Röster om konferensen

Vad tycker du om IAGG-ER 2019? Är det någon presentation du tyckte var särskilt bra?

Christina Victor, professor i gerontologi, Brunei university, London
– Trevlig stad och bra konferens! Det bästa är att det är en interdisciplinär konferens, som tar upp både kliniska, medicinska och sociala aspekter på äldre och åldrande.

Ilja Demuth, professor i biologi och genetik, Charité universitätsmedizin, Berlin
– Det är ett brett spektrum av forskning med olika fält av äldreforskning. Jag tyckte det var mycket intressant med Suresh Rattans keynote som både var underhållande och gav ett biologiskt perspektiv på åldrande och hälsa.

Joosuk Chae, doktorand, Yonsei university, Sydkorea
– Internationellt nätverk, nya idéer som berikar forskningen och kommer att vara till hjälp i framtiden.

Dr Marina Cavuoto, neuropsykolog, La Trobe university, Melbourne, Australien
– Livsloppsperspektivet om att hälsan som äldre påverkas av faktorer från tidig ålder.

Theresa Scott, dr i psykologi, University of Queensland, Australien
– Intressant med Brendan McCormacks keynote med fokus på hur man åldras väl, om kapabilitet.

Mervi Ruokalainen, fil dr, Arbetshälsoinstitutet, Finland
– Liat Ayalons keynote-föredrag om ålderism. Jag forskar själv inom samma fält och har fokus på åldersdiskriminering i arbetslivet.

Fler artiklar i temat

Förespråkare för förändring

Egyptisk-amerikanska Afaf Meleis har ett globalt engagemang och vill stödja användning av sammanhängande teoretiska ramverk som driver forskningsfrågor relaterade till bristen på rnättvis vård av utsatta grupper. Dit räknar hon både ekonomiskt marginaliserade och äldre personer, men riktar också fokus…

Index för samhällets åldrandeberedskap

Professor John Rowe vid Columbia-universitetet i New York är en av världens mest inflytelserika äldreforskare och står bakom begreppet successful aging – framgångsrikt åldrande. Han är dessutom ordförande för International association of gerontology and geriatrics, IAGG. Därmed var han en…

Utblick Israel: Informell vårdare på sjukhus försämrar äldres hälsa

I Israel förväntas en familjemedlem eller någon annan följa med äldre vid inläggning på sjukhus för att hjälpa till med omvårdnaden. Bakgrunden är delvis kulturell – det är familjens ansvar att ta hand om sina gamla – men det finns…

På rymmen från ålderdomshemmet

Svenska succéberättelsen 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann är ett exempel på det populära temat där en åldrande person återtar sin frihet. Både män och kvinnor i fiktionens värld får nog av instängdhet och ger sig iväg. Men…