Detalj från rapportens omslag.

Bristande måltider på äldreboenden

Livsmedelsverket rekommenderar minst sex måltider per dag till äldre personer på särskilt boende. Men bara sju av tio kommuner erbjuder det på minst 75 procent av sina boenden.

Sedan 2018 genomför Livsmedelsverket kartläggningar av den kommunala äldreomsorgens måltidsverksamhet. Nu presenterar man siffrorna för 2021 och det finns en del arbete att göra innan kommunerna når hela vägen fram.

Framför allt pekar Livsmedelsverket på brister i vilka måltider som erbjuds vid särskilt boende. För att motverka undernäring rekommenderar man minst sex måltider om dagen till äldre personer i omsorgen, men bara 63 procent av kommunerna erbjuder det på alla sina boenden. 73 procent av kommunerna kan erbjuda sex måltider dagligen på minst tre av fyra boenden.

Siffrorna är en förbättring jämfört med 2018, då endast 51 procent serverade minst sex måltider dagligen vid alla sina boenden.

I hemtjänsten är det i dag bara hälften av kommunerna som erbjuder måltidsstöd i form av anpassningar till individens önskemål och behov. Det vanligaste är matlåda från kommunalt kök, vilket finns i 76 procent av kommunerna. Bara tolv procent av kommunerna erbjuder planerade mellanmål som ett sätt att få fler äldre att äta mer.

För att öka kvaliteten på måltiderna och göra måltidsstunden mer trivsam behöver måltidspersonalen samverka med omsorgspersonalen kring verksamhetens uppdrag och mål. Livsmedelsverkets rapport visar att bara 65 procent av kommunerna har den typen av samverkan, till exempel med gemensamma möten eller kostombud.

Läs rapporten

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…