Foto: Mostphotos

Färre skador med ny läkemedelsplan

Äldre personer som tar många mediciner riskerar att skada sig och hamna på sjukhus vid upprepade tillfällen. En avhandling föreslår en ny läkemedelsplan där de äldre själva får vara med och följa upp vilka läkemedel de har. Det skulle kunna leda till färre skador och sjukhusbesök.

Det finns en ökad risk för att äldre personer ska skada sig till följd av medicinerna de tar, eftersom de oftare har en multi-sjuklighet och får behandling med många läkemedel. Tidigare forskning visar att skador av läkemedel i primärvård främst inträffar när läkemedel ordineras och inte följs upp. Skadorna gör att de riskerar att få uppsöka sjukhus vid flera tillfällen. Det är ett dåligt utnyttjande av resurser och leder till onödigt lidande.

Om de äldre personerna får möjlighet att engagera sig den egna vården kan det öka deras säkerhet. En ny avhandling från Jönköping university har tittat närmare på detta och har bland annat tagit fram en prototyp till en ny läkemedelsplan.

I flera studier har Malin Holmqvist undersökt äldre personers läkemedelsanvändning och hur man kan, med hjälp av de äldre personerna själva, ge en säkrare läkemedelsbehandling och bättre uppföljning.

I en studie visar Malin Holmqvist att de äldre vill vara mer engagerade i uppföljningar av sin läkemedelsbehandling, än vad de får möjlighet till. Studien visar samtidigt att äldre personer litar på att vården hela tiden utvärderar och ser till att de får rätt behandling. Denna tillit kan innebära att de äldre inte ifrågasätter sin läkemedelsbehandling.

Malin Holmqvist ser att flera faktorer, som att det finns tillräckliga resurser i primärvården, och att det finns ett samarbete med de äldre, såväl som med deras anhöriga samt med annan hälso- och sjukvårdspersonal, skulle leda till en säkrare vård.

– Genom att göra ständiga anpassningar i arbetet, efter de förutsättningar som finns, bidrar hälso- och sjukvårdspersonalen till att förebygga, uppmärksamma och minska risk för läkemedelsrelaterade problem. Utifrån dessa resultat har vi sen, i ett co-design-arbete som genomfördes digitalt under pandemin, tagit fram en så kallad läkemedelsplan, säger Malin Holmqvist i en nyhet från Jönköping university.

Äldre personer, läkare och sjuksköterskor i primärvård fick samverka när man skapade förslaget till den nya läkemedelsplanen. Syftet var att ge den äldre personen och hälso- och sjukvårdspersonal en gemensam bild kring läkemedelsbehandlingens syfte och mål, hur och när den ska utvärderas samt vem som är ansvarig för att göra vad.

Läs den vetenskapliga avhandlingen

Malin Holmqvist (2023). Together towards safer medication treatment for older persons. Jönköping university.

Delarbeten

I M Holmqvist, J Thor, A Ros och L Johansson (2019). Older persons’ experiences regarding evaluation of their medication treatment: An interview study in Sweden. Health Expectations.

II M Holmqvist, J Thor, A Ros och L Johansson (2023). Evaluation of older persons’ medications: a critical incident technique study exploring healthcare professionals’ experiences and actions. Health Expectations.

III M Holmqvist, J Thor, B Lindenfalk och L Johansson (2023). Older persons’ and health care professionals’ design choices when co-designing a medication plan aiming to promote patient safety: Case study. JMIR Aging.

IV M Holmqvist, J Thor, B Lindenfalk och L Johansson (2023). How older persons and health care professionals co-designed a medication plan prototype remotely to promote patient safety: Case study. JMIR Aging.

V M Holmqvist, J Thor, A Ros och L Johansson (2023). Applying a Co-designed Medication Plan for SaferMedication Treatment in Older Persons – A Feasibility Study. Publicerad i avhandlingen.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…