Bild: Mostphotos

Bilen onödig för ett aktivt åldrande

Äldre personer som inte åker bil ägnar sig ungefär lika mycket tid åt aktiviteter associerade med ett aktivt åldrande som de som reser med bil.

I takt med att befolkningen blir allt äldre ägnar sig många åt fysiska och sociala aktiviteter för att hålla sig friska längre. För att ta sig till träningen på gymmet, till skogen för att vandra eller för att träffa vänner och familj väljer allt fler äldre personer att åka bil.

Forskare vid Göteborgs universitet har studerat hur lång tid äldre personer spenderar på dessa aktiviteter och jämfört de som ofta tar bilen med de som kör bil i liten utsträckning. Det visade sig att de som i högre grad väljer att köra bil till aktiviteter ägnar en förhållandevis stor del av sin tid åt själva bilåkandet.

– Vi har kommit fram till att en ökande andel av den äldre befolkningen i Sverige använder bil i relativt stor utsträckning och också att de som ofta använder bilen spenderar betydligt mer tid jämfört med de som använder bilen i liten utsträckning på att resa till aktiviteter som är förknippade med ett aktivt åldrande, säger Erik Elldér, docent i kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Vid en första anblick tyder detta på att äldre personer i Sverige är beroende av bil för att kunna delta i aktiviteter som främjar aktivt åldrande. Forskarna granskade hur mycket tid som faktiskt läggs på aktiviteter associerade med ett aktiv åldrande efter att restiden exkluderas. Det visade sig att nästan inga skillnader finns kvar. De som förflyttar sig med bil lägger alltså inte mer tid på denna typ av aktiviteter än de som förflyttar sig på annat sätt.

Resultaten pekar därmed på att tillgång till bil kanske inte är nödvändigt för att kunna delta i aktiviteter som bidrar till personligt välbefinnande på äldre dagar.

Forskarna har analyserat resande hos personer i åldern 65–84 år mellan åren 2000–2010 med hjälp av statistik från Statiska centralbyrån.

Läs den vetenskapliga artikeln

E Elldér, B Vilhelmson och E Thulin (2023). Is a car necessary for active aging? Relationships between aging, car use, and time spent on activities that sustain health and well-being. Transportation research interdisciplinary perspectives, nummer 22.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…