Detalj från rapportens omslag.

Bristande måltider på äldreboenden

Livsmedelsverket rekommenderar minst sex måltider per dag till äldre personer på särskilt boende. Men bara sju av tio kommuner erbjuder det på minst 75 procent av sina boenden.

Sedan 2018 genomför Livsmedelsverket kartläggningar av den kommunala äldreomsorgens måltidsverksamhet. Nu presenterar man siffrorna för 2021 och det finns en del arbete att göra innan kommunerna når hela vägen fram.

Framför allt pekar Livsmedelsverket på brister i vilka måltider som erbjuds vid särskilt boende. För att motverka undernäring rekommenderar man minst sex måltider om dagen till äldre personer i omsorgen, men bara 63 procent av kommunerna erbjuder det på alla sina boenden. 73 procent av kommunerna kan erbjuda sex måltider dagligen på minst tre av fyra boenden.

Siffrorna är en förbättring jämfört med 2018, då endast 51 procent serverade minst sex måltider dagligen vid alla sina boenden.

I hemtjänsten är det i dag bara hälften av kommunerna som erbjuder måltidsstöd i form av anpassningar till individens önskemål och behov. Det vanligaste är matlåda från kommunalt kök, vilket finns i 76 procent av kommunerna. Bara tolv procent av kommunerna erbjuder planerade mellanmål som ett sätt att få fler äldre att äta mer.

För att öka kvaliteten på måltiderna och göra måltidsstunden mer trivsam behöver måltidspersonalen samverka med omsorgspersonalen kring verksamhetens uppdrag och mål. Livsmedelsverkets rapport visar att bara 65 procent av kommunerna har den typen av samverkan, till exempel med gemensamma möten eller kostombud.

Läs rapporten

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Fler nyheter

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…