Allt fler söker äldreomsorg

Antalet äldre som flyttar in på äldreboende eller får hemtjänst för första gången ökar nu efter pandemin och den nedgång som sågs då. Det visar Socialstyrelsens årliga lägesrapport som också pekar på ett ökat vård- och omsorgsbehov framöver.

– De senaste två åren har än mer gjort det tydligt att äldreomsorgen måste stärkas. Mycket förbättringsarbete pågår för att främja kontinuitet, bättre tillgång till medicinsk kompetens och likvärdighet i fråga om kvalitet. Detta arbete är nödvändigt både för att ta igen behov av hälsa, vård och omsorg.

Det säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell angående resultaten i en ny lägesrapport som myndigheten har publicerat. 

Rapporten visar hur efterfrågan på äldreomsorgsinsatser har ökat det senaste halvåret efter en tydlig nedgång under coronapandemin. Exempelvis syntes våren 2020 en 45-procentig minskning av äldre som fick hemtjänst för första gången. 

Men hösten 2021 sågs en återhämtning. Då var andelen nytillkomna äldre med hemtjänst uppe på samma nivå som före pandemin. 

– Det är positivt att fler söker sig till äldreomsorgen igen. Det är viktigt att kommunerna är beredda på ett ökat tryck. De som låtit bli att söka hjälp under pandemin kan ha ett försämrat allmäntillstånd, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Hon framhäver också att det snabbt växande antalet äldre kommer att innebära ökade behov av vård och omsorg framöver. Det betyder att antalet medarbetare inom äldreomsorgen behöver öka, särskilt personer med medicinsk kompetens måste tillsättas. Lägesrapporten visar att antalet sjuksköterskor inom vård och omsorg samt specialistläkare i geriatrik minskade åren innan pandemin. 

– Vi måste sluta prata om “enkla jobb” här. Vård och omsorg för äldre kräver särskild kunskap och kompetens. Det behövs fler utbildade undersköterskor, men även sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter, säger Michaela Prochazka. 

Läs lägesrapporten

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik. Det visar en rapport som forskare vid Linnéuniversitetet har skrivit.

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar en fika med den äldre patienten. Det visar en avhandling från Karolinska institutet.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.