Dystra siffror från Socialstyrelsen

Nya siffror från Socialstyrelsen visar försämringar inom vård och omsorg för äldre. Man möter allt fler olika personer i hemtjänsten och riskerar biverkningar av läkemedel. Dessutom har pandemin byggt upp en välfärdsskuld som i högsta grad påverkar äldre personer.

Socialstyrelsen har presenterat en ny rapport med fokus på äldreomsorg i sin serie Öppna jämförelser. Där konstaterar myndigheten att utvecklingen i vissa delar går åt fel håll. För tio år sedan mötte till exempel en äldre person med hemtjänst i genomsnitt 13 olika omsorgsanställda under två veckor. 2021 hade siffran stigit till 16 personer. Och variationen mellan kommunerna är stor, från sju till 24 personer.

– Vi har länge påtalat att personalkontinuiteten inom hemtjänsten behöver förbättras. Kontinuitet är viktigt för tryggheten och för att kunna ge stöd och hjälp utifrån individens behov och önskemål, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen har listat en rad läkemedel som olämpliga för äldre, då de har en stor risk för biverkningar. Statistiken redovisar hur många personer som får dessa preparat. För personer över 75 år inom hemtjänsten gäller det så många som 17 procent i den sämsta kommunen och två procent i den bästa. På äldreboendena ligger siffran mellan noll och 21 procent.

– Vi kan se en minskning nationellt de senaste åren, och det är mycket positivt. Men de stora skillnaderna över landet visar att det finns möjlighet att förbättra läkemedelsbehandlingen och patientsäkerheten ytterligare. Fler kommuner behöver minska användningen av olämpliga läkemedel, säger Olivia Wigzell.

Coronapandemin har påverkat utvecklingen starkt inom vissa områden. Från mars 2020 till oktober 2021 gjordes 15 000 färre operationer på personer äldre än 70 år. Dessutom gjordes 187 000 färre läkarbesök. Även omsorgen har minskat i omfattning. I dag har antalet personer med hemtjänst minskat med 6 500 personer, jämfört med i december 2019. Det tycks vara så att färre sökt äldreomsorg, av rädsla för att exponera sig för covidsmitta.

– Vi ser med stor oro att covid-19 har orsakat en välfärdsskuld, på grund av att både vård- och omsorgsinsatser uteblivit. Det är viktigt att regionerna och kommunerna arbetar för att ta igen vård som behövts skjutas upp. Kommunerna behöver också ha en beredskap för att fler kommer att ansöka om hemtjänst och plats på äldreboende framöver, säger Olivia Wigzell.

Läs rapporten

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler. – Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig åt. Att vara ofrivilligt ensam kan påverka den psykiska hälsan.