Foto: Centre for ageing better

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler.

– Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian Edman vid GIH.

Skelettmuskulaturen består av både snabba och långsamma fibrer som beter sig olika vid träning. Den nyblivna doktorn Sebastian Edman vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har undersökt muskelprover från äldre och yngre personer för att studera hur de olika muskelfibrerna har svarat på styrketräning.

Resultaten visar att muskelfibrernas beteende hos äldre personer inte skiljde sig från de hos yngre personer, trots att de snabba muskelfibrerna i allmänhet är mycket mindre hos äldre. 

– Det indikerar att muskelfibrernas förmåga för tillväxt efter styrketräning upprätthålls under åldrandet. Det i sin tur är ytterligare evidens för att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger Sebastian Edman i ett pressmeddelande. 

I en av avhandlingens studier fick totalt tio unga och tio äldre män utföra tunga styrketräningspass och dricka en proteinrik dryck efteråt. Muskelprover togs både innan och efter träningen, och analyserades med hjälp av mikroskop. 

Sebastian Edman undersökte också om antalet mitokondrier, celldelar som fungerar som cellens kraftverk, varierade i de olika muskeltyperna. Det är sedan tidigare känt att de långsamma muskelfibrerna har en högre andel mitokondrier än de snabba muskelfibrerna. I avhandlingen har det visat sig att mitokondrierna inte enbart skiljer sig i antal, utan även i vilken funktion de har. De har nämligen olika typer av ämnesomsättningar. 

– En skild ämnesomsättning i mitokondrierna kan ha stor betydelse för hur vi framöver ser på träning i sjukdomsförebyggande arbete, säger Sebastian Edman.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Sebastian Edman (2022). Skeletal muscle fiber types in man: With special reference to anabolic signaling and mitochondrial bioenergetics. Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Delstudier

I. Sebastian Edman, Karin Söderlund, Marcus Moberg, William Apro och Eva Blomstrand (2019). mTORC1 signaling in individual human muscle fibers following resistance exercise in combination with intake of essential amino acids. Publicerad i Frontiers in nutrition. 

II. Oscar Horwath, Sebastian Edman, Alva Andersson, Filip J. Larsen och William Apro (2022). THRIFTY: a novel high-throughput method for rapid fibre type identification of isolated skeletal muscle fibres. Publicerad i Journal of physiology. 

III. Sebastian Edman, Henrik Strömlind, Oscar Strömlind och William Apro (2023). Fiber type-specific signaling responses to nutritional and contractile stimuli in young and aged human skeletal muscle. Manuskript.

IV. Sebastian Edman, Mikael Flockhart, Filip J. Larsen och William Apro (2023). Need for speed: Human fast-twitch mitochondria favour power over efficiency. Manuskript.

Relaterat

Mental stimulering kan förebygga alzheimer

Forskning har visat att personer som stimulerar hjärnan mentalt, genom bland annat yrkesutövning, har bättre kognitiv funktion. Nu undersöker en avhandling om sociala…

Han vill ha mer fysisk aktivitet för personer med demens

Erik Rosendahl har i nästan tjugo års tid studerat hur fysisk aktivitet påverkar äldre personer, särskilt de med demens och de som bor…

Äldre med adhd får sällan diagnos och behandling

Vuxna med adhd har ökad risk för att drabbas av en rad åldersrelaterade sjukdomar, bland annat demens, högt blodtryck och typ-2 diabetes. Samtidigt…

Fler nyheter

Laura Fratiglioni får Bengt Winblads pris

Hon har bland annat byggt upp befolkningsstudien SNAC-K i Stockholm. Nu tilldelas Laura Fratiglioni Bengt Winblads pris av Svenska läkaresällskapet.

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…