Foto: Centre for ageing better

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler.

– Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian Edman vid GIH.

Skelettmuskulaturen består av både snabba och långsamma fibrer som beter sig olika vid träning. Den nyblivna doktorn Sebastian Edman vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har undersökt muskelprover från äldre och yngre personer för att studera hur de olika muskelfibrerna har svarat på styrketräning.

Resultaten visar att muskelfibrernas beteende hos äldre personer inte skiljde sig från de hos yngre personer, trots att de snabba muskelfibrerna i allmänhet är mycket mindre hos äldre. 

– Det indikerar att muskelfibrernas förmåga för tillväxt efter styrketräning upprätthålls under åldrandet. Det i sin tur är ytterligare evidens för att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger Sebastian Edman i ett pressmeddelande. 

I en av avhandlingens studier fick totalt tio unga och tio äldre män utföra tunga styrketräningspass och dricka en proteinrik dryck efteråt. Muskelprover togs både innan och efter träningen, och analyserades med hjälp av mikroskop. 

Sebastian Edman undersökte också om antalet mitokondrier, celldelar som fungerar som cellens kraftverk, varierade i de olika muskeltyperna. Det är sedan tidigare känt att de långsamma muskelfibrerna har en högre andel mitokondrier än de snabba muskelfibrerna. I avhandlingen har det visat sig att mitokondrierna inte enbart skiljer sig i antal, utan även i vilken funktion de har. De har nämligen olika typer av ämnesomsättningar. 

– En skild ämnesomsättning i mitokondrierna kan ha stor betydelse för hur vi framöver ser på träning i sjukdomsförebyggande arbete, säger Sebastian Edman.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Sebastian Edman (2022). Skeletal muscle fiber types in man: With special reference to anabolic signaling and mitochondrial bioenergetics. Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Delstudier

I. Sebastian Edman, Karin Söderlund, Marcus Moberg, William Apro och Eva Blomstrand (2019). mTORC1 signaling in individual human muscle fibers following resistance exercise in combination with intake of essential amino acids. Publicerad i Frontiers in nutrition. 

II. Oscar Horwath, Sebastian Edman, Alva Andersson, Filip J. Larsen och William Apro (2022). THRIFTY: a novel high-throughput method for rapid fibre type identification of isolated skeletal muscle fibres. Publicerad i Journal of physiology. 

III. Sebastian Edman, Henrik Strömlind, Oscar Strömlind och William Apro (2023). Fiber type-specific signaling responses to nutritional and contractile stimuli in young and aged human skeletal muscle. Manuskript.

IV. Sebastian Edman, Mikael Flockhart, Filip J. Larsen och William Apro (2023). Need for speed: Human fast-twitch mitochondria favour power over efficiency. Manuskript.

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…