ÄiC-podden avsnitt 25: Kommunikation vid demens

Vi bjöd in experten Lars-Christer Hydén för att samtala om hur demens påverkar en persons förmåga att kommunicera med andra. Han berättar om hur de som själva börjat märka av sin diagnos upplever problem samt ger goda råd till anhöriga och personal inom äldreomsorgen för att underlätta samtal.

Hur påverkar demens en persons förmåga att kommunicera med andra? Det är ämnet för ett nytt avsnitt av Äldre i Centrum-podden.

Vi samtalar med Lars-Christer Hydén, professor emeritus i socialpsykologi vid Linköpings universitet.

– När man väl har kommit på vad man ska säga då har alla andra rusat iväg till ett annat ämne. Då backar de ur och blir tysta, berättar Lars-Christer Christer Hydén. Han har länge forskat om hur personer med demens kommunicerar, och vad bland annat anhöriga och personal inom äldreomsorgen behöver tänka på när de pratar med personer som har någon form av kognitiv svikt.

Äldre i Centrum-podden avsnitt 25: Kommunikation vid demens

Hela poddavsnittet kan du lyssna på via Soundcloud eller Spotify – eller direkt i spelaren nedanför.

Här kan du hitta fler avsnitt av Äldre i Centrum-podden.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…