En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter
Foto: Berkut/Mostphotos

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie från Uppsala universitet hittar nyanser i äldre personers inställning till ensamätande.

Att äta tillsammans med någon ses oftast som något positivt. Att äta ensamt räknas å andra sidan till och med som en riskfaktor för undernäring och sämre psykosocial hälsa hos äldre personer. Men det är ont om forskning kring de äldres egen upplevelse av måltider i ensamhet.

Nu har forskare vid Uppsala universitet publicerat en studie där de intervjuar 20 personer mellan 70 och 90 år om deras ätande. Intervjuerna ledde fram till tre teman: Att äta ensam som en manifestation av förlust, Att äta ensam som vardaglig rutin, och Att äta ensam som självständighet och belåtenhet.

I intervjusvaren framkom en spänning mellan känslan som personer med en partner har av att äta ensam, som något problematiskt, och ensamlevande personers erfarenhet av ensamätande som en vardaglig rutin. Det var fler sammanboende som gjorde kopplingen till en förlust – av lagad hälsosam mat, av ett socialt liv, kanske av en partner. De som levde ensamma hade å andra sidan oftare ensamätandet som en naturlig vardagsrutin och samtidigt en mer pragmatisk inställning till det. Vilket inte innebar att det inte saknade sina tidigare partner.

Det fanns också flera studiedeltagare som varken såg ensamätande från den pragmatiska sidan, eller som en förlust. De såg det snarare som ett sätt att själv ha kontroll över mathållningen och ett sätt att vara självständig.

Att äta tillsammans med någon tycks med andra ord inte vara en nödvändighet för alla. Artikelförfattarna föreslår i sina slutsatser att forskare ser det problematiska i att äta ensam som en öppen fråga, där svaret beror på individuell och kulturell kontext.

Läs den vetenskapliga artikeln

Amanda Björnwall, Ylva Mattsson Sydner, Afsaneh Koochek och Nicklas Neuman (2023). Perceptions and experiences of eating alone among community-living retired Swedes: Loss, routine and independence. Appetite.

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar.…