Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos

Allt fler vill utbilda sig till arbetsterapeut

Det är nu fler än på många år som har valt att söka till arbetsterapeututbildningen. En anledning är den ökade efterfrågan på yrkesgruppen till följd av den åldrande befolkningen, eftersom arbetsterapeuter i första hand stöttar äldre personer.

Söktrycket till utbildningarna för att blir arbetsterapeut har ökat med 45 procent jämfört med föregående år och är nu den högsta siffran på tio år, det visar siffror som Sveriges arbetsterapeuter har tagit fram.

– Med tanke på den omfattande brist på arbetsterapeuter som råder i Sverige är detta ett mycket glädjande besked, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter i en nyhet från förbundet.

En stor anledning bakom det ökade trycket på utbildningarna till arbetsterapeut på landets universitet och högskolor är att Sverige står inför en demografisk utveckling med en åldrande befolkning och många arbetsterapeuter arbetar med äldre personer.

Även omställningen till god och nära vård innebär fler förebyggande och hälsofrämjande insatser, inte minst från arbetsterapeuterna inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Fler lästips

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras…

Tillit och trygghet utmärker ett gott ledarskap

När blir en ledare skicklig i att leda? Det finns gott om ledarskapslitteratur som vill besvara den frågan. Boken Ledarskap i vård och…

Äldres delaktighet saknas i dagens demokrati

Gerdt Sundström har läst två antologier om styrning och delaktighet i välfärdssamhället, som till viss del berör villkoren för den äldre befolkningen. De…