Allt fler söker äldreomsorg

Antalet äldre som flyttar in på äldreboende eller får hemtjänst för första gången ökar nu efter pandemin och den nedgång som sågs då. Det visar Socialstyrelsens årliga lägesrapport som också pekar på ett ökat vård- och omsorgsbehov framöver.

– De senaste två åren har än mer gjort det tydligt att äldreomsorgen måste stärkas. Mycket förbättringsarbete pågår för att främja kontinuitet, bättre tillgång till medicinsk kompetens och likvärdighet i fråga om kvalitet. Detta arbete är nödvändigt både för att ta igen behov av hälsa, vård och omsorg.

Det säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell angående resultaten i en ny lägesrapport som myndigheten har publicerat. 

Rapporten visar hur efterfrågan på äldreomsorgsinsatser har ökat det senaste halvåret efter en tydlig nedgång under coronapandemin. Exempelvis syntes våren 2020 en 45-procentig minskning av äldre som fick hemtjänst för första gången. 

Men hösten 2021 sågs en återhämtning. Då var andelen nytillkomna äldre med hemtjänst uppe på samma nivå som före pandemin. 

– Det är positivt att fler söker sig till äldreomsorgen igen. Det är viktigt att kommunerna är beredda på ett ökat tryck. De som låtit bli att söka hjälp under pandemin kan ha ett försämrat allmäntillstånd, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Hon framhäver också att det snabbt växande antalet äldre kommer att innebära ökade behov av vård och omsorg framöver. Det betyder att antalet medarbetare inom äldreomsorgen behöver öka, särskilt personer med medicinsk kompetens måste tillsättas. Lägesrapporten visar att antalet sjuksköterskor inom vård och omsorg samt specialistläkare i geriatrik minskade åren innan pandemin. 

– Vi måste sluta prata om “enkla jobb” här. Vård och omsorg för äldre kräver särskild kunskap och kompetens. Det behövs fler utbildade undersköterskor, men även sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter, säger Michaela Prochazka. 

Läs lägesrapporten

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var liknande i olika länder och att ålder och kön, snarare än utbildningsnivå, spelade störst roll.

Fler nyheter

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att en app ska förbättra vården och livskvaliteten för dessa personer.

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.