ÄiC-podden avsnitt 25: Kommunikation vid demens

Vi bjöd in experten Lars-Christer Hydén för att samtala om hur demens påverkar en persons förmåga att kommunicera med andra. Han berättar om hur de som själva börjat märka av sin diagnos upplever problem samt ger goda råd till anhöriga och personal inom äldreomsorgen för att underlätta samtal.

Hur påverkar demens en persons förmåga att kommunicera med andra? Det är ämnet för ett nytt avsnitt av Äldre i Centrum-podden.

Vi samtalar med Lars-Christer Hydén, professor emeritus i socialpsykologi vid Linköpings universitet.

– När man väl har kommit på vad man ska säga då har alla andra rusat iväg till ett annat ämne. Då backar de ur och blir tysta, berättar Lars-Christer Christer Hydén. Han har länge forskat om hur personer med demens kommunicerar, och vad bland annat anhöriga och personal inom äldreomsorgen behöver tänka på när de pratar med personer som har någon form av kognitiv svikt.

Äldre i Centrum-podden avsnitt 25: Kommunikation vid demens

Hela poddavsnittet kan du lyssna på via Soundcloud eller Spotify – eller direkt i spelaren nedanför.

Här kan du hitta fler avsnitt av Äldre i Centrum-podden.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Foto på publik i Aula Medica

Äntligen en egen dag för SNAC-K

Befolkningsstudien SNAC-K bjöd in sina deltagare till en halvdag för att möta medarbetare och höra forskare berätta om nya rön från datamaterialet som…

Fler nyheter

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…