Boendepersonal behöver bättre kunskap om döden

Personal på äldreboenden saknar ofta kunskap om tidiga tecken på att döden närmar sig. Genom utbildning i palliativ vård kan boendepersonalen bli tryggare och mer kompetenta i sin roll, visar en avhandling från Lunds universitet.

Helene Åvik PerssonLunds universitet  ville undersöka hur personal på särskilt boende uppfattar att döden närmar sig. Hon är distriktssköterska och har arbetat på särskilt boende och i hemsjukvård och har sett hur oerfaren och för den äldre okänd personal tar hand om personer som snart ska dö. Det kan finnas en mentalitet på särskilda boenden om att döden är något man inte pratar om är hennes erfarenhet.

Äldre som bor på särskilt boende har ofta komplexa vårdbehov, där den höga åldern i sig paras med olika sjukdomstillstånd. För personalen kan det vara svårt att upptäcka tidiga tecken på att en äldre snart ska dö.

Helene Åvik Persson undersökte boendeanställda inom olika professioner: vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och enhetschefer.

Fokusgruppsintervjuer genomfördes för att se vilka erfarenheter som gruppen hade av de tidiga och sena tecken som föregår döendet. Resultaten visade att de sena tecknen, som att den äldre personen slutar äta eller blir sängliggande, var väl kända. Däremot hade personalen svårt att se tidiga tecken: när någon till exempel blir mindre social, går mer in i sig själv, inte längre uppskattar att göra tidigare omtyckta aktiviteter, sover mer eller blir lättirriterad.

Personalen fick frågan om att genomgå en utbildning i palliativ vård och vilka förväntningar de i så fall skulle ha på en sådan utbildning. Merparten såg fram emot att få ökad kunskap och att vårdteamet skulle blir mer samstämmigt i sin vård. Men de anställda menade att det var viktigt cheferna var med på detta och det måste satsas både tid och pengar om kunskaperna ska omsättas i praktiken.

En palliativ utbildning erbjöds deltagarna, vilken innehåller både professionellt diskussionsutrymme och lärarledda seminarier, ett så kallat arbetsplatslärande.

Avhandlingen ingår i det större forskningsprojektet KUPA – Kunskapsbaserad palliativ vård på särskilt boende. Utbildningen är utformad inom KUPA-projektet som bedrivs på Palliativt centrum.

Läs avhandlingen

Relaterat

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar en ny studie från Högskolan Dalarna som pekar på att hemtjänsten behöver ta hänsyn till de äldres…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar en avhandling från Lunds universitet som har undersökt anhörigvården i flera europeiska länder.

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till forskning som rör äldre och åldrande. Här är hela listan över äldreprojekten som fått medel.

Fler nyheter

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i Sveriges påverkas av den ökade värmen. Göteborgs universitet har sammanställt en rapport som summerar vilka effekter värmen…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data från våra bostadsmiljöer. Nu är resultatet här.

Fler lästips

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Spretig antologi om AgeCaps forskning

Ett 60-tal AgeCap-forskare beskriver i 16 kapitel sin ingång till begreppet capability. Susanne Iwarsson uppfattar boken som ett barn av sin tid, den belyser forskning ur ett flervetenskapligt perspektiv.

Kidnappad av åldrandet?

Ett frustrerat rop om värdighet från en anhörigbetraktare till äldreomsorgen. Lennarth Johansson rekommenderar Ylva Floremans essä som läsning till både studenter och beslutsfattare.