Foto: Centre for ageing better

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler.

– Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian Edman vid GIH.

Skelettmuskulaturen består av både snabba och långsamma fibrer som beter sig olika vid träning. Den nyblivna doktorn Sebastian Edman vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har undersökt muskelprover från äldre och yngre personer för att studera hur de olika muskelfibrerna har svarat på styrketräning.

Resultaten visar att muskelfibrernas beteende hos äldre personer inte skiljde sig från de hos yngre personer, trots att de snabba muskelfibrerna i allmänhet är mycket mindre hos äldre. 

– Det indikerar att muskelfibrernas förmåga för tillväxt efter styrketräning upprätthålls under åldrandet. Det i sin tur är ytterligare evidens för att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger Sebastian Edman i ett pressmeddelande. 

I en av avhandlingens studier fick totalt tio unga och tio äldre män utföra tunga styrketräningspass och dricka en proteinrik dryck efteråt. Muskelprover togs både innan och efter träningen, och analyserades med hjälp av mikroskop. 

Sebastian Edman undersökte också om antalet mitokondrier, celldelar som fungerar som cellens kraftverk, varierade i de olika muskeltyperna. Det är sedan tidigare känt att de långsamma muskelfibrerna har en högre andel mitokondrier än de snabba muskelfibrerna. I avhandlingen har det visat sig att mitokondrierna inte enbart skiljer sig i antal, utan även i vilken funktion de har. De har nämligen olika typer av ämnesomsättningar. 

– En skild ämnesomsättning i mitokondrierna kan ha stor betydelse för hur vi framöver ser på träning i sjukdomsförebyggande arbete, säger Sebastian Edman.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Sebastian Edman (2022). Skeletal muscle fiber types in man: With special reference to anabolic signaling and mitochondrial bioenergetics. Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Delstudier

I. Sebastian Edman, Karin Söderlund, Marcus Moberg, William Apro och Eva Blomstrand (2019). mTORC1 signaling in individual human muscle fibers following resistance exercise in combination with intake of essential amino acids. Publicerad i Frontiers in nutrition. 

II. Oscar Horwath, Sebastian Edman, Alva Andersson, Filip J. Larsen och William Apro (2022). THRIFTY: a novel high-throughput method for rapid fibre type identification of isolated skeletal muscle fibres. Publicerad i Journal of physiology. 

III. Sebastian Edman, Henrik Strömlind, Oscar Strömlind och William Apro (2023). Fiber type-specific signaling responses to nutritional and contractile stimuli in young and aged human skeletal muscle. Manuskript.

IV. Sebastian Edman, Mikael Flockhart, Filip J. Larsen och William Apro (2023). Need for speed: Human fast-twitch mitochondria favour power over efficiency. Manuskript.

Relaterat

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar…

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Fler nyheter

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…