Foto: Malmö universitet

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från implantat och som är både enklare och billigare.

– Jag ville veta om en lösning med färre antal implantat och minskade kostnader ändå ger nöjda patienter. Jag har undersökt om man kan ha två implantat och en avtagbar typ av protes i stället för fyra eller sex implantat med fasta broar som är det vanligaste i Sverige idag, säger Peyman Ghiasi i en nyhet från Malmö universitet.

I avhandlingen Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes har Peyman Ghiasi jämfört två olika implantatlösningar för patienter som helt saknar tänder i överkäken.

Peyman Ghiasi är specialisttandläkare och träffar många äldre patienter som har problem med att sköta sina tandproteser eftersom de har problem med motoriken. Än så länge har de bara gjort en pilotstudie som pågått under tre års tid, men den har fungerat bra och kostnaderna är betydligt lägre än vid fasta alternativ. Patienterna upplevde en klar förbättring eftersom de två implantaten gör att protesen sitter fast bättre

–  Jag hoppas att studien kan motivera fler att göra större studier på området med längre uppföljningstid och fler patienter, säger Peyman Ghiasi.

Läs avhandlingen

Peyman Ghiasi (2022). Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes. Doktorsavhandling, Malmö universitet.

Delstudier

I. P Ghiasi, C Ahlgren och C Larsson. (2021) Implant and Prosthesis Failure Rates with Implant-Supported Maxillary Overdentures: A Systematic Review. International Journal of Prosthodontics.

II. B R Chrcanovic, P Ghiasi, J Kisch och L Lindh (2020). Retrospective study comparing the clinical outcomes of bar-clip and ball attachment implant-supported overdentures. Journal of Oral Science.

IV. P Ghiasi (2022). Comparison of patient-reported outcomes between immediately and conventionally loaded mandibular two-implant overdentures: early results from a randomized clinical pilot study. Manuskript.

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…