Foto: Malmö universitet

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från implantat och som är både enklare och billigare.

– Jag ville veta om en lösning med färre antal implantat och minskade kostnader ändå ger nöjda patienter. Jag har undersökt om man kan ha två implantat och en avtagbar typ av protes i stället för fyra eller sex implantat med fasta broar som är det vanligaste i Sverige idag, säger Peyman Ghiasi i en nyhet från Malmö universitet.

I avhandlingen Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes har Peyman Ghiasi jämfört två olika implantatlösningar för patienter som helt saknar tänder i överkäken.

Peyman Ghiasi är specialisttandläkare och träffar många äldre patienter som har problem med att sköta sina tandproteser eftersom de har problem med motoriken. Än så länge har de bara gjort en pilotstudie som pågått under tre års tid, men den har fungerat bra och kostnaderna är betydligt lägre än vid fasta alternativ. Patienterna upplevde en klar förbättring eftersom de två implantaten gör att protesen sitter fast bättre

–  Jag hoppas att studien kan motivera fler att göra större studier på området med längre uppföljningstid och fler patienter, säger Peyman Ghiasi.

Läs avhandlingen

Peyman Ghiasi (2022). Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes. Doktorsavhandling, Malmö universitet.

Delstudier

I. P Ghiasi, C Ahlgren och C Larsson. (2021) Implant and Prosthesis Failure Rates with Implant-Supported Maxillary Overdentures: A Systematic Review. International Journal of Prosthodontics.

II. B R Chrcanovic, P Ghiasi, J Kisch och L Lindh (2020). Retrospective study comparing the clinical outcomes of bar-clip and ball attachment implant-supported overdentures. Journal of Oral Science.

IV. P Ghiasi (2022). Comparison of patient-reported outcomes between immediately and conventionally loaded mandibular two-implant overdentures: early results from a randomized clinical pilot study. Manuskript.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…