Foto: Centre for ageing better

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler.

– Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian Edman vid GIH.

Skelettmuskulaturen består av både snabba och långsamma fibrer som beter sig olika vid träning. Den nyblivna doktorn Sebastian Edman vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har undersökt muskelprover från äldre och yngre personer för att studera hur de olika muskelfibrerna har svarat på styrketräning.

Resultaten visar att muskelfibrernas beteende hos äldre personer inte skiljde sig från de hos yngre personer, trots att de snabba muskelfibrerna i allmänhet är mycket mindre hos äldre. 

– Det indikerar att muskelfibrernas förmåga för tillväxt efter styrketräning upprätthålls under åldrandet. Det i sin tur är ytterligare evidens för att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger Sebastian Edman i ett pressmeddelande. 

I en av avhandlingens studier fick totalt tio unga och tio äldre män utföra tunga styrketräningspass och dricka en proteinrik dryck efteråt. Muskelprover togs både innan och efter träningen, och analyserades med hjälp av mikroskop. 

Sebastian Edman undersökte också om antalet mitokondrier, celldelar som fungerar som cellens kraftverk, varierade i de olika muskeltyperna. Det är sedan tidigare känt att de långsamma muskelfibrerna har en högre andel mitokondrier än de snabba muskelfibrerna. I avhandlingen har det visat sig att mitokondrierna inte enbart skiljer sig i antal, utan även i vilken funktion de har. De har nämligen olika typer av ämnesomsättningar. 

– En skild ämnesomsättning i mitokondrierna kan ha stor betydelse för hur vi framöver ser på träning i sjukdomsförebyggande arbete, säger Sebastian Edman.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Sebastian Edman (2022). Skeletal muscle fiber types in man: With special reference to anabolic signaling and mitochondrial bioenergetics. Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Delstudier

I. Sebastian Edman, Karin Söderlund, Marcus Moberg, William Apro och Eva Blomstrand (2019). mTORC1 signaling in individual human muscle fibers following resistance exercise in combination with intake of essential amino acids. Publicerad i Frontiers in nutrition. 

II. Oscar Horwath, Sebastian Edman, Alva Andersson, Filip J. Larsen och William Apro (2022). THRIFTY: a novel high-throughput method for rapid fibre type identification of isolated skeletal muscle fibres. Publicerad i Journal of physiology. 

III. Sebastian Edman, Henrik Strömlind, Oscar Strömlind och William Apro (2023). Fiber type-specific signaling responses to nutritional and contractile stimuli in young and aged human skeletal muscle. Manuskript.

IV. Sebastian Edman, Mikael Flockhart, Filip J. Larsen och William Apro (2023). Need for speed: Human fast-twitch mitochondria favour power over efficiency. Manuskript.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Fler nyheter

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…