ÄiC-podden avsnitt 26: Anhörig vid livets slut

I det här avsnittet av Äldre i Centrum-podden samtalar vi med Anette Alvariza, professor vid Marie Cederschiöld högskola och Mikaela Luthman, överläkare på Stockholms sjukhem som båda har lång erfarenhet av att möta och stötta anhöriga till någon som närmar sig livets slut.

Vi ska alla dö, men ändå upplever många att det är svårt att prata om den sista tiden i livet med sina närstående.

I det här avsnittet av Äldre i Centrum-podden samtalar vi bland annat om om hur det är att vara anhörig till någon som snart kommer att dö. Vi går igenom om vad palliativ vård är och hur den fungerar i dag, hur man kan tänka för att initiera samtal om döden, vad man kan göra när det känns särskilt tungt och vilken hjälp man kan få av samhället i svåra stunder som dessa.

Gäster i detta avsnitt är Anette Alvariza som är professor i palliativ vård och specialistsjuksköterska inom cancervård vid Marie Cederschiölds högskola, men även arbetar på uppdrag åt Stockholms sjukhem med att förändra palliativ omvårdnad, samt är vetenskaplig ledare vid Palliativt Kunskapscentrum och Mikaela Luthman som började som läkare inom invärtesmedicin och hematologi men sedan 20 år arbetar på Stockholms sjukhem som överläkare inom palliativ vård.

Äldre i Centrumpodden #26

Hela poddavsnittet kan du lyssna på via Soundcloud, iTunes eller Spotify – eller direkt i spelaren nedanför.

Här kan du hitta fler avsnitt av Äldre i Centrum-podden.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Tuff press på anhöriga

Anhörigvårdare lägger ofta mycket tid och omsorg på sina nära, och främst gäller det kvinnor. Joana Vicente har lagt fram en avhandling vid…

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.