Foto: Centre for ageing better

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler.

– Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian Edman vid GIH.

Skelettmuskulaturen består av både snabba och långsamma fibrer som beter sig olika vid träning. Den nyblivna doktorn Sebastian Edman vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har undersökt muskelprover från äldre och yngre personer för att studera hur de olika muskelfibrerna har svarat på styrketräning.

Resultaten visar att muskelfibrernas beteende hos äldre personer inte skiljde sig från de hos yngre personer, trots att de snabba muskelfibrerna i allmänhet är mycket mindre hos äldre. 

– Det indikerar att muskelfibrernas förmåga för tillväxt efter styrketräning upprätthålls under åldrandet. Det i sin tur är ytterligare evidens för att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger Sebastian Edman i ett pressmeddelande. 

I en av avhandlingens studier fick totalt tio unga och tio äldre män utföra tunga styrketräningspass och dricka en proteinrik dryck efteråt. Muskelprover togs både innan och efter träningen, och analyserades med hjälp av mikroskop. 

Sebastian Edman undersökte också om antalet mitokondrier, celldelar som fungerar som cellens kraftverk, varierade i de olika muskeltyperna. Det är sedan tidigare känt att de långsamma muskelfibrerna har en högre andel mitokondrier än de snabba muskelfibrerna. I avhandlingen har det visat sig att mitokondrierna inte enbart skiljer sig i antal, utan även i vilken funktion de har. De har nämligen olika typer av ämnesomsättningar. 

– En skild ämnesomsättning i mitokondrierna kan ha stor betydelse för hur vi framöver ser på träning i sjukdomsförebyggande arbete, säger Sebastian Edman.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Sebastian Edman (2022). Skeletal muscle fiber types in man: With special reference to anabolic signaling and mitochondrial bioenergetics. Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Delstudier

I. Sebastian Edman, Karin Söderlund, Marcus Moberg, William Apro och Eva Blomstrand (2019). mTORC1 signaling in individual human muscle fibers following resistance exercise in combination with intake of essential amino acids. Publicerad i Frontiers in nutrition. 

II. Oscar Horwath, Sebastian Edman, Alva Andersson, Filip J. Larsen och William Apro (2022). THRIFTY: a novel high-throughput method for rapid fibre type identification of isolated skeletal muscle fibres. Publicerad i Journal of physiology. 

III. Sebastian Edman, Henrik Strömlind, Oscar Strömlind och William Apro (2023). Fiber type-specific signaling responses to nutritional and contractile stimuli in young and aged human skeletal muscle. Manuskript.

IV. Sebastian Edman, Mikael Flockhart, Filip J. Larsen och William Apro (2023). Need for speed: Human fast-twitch mitochondria favour power over efficiency. Manuskript.

Relaterat

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…