. Däremot verkar det som att vissa sjukdomar är farligare än åldern i trafiken.