Foto: Malmö universitet

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från implantat och som är både enklare och billigare.

– Jag ville veta om en lösning med färre antal implantat och minskade kostnader ändå ger nöjda patienter. Jag har undersökt om man kan ha två implantat och en avtagbar typ av protes i stället för fyra eller sex implantat med fasta broar som är det vanligaste i Sverige idag, säger Peyman Ghiasi i en nyhet från Malmö universitet.

I avhandlingen Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes har Peyman Ghiasi jämfört två olika implantatlösningar för patienter som helt saknar tänder i överkäken.

Peyman Ghiasi är specialisttandläkare och träffar många äldre patienter som har problem med att sköta sina tandproteser eftersom de har problem med motoriken. Än så länge har de bara gjort en pilotstudie som pågått under tre års tid, men den har fungerat bra och kostnaderna är betydligt lägre än vid fasta alternativ. Patienterna upplevde en klar förbättring eftersom de två implantaten gör att protesen sitter fast bättre

–  Jag hoppas att studien kan motivera fler att göra större studier på området med längre uppföljningstid och fler patienter, säger Peyman Ghiasi.

Läs avhandlingen

Peyman Ghiasi (2022). Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes. Doktorsavhandling, Malmö universitet.

Avhandlingens publicerade artiklar

P Ghiasi, C Ahlgren och C Larsson. (2021) Implant and Prosthesis Failure Rates with Implant-Supported Maxillary Overdentures: A Systematic Review. International Journal of Prosthodontics.

 

B R Chrcanovic, P Ghiasi, J Kisch och L Lindh (2020). Retrospective study comparing the clinical outcomes of bar-clip and ball attachment implant-supported overdentures. Journal of Oral Science.

 

 

Relaterat

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Fler nyheter

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…