Detalj från rapportens omslag.

Bristande måltider på äldreboenden

Livsmedelsverket rekommenderar minst sex måltider per dag till äldre personer på särskilt boende. Men bara sju av tio kommuner erbjuder det på minst 75 procent av sina boenden.

Sedan 2018 genomför Livsmedelsverket kartläggningar av den kommunala äldreomsorgens måltidsverksamhet. Nu presenterar man siffrorna för 2021 och det finns en del arbete att göra innan kommunerna når hela vägen fram.

Framför allt pekar Livsmedelsverket på brister i vilka måltider som erbjuds vid särskilt boende. För att motverka undernäring rekommenderar man minst sex måltider om dagen till äldre personer i omsorgen, men bara 63 procent av kommunerna erbjuder det på alla sina boenden. 73 procent av kommunerna kan erbjuda sex måltider dagligen på minst tre av fyra boenden.

Siffrorna är en förbättring jämfört med 2018, då endast 51 procent serverade minst sex måltider dagligen vid alla sina boenden.

I hemtjänsten är det i dag bara hälften av kommunerna som erbjuder måltidsstöd i form av anpassningar till individens önskemål och behov. Det vanligaste är matlåda från kommunalt kök, vilket finns i 76 procent av kommunerna. Bara tolv procent av kommunerna erbjuder planerade mellanmål som ett sätt att få fler äldre att äta mer.

För att öka kvaliteten på måltiderna och göra måltidsstunden mer trivsam behöver måltidspersonalen samverka med omsorgspersonalen kring verksamhetens uppdrag och mål. Livsmedelsverkets rapport visar att bara 65 procent av kommunerna har den typen av samverkan, till exempel med gemensamma möten eller kostombud.

Läs rapporten

Relaterat

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Fler nyheter

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…