Foto: Malmö universitet

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från implantat och som är både enklare och billigare.

– Jag ville veta om en lösning med färre antal implantat och minskade kostnader ändå ger nöjda patienter. Jag har undersökt om man kan ha två implantat och en avtagbar typ av protes i stället för fyra eller sex implantat med fasta broar som är det vanligaste i Sverige idag, säger Peyman Ghiasi i en nyhet från Malmö universitet.

I avhandlingen Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes har Peyman Ghiasi jämfört två olika implantatlösningar för patienter som helt saknar tänder i överkäken.

Peyman Ghiasi är specialisttandläkare och träffar många äldre patienter som har problem med att sköta sina tandproteser eftersom de har problem med motoriken. Än så länge har de bara gjort en pilotstudie som pågått under tre års tid, men den har fungerat bra och kostnaderna är betydligt lägre än vid fasta alternativ. Patienterna upplevde en klar förbättring eftersom de två implantaten gör att protesen sitter fast bättre

–  Jag hoppas att studien kan motivera fler att göra större studier på området med längre uppföljningstid och fler patienter, säger Peyman Ghiasi.

Läs avhandlingen

Peyman Ghiasi (2022). Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes. Doktorsavhandling, Malmö universitet.

Delstudier

I. P Ghiasi, C Ahlgren och C Larsson. (2021) Implant and Prosthesis Failure Rates with Implant-Supported Maxillary Overdentures: A Systematic Review. International Journal of Prosthodontics.

II. B R Chrcanovic, P Ghiasi, J Kisch och L Lindh (2020). Retrospective study comparing the clinical outcomes of bar-clip and ball attachment implant-supported overdentures. Journal of Oral Science.

IV. P Ghiasi (2022). Comparison of patient-reported outcomes between immediately and conventionally loaded mandibular two-implant overdentures: early results from a randomized clinical pilot study. Manuskript.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…