Dystra siffror från Socialstyrelsen

Nya siffror från Socialstyrelsen visar försämringar inom vård och omsorg för äldre. Man möter allt fler olika personer i hemtjänsten och riskerar biverkningar av läkemedel. Dessutom har pandemin byggt upp en välfärdsskuld som i högsta grad påverkar äldre personer.

Socialstyrelsen har presenterat en ny rapport med fokus på äldreomsorg i sin serie Öppna jämförelser. Där konstaterar myndigheten att utvecklingen i vissa delar går åt fel håll. För tio år sedan mötte till exempel en äldre person med hemtjänst i genomsnitt 13 olika omsorgsanställda under två veckor. 2021 hade siffran stigit till 16 personer. Och variationen mellan kommunerna är stor, från sju till 24 personer.

– Vi har länge påtalat att personalkontinuiteten inom hemtjänsten behöver förbättras. Kontinuitet är viktigt för tryggheten och för att kunna ge stöd och hjälp utifrån individens behov och önskemål, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen har listat en rad läkemedel som olämpliga för äldre, då de har en stor risk för biverkningar. Statistiken redovisar hur många personer som får dessa preparat. För personer över 75 år inom hemtjänsten gäller det så många som 17 procent i den sämsta kommunen och två procent i den bästa. På äldreboendena ligger siffran mellan noll och 21 procent.

– Vi kan se en minskning nationellt de senaste åren, och det är mycket positivt. Men de stora skillnaderna över landet visar att det finns möjlighet att förbättra läkemedelsbehandlingen och patientsäkerheten ytterligare. Fler kommuner behöver minska användningen av olämpliga läkemedel, säger Olivia Wigzell.

Coronapandemin har påverkat utvecklingen starkt inom vissa områden. Från mars 2020 till oktober 2021 gjordes 15 000 färre operationer på personer äldre än 70 år. Dessutom gjordes 187 000 färre läkarbesök. Även omsorgen har minskat i omfattning. I dag har antalet personer med hemtjänst minskat med 6 500 personer, jämfört med i december 2019. Det tycks vara så att färre sökt äldreomsorg, av rädsla för att exponera sig för covidsmitta.

– Vi ser med stor oro att covid-19 har orsakat en välfärdsskuld, på grund av att både vård- och omsorgsinsatser uteblivit. Det är viktigt att regionerna och kommunerna arbetar för att ta igen vård som behövts skjutas upp. Kommunerna behöver också ha en beredskap för att fler kommer att ansöka om hemtjänst och plats på äldreboende framöver, säger Olivia Wigzell.

Läs rapporten

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande. Äldre hbtq-personer är oroliga för hur de ska bli bemötta när de behöver omsorg i framtiden.

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som gör tillvaron lugnare för anhörigvårdare, samtal om konst som kan väcka sinnen till liv eller personer i…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i en psykisk sjukdom. Hade vi själva tvingats ha kontakt med alla de aktörerna hade vi gått under,…