Detalj från rapportens omslag.

Bristande måltider på äldreboenden

Livsmedelsverket rekommenderar minst sex måltider per dag till äldre personer på särskilt boende. Men bara sju av tio kommuner erbjuder det på minst 75 procent av sina boenden.

Sedan 2018 genomför Livsmedelsverket kartläggningar av den kommunala äldreomsorgens måltidsverksamhet. Nu presenterar man siffrorna för 2021 och det finns en del arbete att göra innan kommunerna når hela vägen fram.

Framför allt pekar Livsmedelsverket på brister i vilka måltider som erbjuds vid särskilt boende. För att motverka undernäring rekommenderar man minst sex måltider om dagen till äldre personer i omsorgen, men bara 63 procent av kommunerna erbjuder det på alla sina boenden. 73 procent av kommunerna kan erbjuda sex måltider dagligen på minst tre av fyra boenden.

Siffrorna är en förbättring jämfört med 2018, då endast 51 procent serverade minst sex måltider dagligen vid alla sina boenden.

I hemtjänsten är det i dag bara hälften av kommunerna som erbjuder måltidsstöd i form av anpassningar till individens önskemål och behov. Det vanligaste är matlåda från kommunalt kök, vilket finns i 76 procent av kommunerna. Bara tolv procent av kommunerna erbjuder planerade mellanmål som ett sätt att få fler äldre att äta mer.

För att öka kvaliteten på måltiderna och göra måltidsstunden mer trivsam behöver måltidspersonalen samverka med omsorgspersonalen kring verksamhetens uppdrag och mål. Livsmedelsverkets rapport visar att bara 65 procent av kommunerna har den typen av samverkan, till exempel med gemensamma möten eller kostombud.

Läs rapporten

Relaterat

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fler nyheter

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…